Grunden i all marknadsföring
är Pull-Marketing och SEO/

Ledande B2B-organisationer arbetar med oss för att på
global nivå skapa effektiva digitala kundupplevelser
via Pull-marketing och SEO./

Pull-marketing och SEO

Pull-marketing handlar om att göra affärer med ett befintligt behov istället för att investera i att skapa behov. Vi hjälper stora som små bolag med förstklassig Pull-marketing, som för oss innefattar: webbutveckling/IT, UX, analys, datadriven strategi, sökmotoroptimering (SEO) och konverteringsoptimering (CRO).

 

Vi är stolta över att vi har lyckats utforma en SEO-tjänst som ligger rätt i tiden och som vi kan erbjuda våra kunder till rätt pris. Vår framgång hade aldrig varit möjlig utan vårt team av strateger som varit arbetar proaktivt och lyckats uppnå fantastiska resultat för våra kunder på relativt kort tid!

Kort om oss

Vi har byggt infrastrukturen för Sveriges ledande B2B-organisationer för att leverera effektiva digitala kundupplevelser – Pull-marketing och SEO. Vårt företag är ett globalt bolag med kontor i Göteborg, Stockholm och Pune med över 80 dedikerade medarbetare. Vi vet att 94% av alla B2B-inköpsprocesser startar online och en stor majoritet börjar på Google.

 

GO MO Group erbjuder en fullservice och toppmodern sökmotoroptimeringstjänst (SEO).

SVERIGES MEST ERFARNA SEO KONSULTER

Excel in Project Management Across Borders

Do you feel the change? Are you constantly reflecting on how to get better or is the end closing in? We are soon entering the new year which makes it the perfect time to reflect on what we are doing, why we are doing it and how we continuously can evolve. This article digs into Project Management within digital marketing and complex projects.   “Insanity Is Doing the Same Thing

#GOMOTALKS: Reduce The Bounce

User engagement metrics, in other words, what people do when they land on your website, has become increasingly important for organizations trying to engage with their visitors online. One of the ways how organizations measure their success online is by analyzing their conversion rate. While how a user behaves on your website obviously has a direct relation to your conversion rate, it also affects how much traffic your site gets

Creating Demand In a Digital Era

Global industry leader Procter & Gamble faced the consequences after being unable to effectively implement marketing strategies to stay competitive. As one of the consequence market-share dropped heavily back in 2018 as the competitor Unilever with brands like Dove totally outperformed them due to excellent implementations of digital marketing strategies and a strategy for communicating in in the "new" Era. The fact that communication and marketing is key in any

Våra kunder anlitar oss bland annat för att vi:

1

Har spetskompetens inom Pull-marketing och SEO

Vårt produktionsteam i Sverige och Indien finns det kunskap, erfarenhet och kompetens som helt enkelt inte går att hitta på den svenska marknaden idag. Detta gör att vi erbjuder högkvalitativa SEO tjänster till överkomliga priser.

2

Tar datadrivna beslut och fokuserar på affärsnytta (ROI)

Vi kan den tekniska biten av SEO, men tekniken är inte målet i sig – utan det är ett redskap för att skapa faktiska affärsmöjligheter för våra kunder samt erbjuda hög ROI.

3

Skräddarsyr varje case och är B2B experter

Vi har inga färdiga paketlösningar för vi anser att det inte fungerar. Varje projekt tilldelas ett dedikerat team bestående av en projektledare samt specialister på content (skapa innehåll), on-page, off-page, strategi och analys.

Sökmotorsoptimering (SEO)

SEO är en optimal strategi som bidrar till att relevant innehåll och specifika undersidor på din hemsida rankas högre vid sökningar på Google (eller andra sökmotorer). Att vara på en short-list när kunden söker information är nyckeln till en bra strategi.

Webbutveckling (Hemsidor)

Ditt digitala möte är ditt viktigaste kundmöte, och att din hemsida är ett av dina viktigaste kommunikationskanaler. Bra kommunikation leder till enorma marknadsföringsmöjligheter, så satsa på Era hemsidor och satsa stort.

Digitala strategier

Traditionella affärsmodeller blir snabbt ineffektiva och därmed inaktuella. Om man inte vill hamna på efterkälken, så måste all kommunikation anpassas till dagens konsument och framförallt till den media och teknik som konsumeras. Kommunicerar vi inte på konsumentens villkor så är vi inte längre med i matchen.

GO MO Group: SEO Bolag

Whitepapers för nedladdning/

3 viktigaste faktorerna för digital framgång
Best-practice mot digital tillväxt
LADDA NED
SEO enligt GO MO Group

CASE/

Utmaning

  • Säkra Larm förlorade kontinuerligt digitala marknadsandelar för varje dag som gick
  • Kunddialog och potential hamnade hos nya digitala mellanhänder

Lösning

  • Initial digital analys (bland annat analys av hemsida, genomgående konkurrentanalys och sökordsanalys) samt skapande av en digital tillväxtstrategi
  • Ett första utkast av hemsidans utseende och funktion, här med fokus på UX (användarvänlighet)
  • Löpande arbete med SEO, lead generering och vidareutveckling av den digitala säljprocessen

CASE/

Utmaning

  • Alfa Laval arbetar i en bransch med långa, traditonella köpprocesser och stod inför utmaningen att hinna före marknaden innan det skulle hinna explodera

Lösning

  • Vi analyserade vilka områden de var intresserade av att äga och som de borde arbeta med
  • Se över hur dessa ämnen kunde kopplas samman med viktiga sökord genom intern och extern kommunikation.
  • Identifierade ett behov av att översätta deras lokala hemsidor till de lokala språken för att bättre fånga upp den redan befintliga efterfrågan

“Som VD och marknadschef har jag genom åren upphandlat och samarbetat med en rad webbyråer. Aldrig tidigare har jag hittat någon som så fulländat möter mina önskemål och krav som GO MO Group.”

Eva Rosengren
Delägare Lära för Livet

Kontakta oss