Tillbaka

DIGITALA STRATEGIER, PULL MARKETING, SEO, REFERENCE & CASE | 14 JANUARI

Marknadsöverskridande och flerspråkig digital marknadsföring

Coor är ett av Nordens ledande Facility Management-bolag. Med ett brett och integrerat tjänsteutbud säkerställer Coor att företag och offentlig verksamhet har anläggningar som låter verksamheterna fungera effektivt. Sedan 2018 har GO MO Group utvecklat och implementerat digital marknadsföring som bidrar till Coors tillväxt.

Resultatet av datadriven marknadsföringsstrategi

Stäng gapet mellan marknadsföring och försäljning

De viktigaste resultaten från marknadsföring är de som påverkar bolagets övergripande mål. SEO- och SEA-strategierna möjliggjorde att flertalet stora marknadsledare hittade och kontaktade Coor, vilket ledde till nya stora affärer. Dessa kunde komma från vitt skilda branscher, exempelvis textil, bilindustrin, eller matvaruproducenter.

Ökad försäljningshastighet

En tydlig indikator på Pull-marknadsföringens effektivitet är hur mycket snabbare man kunde stänga deals i förhandlingar med köpare som uttryckt en efterfrågan och själva tagit kontakt. Jämfört med leads från RFP:er och kalla samtal kunde kontrakten skrivas på 30 % snabbare i de fallen leads kommit från Pull-marketingkällor.

9/10 vitala sökord på position 1–3

Coors hemsida visas som ett av de tre första resultaten vid 9/10 av de vitala sökorden man definierat i strategin. Detta har en enorm påverkan på tjänsternas synlighet – under 2020 ökade trafiken till tjänstesidorna med 200 %.

Bevisad affärspåverkan

Som en konsekvens av resultaten–och att dessa mättes och rapporterades–har det gått att bevisa effektiviteten av digital marknadsföring för Coor. Som en följd av de strålande resultaten har kunden ökat sina lokala marknadsföringsinvesteringar även utanför partnerskapet med GO MO Group.

Utmaningen av brett och komplext tjänsteutbud

Marknadsöverskridande digital marknadsföring

Digital marknadsföring som sträcker sig över flera marknader innebär att Coor behöver kommunicera mot olika målgrupper på flera språk. Att hitta den optimala balansen mellan centraliserad och lokala aktiviteter var en viktig del i att kunna implementera effektiv SEO och SEA.

Komplexitet och mängden tjänster

Coor erbjuder över hundra tjänster, både självstående och som kombinerade tjänster. Oavsett vilken tjänst som ska marknadsföras måste man ha kunskap om tjänsten. Coors breda och heltäckande tjänsteutbud krävde skalbara marknadsföringslösningar för att skapa och kontrollera marknadsföringsmaterialet.

Lösningen

Fördelning av lokala och centrala aktiviteter

Genom att utnyttja både lokala och centrala resurser kunde vi hitta en optimal balans mellan effektiviteten i globala organisationer och marknadsspecifik lokal implementering. Generella insikter och master templates producerades centralt, vilka sedan anpassades efter de respektive marknaderna på en lokal basis.

Mäta och rapportera påtagliga resultat

Att mäta och noggrant följa upp resultaten är en viktig del i alla marknadsföringsstrategier. Således var det av hög prioritet att först och främst se till att det fanns en teknisk grund för att mäta aktivitet på hemsidan. Sedan utvecklades strategier som utnyttjade spårbara element (snarare än att exempelvis bara hänvisa till en e-postadress).

Strukturerad och transparent process

Precis som vilket stort projekt som helst är en strukturerad process avgörande för slutresultatet. En viktig del i GO MO Groups tjänsteerbjudande är transparens i aktiviteter och rapportering av resultat. Som alla våra kunder kan Coor följa deras marknadsföring i realtid via Project Management-plattformen Basecamp.

Projektet styrs och utvärderas genom årliga mål, vilka följs upp i kvartalsvisa statusmöten som hålls med de relevanta interssenterna i företagen.

Månadsrapporter ger varje marknad insikt i hur just deras marknadsföring presterar. Marknadsföringscheferna närmare de operativa delarna av implementeringen får statusuppdateringar genom veckovisa checkins.

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Related insights

Industry-specific insights make a difference. We bring experience from over successful 100 client projects to each new case to develop and implement optimal digital marketing strategies for all of our clients.