Branschspecifika lösningar

Några utvalda branscher där vi har omfattande erfarenhet

Återvinningsindustri | GO MO Group Återvinningsföretag En traditionell industri i förändring där stora möjligheter nu öppnats upp i och med en högre hållbarhetsdiskussion. Leder ni dialogen?
Tillverkningsindustrin Sätt en datadriven tillväxtstrategi och stäng gapet mellan kommunikation och försäljning. Utnyttja stordriftsfördelarna som kommer med global närvaro och storlek.
Sällanköpsvaror Retaildöden är här. Samtidigt går research-processen till Google vid köp av sällanköpsvaror. Utnyttjar ni tekniska stordriftsfördelar för att överleva?
Logistik och transport När transport- och logistikbranschen förändras och växer snabbt skapas många vinnare och förlorare. Vinnarna investerar digitalt, allt annat är fel.

Paradigmskiftet alla våra klienter står inför

Vi människor har idag mer information i mobilen än de mest upplysta historiskt, samtidigt söker vi aktivt efter mer information, främst via sökmotorer. Än mer söker vi efter information vid inköpsbeslut vilket har lett till ett  paradigmskifte från traditionell marknadsföring och push-marketing (skapa ny digital efterfrågan), till digital marknadsföring och pull-marketing (utnyttja befintlig digital efterfrågan). Paradigmskiftet har orsakat stora offer och hos många marknadsförare som har svårt att komma ikapp. Det är numera ett måste för organisationer att bemöta denna digitala transformation. Företag såsom General Electric, som ironiskt nog beskrev sig själva som ett ”digitalt industriellt” företag, misslyckades grovt med deras vision om att bli den industriella ledaren i den digitala revolutionen.

Ignorans, rädsla och spekulationer inom ett företag är de största utmaningarna i dagsläget. GO MO hjälper företag bekämpa ignorans med hjälp av utbildning och insikter (från data) om den digitala revolutionen och det kommunikativa paradigmskiftet. Rädslan från att inte följa marknadstrender kan övervinnas genom att objektivt analysera data och ta verkligt strategiska beslut. Gissningsarbete och antaganden undvikas genom att utgå från datadriven information och använda sig av datadrivna grundprinciper för beslutsförfaranden.

"Den största utmaningen är människor och bagage. Det är ingen hemlighet att människor inte gillar förändring. Vad menar vi då med bagage? Befintliga processer. Eftersom vi är så investerade i våra traditionella ideal, så behöver vi förändra båda. Det är väldigt svårt att få människor att ändra på sig eftersom våra aphjärnor knappt har utvecklats de senaste 2 miljoner åren, vi har i princip kvar samma hjärnor!"

Jack Welch, fd VD för General Electric