Tillbaka

DIGITAL STRATEGIES, REFERENCE & CASE | 22 JANUARI

Hur storbolaget använde data och SEO för att ta tillbaka stafettpinnen

Vad som hos Alfa Laval började med en vilja att etablera sig på en ny marknad slutade efter vårt samarbete alltså inte bara i SEO-optimering av den digitala kommunikationen och ökade konverteringar, utan i något som idag blir allt viktigare för varje bolags fortsatta relevans.

Bakgrund: Att vinna på nya marknadsmöjligheter

Nya regleringar inom sjöfarten kräver att fartyg renar barlastvatten för att undvika spridning av organismer från en miljö till en annan. Detta innebär att en stor marknad har öppnat sig för industrijätten Alfa Laval, och det var viktigt för dem att nå ut med sitt budskap i en tid då kunderna gör sitt bästa för att orientera sig om olika system och leverantörer – på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Tidspressad utmaning: Att ligga steget före en växande marknad

Outnyttjad potential på marknaden

Alfa Laval arbetar i en bransch med traditionellt långa köpprocesser och stod därför inför utmaningen att hinna före marknaden innan den skulle hinna explodera. På bolaget fanns en nytänkande marknadsavdelning som insåg att kunderna skulle behöva orientera sig om barlastvattenrening och som därför satsade på att tillhandahålla relevant och lättillgänglig information. Man var övertygad om att ifall de kunde bli de första att utnyttja de digitala marknadsföringsmöjligheterna i en annars relativt konservativ bransch, skulle det ge dem en konkurrensfördel.

LÖSNINGEN

Förändrade kundbeteenden ställer krav på nya digitala insikter

“När vi står inför den här möjligheten samtidigt som vi vet att kundernas beteende ändrats, kände vi oss manade att öka våra digitala insikter och ansträngningar i syfte att ligga steget före våra konkurrenter. GO MO Group har hjälpt oss med våra marknadsinsikter inom detta relativt nya applikationsområde och det har varit av stort värde för oss att veta hur kunderna söker information. Det har förändrat hur vi ser på kunderna och vår kommunikation till dem”

Vårt SEO-samarbete med Alfa Laval bestod i korta drag i att:

  1. SEO-analys: Analysera vilka områden kunden var intresserade av att äga och som de borde arbeta med.
  2. Sökordsstrategi: Se hur dessa ämnen kunde kopplas samman med viktiga sökord genom intern och extern kommunikation.
  3. Lokalt anpassad SEO: Identifiera ett behov av att översätta deras lokala hemsidor till de lokala språken för att bättre fånga upp den redan befintliga efterfrågan.

Vi kunde även se ett behov av att förbättra hemsidan, vilket innebar ett on-page arbete där hemsidan optimerades för att följa SEO best practices och data över hur användare söker efter tjänster och produkter. Samtidigt skapade vi en landningssida för ett av deras viktigaste applikationsområden med tillhörande produktsidor, som en del i arbetet att öka konverteringarna.

RESULTATEN

En centraliserad organisation som tar datadrivna marknadsföringsbeslut

Baserat på de möjligheter som det nya applikationsområdet öppnade upp för hjälpte vi marknadsavdelningen att ta fram det underlag som krävdes för att övertyga ledningen. Med hjälp av data kunde vi visa hur kunderna sökte, vad de sökte efter och var någonstans de sökte efter det. Här fanns kundernas sökbeteende svart på vitt, och vi upptäckte att det faktiskt fanns en enorm befintlig efterfrågan online som företaget gick miste om.

En av de viktigaste förändringarna inom bolaget handlar dock inte om en specifik insats, utan istället om en grundläggande förändring av ett beteende. Vårt samarbete med Alfa Laval har bidragit till att bolaget nu tar marknadsföringsbeslut baserat på data och analys istället för att endast använda sig av traditionella annonseringsmetoder. När de till exempel ska lansera en ny hemsida vänder de sig nu till oss på GO MO Group för att ta reda på hur sidan från början kan byggas upp för att fånga upp så många kunder som möjligt. Vi använder då vår samlade erfarenhet, kombinerat med en analys av de bästa B2B-hemsidorna inom industribranschen just nu för att med dessa data ge förslag på allt från UX till SEO-optimering samt hjälper dem att identifiera globala affärsmöjligheter som bolaget idag inte kapitaliserar på. Sist men inte minst har vårt samarbete bidragit till att skapa en förståelse för vikten av centraliserade beslut för en sammanhållen marknadsföringsstrategi. För att skapa digital tillväxt måste alla lokala marknadschefer/produktchefer sikta mot samma mål istället för att enskilda individer tar lokala beslut.

Sammanfattning

Vad som hos Alfa Laval började med en vilja att etablera sig på en ny marknad slutade efter vårt samarbete alltså inte bara i optimering av den digitala kommunikationen och ökade konverteringar, utan i något som idag blir allt viktigare för varje bolags fortsatta relevans. Samarbetet har gett Alfa Laval värdefulla digitala insikter och ett framtidsorienterat beteende som präglar önskan av att ligga i framkant.

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Related insights

Industry-specific insights make a difference. We bring experience from over successful 100 client projects to each new case to develop and implement optimal digital marketing strategies for all of our clients.