B2B-marknadsföring | LÄSTID: 3 MINUTER | 23 april

Digital marknadsföring för B2B-företag

Vad är digital B2B-marknadsföring?

Digital B2B-marknadsföring är digital marknadsföring som riktas mot företag. Det finns generellt stora skillnader i hur konsumenter och företag tar beslut, alltså är det skillnad i hur en optimal strategi ser ut inom B2B och B2C. Bland annat brukar inköpare hos företag ta mer faktabaserade beslut, och deras köpprocess är mer komplex i sin natur. Det finns däremot även likheter mellan B2B och B2C, som att B2B-köpprocessen oftast börjar med en Google-sökning. Grunden i all kommunikation är B2H (business-to-human), därav måste även digital B2B-marknadsföring spegla detta för att kunna ha någon effekt. Marknadsföring och kommunikation som inte anpassas efter mottagaren riskerar tala för döva öron.

Inom B2B premieras de marknadsföringsaktiviteter som tilltalar köparnas rationella sida. Detta härstammar från att beslutsfattare i organisationer har ett större krav på att investeringar i slutändan ska ha en påvisbar positiv påverkan på organisationen. Alltså fungerar exempelvis white papers inom B2B och vid större sällanköp, men sällan i B2C och vid oftaköpsvaror, där köparna generellt är mer känslodrivna.

Digitala strategier för att möta digitala köpprocesser

En tidigare vanligt förekommande uppfattning har varit att B2B-affärer görs upp på padelbanan eller face-to-face i ett konferensrum. Mycket har dock förändrats under de senaste åren inom B2B tack vare den snabba utvecklingen av teknologi. Idag har majoriteten av beslutsfattare vuxit upp med internet, vilket förändrat köpresan för företag och organisationer. I en undersökning från McKinsey visar resultaten att de förändrade normerna från Covid-19 har bidragit till att digitalisering av köpprocessen spridit sig även till organisationer med mer konservativa processer och beslutsfattare. Slutsatsen är tydlig: B2B-affärer sker numera digitalt.

Då B2B-köparen och dess krav ändrats måste marknadsföringsstrategier fungera online för att möta de potentiella kunderna i de digitala kanalerna. Dagens inköpare förlitar sig inte längre på traditionella säljorganisationer för att få information. Det “nya” normala innebär istället att hemsidan generellt blir den främsta kanalen som fungerar till att ge resultat, och det är runt hemsidan som många digitala marknadsföringsaktiviteter kretsar.

Real Time Marketing – en digital strategi måste vara agil

En statisk digital strategi för B2B-marknadsföring är inte längre effektiv. Marknadsföring måste hanteras på ett sätt som gör att skiften på marknaden snabbt kan identifieras och ageras på. Detta gäller även digital marknadsföring för företag. Vare sig det handlar om skiften inom kundbeteenden eller konkurrenters aktiviteter ska dessa ständigt anpassas och optimeras efter omvärlden – man måste arbeta agilt och i realtid.

Ett agilt arbetssätt innebär att systematiskt utmana gamla slutsatser och anpassa strategin efter nya insikter.

Ett agilt arbetssätt innebär att kontinuerligt testa och utvärdera sina tidigare hypoteser för att kunna justera sina satsningar efter vad som fungerar bäst nu och i framtiden. För att åstadkomma detta måste företag implementera system för att undvika att gå miste om de möjligheter som finns och istället kapitalisera på dessa. Detta kan manifestera sig i regelbunden utvärdering och rapportering av hur ens satsningar presterar. Agila processer går även att skalas upp, vilket innebär att företag kan öka antalet aktiviteter men ändå se till att allt som utförs är enligt de nyaste rönen.

Arbetet med digital B2B-marknadsföring är alltså mycket mer än att “fixa med hemsidan” någon dag om året. Oavsett om ansvaret för era aktiviteter inom digital marknadsföring är placerade in-house eller på en byrå så bör strategin grundas i att möta ett befintligt behov och vara anpassningsbar till konsumenten, nya trender och förutsättningar. Ju större ert företag är, desto mer resurser och analytisk kraft måste läggas på att utvärdera och anpassa – ofta finns det även större krav på löpande rapportering av ROMI och prestationen mot KPI:er i större organisationer.

Vill du få hjälp eller veta mer om digitala strategier?

GO MO Group är en B2B-nischad digital marknadsföringsbyrå med fokus på resultat. Kontakta oss eller läs fler av våra insikter.