Tillbaka

DIGITALA STRATEGIER, REFERENSER & CASE, SEO | 06 MAJ

SEO-omställning gjorde utbildningsbolaget till vinnare i abrupt marknadsskifte

Location has played a vital role for education companies. Despite distance courses being a part of most educational institutions’ offerings, it has been possible to rely on location as a key factor in students’ choice of education. The pandemic and 2020 turned everything around as educational institutions were forced to rely solely on e-learning.

Utbildningsbranschen ställdes på sin spets under 2020. GO MO Group har sedan 2015 arbetat med utbildningsbolaget med en total omsättning om ca 650 mkr, och tillsammans kunde vi därför snabbt utveckla och implementera en ny strategi mitt under rådande pandemi för att gå vinnande ur ett minst sagt disruptivt skifte. Genom att tänka om, ställa om och bygga en effektiv strategi utifrån ett sense of why, kunde man effektivt möta kunderna i realtid. Således kommer kunden ha digitala tillgångar som låter dem stå starkt även i det “nya” normala efter pandemin. Genom att utveckla strategin med ett långsiktigt och kundfokuserat tankesätt så driver hemsidan relevant trafik – vi lagar hinken istället för att fylla på mer vatten. Resultaten av strategiarbetet blev total dominans på sökmotorerna, där hemsidan syntes som sökresultat 0–1 på Google för en stor del av mycket relevanta sökord/ämnen.

Bakgrund: Att möta förändrade marknadsbehov

Den digitala marknadsföringsstrategin har tidigare varit grundad i transaktionell SEO – alltså med ett fokus på att synas för sökord med hög intent, vilket innebär sökningar som görs tätt inpå ett köpbeslut. Detta visade sig vara ett resurseffektivt sätt att uppnå resultat med SEO: sedan samarbetet började hade den organiska trafiken till hemsidan mer än fördubblats. När digitaliseringen av branschen tog ett språng som följd av pandemin var den gamla SEO-strategin helt plötsligt inte längre hållbar. Kommunikationen var tvungen att optimeras efter marknadens realtidsbehov.

Hypotesen i vår SEO-strategi för kunden är att det vinnande bolaget inom vuxenutbildning kommer vara det som baserar sin strategi på att det är framtidens student som formar framtidens vuxenutbildning. I alla branscher söker kunder efter lösningar på sina behov online. Inom vuxenutbildningar är det potentiella studenter som är “kunder”, alltså är det dessa studenters sökbeteenden som leverantörer av vuxenutbildningar måste anpassa sig efter. En grundpremiss för framgångsrik Pull-marketing är att möta befintlig efterfrågan där den finns. När kunder använder Google är hög ranking på relevanta sökord/ämnen direkt kopplat till besök på hemsidan, vilket i tur är direkt kopplat till leads och konverteringar.

Kundfokuserad strategi, samarbetsfrämjande process och Business-case

Tidigt i analysprocessen insåg vi att det inte var lönt att ha ett alltför brett fokus, utan utvärderade vilka specifika marknadspositioner vi ville ha och äga för att kunna visa på ett business-case. Genom att arbeta med ett snävare fokusområde åt gången kunde samarbetet mellan kundens marknadsföringsavdelning och GO MOs team stärkas. Vi såg möjligheten att använda push- och pull-marketing som komplement till varandra och på så sätt skala upp marknadsföringsinsatserna. GO MO skötte pull-marknadsföringen från strategi till utförande, medans kundens egna marknadsföringsavdelning tog fram annonser och annan push-marknadsföring efter våra strategiunderlag.

Arbetet med den digitala marknadsföringen organiserades i teman, där vi satsade helhjärtat på ett affärsområde i taget. Detta planerades dels efter säsong, exempelvis lades fokus på sökord relaterade för sommarkurser inför att sökvolymerna skulle öka för dem, men också efter den content-struktur som skulle låta de olika temana ge maximal stöttning sinsemellan. “Utan eldsjälar inne hos kunden med fantastiskt mindset och en extremt positiv inställning hos kravställande marknadschefen hade arbetet aldrig visat så bra resultat”, säger Henrik Anderberg som är ansvarig Client Success Manager från GO MO Group.

En annan väsentlig del av marknadsföringsarbetet var att utveckla organisationen och arbeta med strategin på en djupare nivå, och utgå från kundens sense of why: att alla ska kunna uppnå sina drömmar och yrkesmål oavsett var man befinner sig i livet. Istället för att enbart förvalta sina digitala tillgångar ställde vi istället om efter en långsiktig varumärkesvision för att förädla det som finns. Utbildningsbolaget kommer gå igenom det digitala paradigmskiftet med en agil och strukturerad plan baserad på att kunna bidra till en värld där alla vuxna kan förändra sitt liv genom vuxenutbildningar.

Mål & resultat

Då grovjobbet inom SEO redan var gjort kunde vi fokusera på att bygga på de digitala tillgångarna som fanns, och således “move the needle”. På ett sätt var detta i praktiken som att riva ner korthuset och bygga upp det från grunden igen – förändrade mål innebär förändrade processer och aktiviteter. Med bakgrund i relationen vi byggt upp med kunden och det förtroende vi fått under de senaste fem åren var det möjligt att genomföra sådana här större omstruktureringar tillsammans med dem.

Prognosen – och därav målen – för 2020 var att öka den organiska trafiken med ca 20 % – i december hade man x 1,3 det målet. Kunden rankade även på plats 0–1 bland sökresultaten på Google på över en femtedel av sökorden som kategoriserats som mycket relevanta på Google – något vi vill kalla ett temporärt monopol. Resultaten kommer från att kunden satsade på strukturerad marknadsföring och valde att se möjligheterna av ett plötsligt språng i digitaliseringen på marknaden.

Henrik säger vidare att “i och med den nya arbetsprocessen har vi lyckats skapa synergier över olika digitala kanaler som Ads, SEO och SoMe. Detta låter oss få igenom marknadsföringsaktiviteter snabbt vilket ger mycket starka resultat”.

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Related insights

Industry-specific insights make a difference. We bring experience from over successful 100 client projects to each new case to develop and implement optimal digital marketing strategies for all of our clients.