Tillbaka

DIGITALA STRATEGIER, PULL MARKETING, SEO | 12 JANUARI

Digital marknadsföring för företag inom tandvården

Tandvårdsindustrin är en bransch som förändras i grunden genom privatisering och digitalisering. Privatiseringen har skapat en helt ny konkurrensbild och gjort marknaden rörlig. Digitaliseringen har i sin tur förstärkt boknings- och kundanskaffningsprocessen, och har förvandlat industrin från ”gå till din gamla tandläkare” till ”vilken tandläkare ger mig bäst kvalitet för pengarna?”. Den gamla sanningen om att gamla patienter återvänder år ut och år in dör när patienten möts av nya erbjudanden och budskap löpande.

Bakgrund: en bransch i förändring

Internationellt så har affiliate-hemsidor, likt booking.com för hotellbranschen, börjat ta allt större marknadsandelar genom att man utnyttjat digitaliseringen och de traditionella företagens trögrörlighet till sin fördel. Dessa sidor har även börjat dominera i Sverige, även om vi ligger några år efter. Intressant för tandvårdsbolag är att affärsmöjligheterna är många för den med stor digital aptit.

Ovan bör leda till att vi i framtiden ser två olika flöden när det kommer till nykundsanskaffning:

 1. Kliniker och tandläkare blir beroende av affiliatesajter då man själv inte äger den digitala kundresan och kundanskaffningsprocessen samt har generellt svaga varumärken. Dessa spelare kommer att för alltid sitta i knäna på de som är digitalt agila och agerar. Likt Hotellbranschen och beroendet av t.ex Expedia & Hotels.com.
 2. Kliniker, tandläkare och koncerner  inser själva att de förlorar både marknadsandelar och lönsamhet utan en digital strategi  för nykundanskaffning. Bolag med stor digital aptit och gedigna marknadsföringsinsatser kommer att vinna mark. Dessa investerar i en digital strategi för att äga sin försäljningsprocess och skapa en bra digital kundupplevelse som även försvarar den befintliga patientbasen. Samtidigt som de bygger digitala tillgångar och får en ökad digital marknadsandel.

Vilka som kommer gå vinnande ur striden är inte svårt att sia om. Det är företagen med finansiella muskler som vågar ta plats och investera som kommer gå ut som långsiktiga vinnare tillsammans med affiliate hemsidorna.

Målbild: Nya patienter

När ett konsumentbolag vill vinna marknadsandelar och göra affärer på ett befintligt behov så uppstår en enorm möjlighet att, via hemsidan och sökmotorer som primär kanal, vara en stor del i kundens köpresa. Detta gäller i ännu högre grad för sällanköpsvaror och tjänster som kräver ett snabbt avslut.

GO MO har arbetat med tandläkarkliniker i Sverige, Danmark och övriga Europeiska länder i över tre år, där marknadsföringen hanteras centralt av ägarbolaget. Vi har jobbat med enskilda kunder som investerat över 20 MSEK per år via oss och kommit ut som tydliga vinnare genom att nå nya och gamla patienter.

Partnerspecifika mål

 1. Anskaffa nya kunder online till ett trettiotal kliniker
 2. Behålla den befintliga kundbasen
 3. Utveckla kundupplevelsen online genom att arbeta med hemsidans struktur och innehåll

Anpassning efter kundresan

Att satsa på ett befintligt behov och nyttja sökmotorer har varit nyckeln – en kombination av SEO och SEA. Digital marknadsföring och försäljning har blivit den främsta kanalen för nykundsanskaffning som växer för varje månad som går.

Koncernen har fyra olika affärsområden, vilka alla har olika kundbehov och erbjudanden och därmed olika köpprocesser, vilket gör att den övergripande strategin är att ha speciellt anpassade strategier för varje område då kundbehovet digitalt skiljer sig avsevärt. Denna digitala strategi är generellt sett positiv då kundens informationsinsamling (behov) är specifika snarare är generella (behoven skiljer sig kraftigt mellan akuttandvård och generella tandläkarbesök t.ex.).

Nyckeln till tillväxt: Pull-marketing (SEO, SEA och webbutveckling)

Vårt arbete, med tonvikt på digital marknadsföring, har innefattat:

 1. Att driva trafik från sökmotorer (primärt Google) över stora dela av Schweiz genom SEO/sökmotoroptimering (både sök och Google My Business) och Google Ads (SEA)
 2. Webbutveckling av befintliga hemsidor samt skapandet av nya hemsidor
 3. Rapportering och analys (se bild för dashboard som sammanfattar mer än tjugo konton)
 4. Övergripande digital rådgivning

Inarbetad process

Processen har varit uppdelad i följande steg:

 1. ANALYS/AUDIT: Omfattande informationsinsamling och analys av nuläget (bland annat sökbeteende och konkurrens)
 2. STRATEGI: Skapandet av en övergripande 1–2 års strategi som tar hänsyn till nuläge, resurser, hinder och mål
 3. MÅNATLIGEN: Månatliga rapporter och skapandet av taktiska planer
 4. VECKOVIS: Veckovisa prioriteringar och actions. Scrum-möten med kunden och teamet
 5. DAGLIGEN: Daglig kommunikation i vårt projektledningsverktyg Basecamp

“GO MO strävar efter att vara Sveriges bästa SEO byrå och med omfattande erfarenhet inom dental och tandvårds industrin är vi övertygade om att digital marknadsföring är en nyckel för framtida framgång.”

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Related insights

Industry-specific insights make a difference. We bring experience from over successful 100 client projects to each new case to develop and implement optimal digital marketing strategies for all of our clients.