Pull-marketing är en kraftfull strategi för teknikföretag – Branschspecifika insikter

Bakgrund

Den digitala leveranskedjan (digital supply chain) innefattar produktionen, delningen och användningen av digitalt innehåll. Tidigare var detta ett område enbart media- och underhållningsindustrin var intresserade av. Idag har den digitala leveranskedjan dock blivit en väsentlig detalj för ett flertal andra industrier, speciellt för marknadsföringsbyråer [1], universitet och organisationer som hanterar stora mängder digitalt innehåll.

Kunden

Ett multinationellt företag (huvudkontor i Sverige) vars primära målmarknad innefattar Sverige, USA och Tyskland. De erbjuder ett utbud av teknologi- och mjukvarulösningar för företag som arbetar med media (innehåll). Deras lösningar strävar efter att maximera värdet en organisation kan få ut av deras medietillgångar, rättigheter och marknad. GO MO påbörjade samarbetet med företaget januari 2020. Kunden siktade på att lansera en ny webbplats i februari 2020 vilket blev fördröjt fram tills maj 2020.

Målen

  • Skapa en kundresa och kommunikationsstrategi baserad på sökdata och kundbehov.
  • Dra nytta av den stora befintliga potentialen hos pull-marketing (SEO + SEA) med mer än 200 000 sökningar per år bara i USA.
  • Skapa långsiktiga digitala tillgångar via kontinuerligt skapande av nytt innehåll baserat på överenskomna sökord och ämnen.

SMART-mål

# Öka varumärkeskännedomen på Google globalt
# Förbättra sökordsrankning
# Öka organisk trafik
# Generera leads och förfrågningar

Huvudpunkter

Vi tog det strategiska beslutet att optimera för det engelska språket och jämföra resultaten på Google.com. Detta tillåter oss att generera globalt mervärde och leads kan genereras från fler marknader och länder.

Detta gav upphov för för fler leads från företag som annars inte hade varit medvetna om dem. Till exempel:

Australien (Google.com.au)

  • Ett av Australiens största medieföretag
  • Ett mjukvaruföretag

Storbritannien (Google.co.uk)

  • Ett nyligen lanserat televisionsnätverk
  • Tjänsteleverantör inom nätverksintegration och teknologikonsultation

Frankrike (Google.fr)

  • En LLC som erbjuder konsultation- och projekthanteringstjänster

Strategin

Användning av Pelar- och kluster-innehåll för att ranka högt.

Dedikerade sökmotoroptimerade tjänstesidor

Vi rekommenderade att skapa dedikerade tjänstesidor då det fanns begränsningar gällande innehåll och layout för webbplatsens primära tjänstesida. Dessa sidor finns inte med under den primära navigationsmenyn men har mer flexibilitet gällande mängd innehåll, layout och CTA:s (Call To Actions). Detta tillåter oss att inkludera relevanta sökord i innehållet och utnyttja deras fulla potential medan vi fortfarande kan förhålla oss till de överenskomna design- och layoutkraven för hemsidan genom separata tjänstesidor som länkades till på navigationsmenyn.

Kundanpassat innehåll för tjänstesidorna

Medan webbplatsen var under utveckling påbörjade vi det kontinuerliga arbetet med att skapa kundanpassat innehåll för tjänstesidorna (som vi sökmotoroptimerar). Varje sida baseras utifrån specifika sökfraser och innehåll skapas för att matcha intentionen bakom varje utvald sökning. Grupperingen av sökorden som baserades på sökintention gjorde det tydligt att en strategi kring pelar- och kluster-sidor skulle vara mycket effektiv för projektet.

Kluster av ämne

Istället för att rikta in oss på alla sökord genom webbsidorna så skapar vi ämneskluster bestående av pelar- och kluster-sidor (pillar- och cluster pages). De dedikerade sidorna agerar som ämnespelare. Sökord med liknande sökintention som inte matchar innehållet av pelarsidan kartläggs med en klustersida. Klustersidorna länkar tillbaka till pelarsidan och till varandra. Detta tillåter oss att skapa ämneskluster som indikerar till sökmotorerna att sidan har djupgående täckning och ägarskap över ämnet. Nedan är ett exempel av ett ämneskluster:

Resultatet:

Hur vi tog topplaceringar och genererade leads via SEO på 3 månader.

Efter webbplatsens lansering i maj 2020 hade vi i ett tidigt skede möjlighet att implementera allt pelar- och klusterinnehåll för de mest centrala ämnena. Innan SEO-optimeringen så rankade kundens webbplats utanför topp 100 på alla sökord. Vid augusti 2020 (trots Covid-19) såg läget ut på följande vis:

#Ökad digital närvaro:

  • +28% ökning för organisk trafik (maj, juni, juli 2019 vs 2020)

#Lead generering:

  • 10 relevanta säljkvalificerade leads skapades via organisk trafik till webbplatsen

Det oväntade: Covid-19:s påverkan

Kunden hade traditionellt sedan tidigare förlitat sig på offlineevenemang och konferenser för att skapa nya affärsmöjligheter och generera leads. På grund av pandemin var samtliga sådana evenemang inställda och förhindrade användningen av deras ENDA kanal för generering av nya leads för organisationen.

Covid-19 har en betydande påverkan på hela media- och underhållningsindustrin. Enligt en undersökning av PwC så väljer 80% av ställföreträdare att investera i molnbaserade lösningar som ett sätt att hålla ned kostnader och adressera förlorade intäkter orsakade av pandemin [2]. Molnbaserade lösningar kan användas för att öka den operativa effektiviteten genom att optimera hanteringen av digitala mediatillgångar och förbättra samarbeten.

Detta har ökat hur viktigt det är med digital marknadsföring och att ha en närvaro på sökmotorers resultatsidor. Vår kund har den perfekta lösningen för företag som söker efter sätt att uppdatera kedjan för deras digitala mediatillgångar och tillgodose de krav som vår rådande situation innebär. Det är vårt mål att se till så att de är synbara och bistå med rätt information när intressegrupper på olika nivåer söker efter lösningar online.

Källor

1. M&E Journal (Jun, 2019), “How to Benefit from the Digital Media Supply Chain in a Marketing World” [Accessed August 2020]

2. PwC (Feb, 2020) “The show goes on in the cloud” [Accesses August 2020]