Tillbaka

DIGITAL STRATEGIES, PULL MARKETING, REFERENCE & CASE | 18 AUGUSTI

Tillverkningsbolaget ökade konverteringar och stod starka i en digital omställning

Framtidens ledare ställer om till att bli digitala och datadrivna för att fortsätta vara lönsamma. Tillverkningsindustrin, som förlitat sig på fysiska möten, skakades i grunden när detta inte längre gick och man tvingades ställa om till digitala köp- och säljprocesser. Lyckligtvis går det att få nya kontakter även digitalt.

Att köpbeteenden inom B2B blivit digitala är ingenting nytt. Vi har tidigare skrivit om hur en av våra kunder inom utbildning behövt ställa om när marknaden plötsligt blev helt digital. Detta är långt ifrån den enda branschen som upplevt stora skiften de senaste åren och nedan presenterar vi hur digital marknadsföring låtit ett tillverkande företag inom fordonsindustrin ökat antalet leads genom att ställa om till att fokusera på sina digitala kanaler.

Försäljning inom tillverkningsindustrin har länge gått ut på relationsbaserad försäljning genom fysiska möten. Därför blev det extra påtagligt under 2020 när säljavdelningar nu var tvungna att digitalisera sina säljprocesser. Ledande bolag som satsat på digital leadsgenerering har däremot kunnat växa även under pandemin.

Case: Digital leadsgenerering i ett tillverkande företag

Sedan 2017 har GO MO Group arbetat tillsammans med en leverantör av inredning för bland annat skåpbilar. Samarbetet sträcker sig över flera europeiska marknader. Samarbetet började med ett pilotprojekt på den svenska marknaden, men har sedan utökats efter goda resultat som visat att processen ger resultat.

Tillsammans med kunden har vi byggt upp starka digitala tillgångar som varje månad genererar affärer i de olika marknaderna. Detta gjorde att de inte påverkades lika mycket av det digitala skifte som kom 2020, då de redan arbetade med att synas i digitala kanaler och hantera inkommande förfrågningar.

B2B-leadsgenerering genom digital Pull-marketing

Ett resultat av att marknaden tvingas använda digitala kanaler i större utsträckning än tidigare är att även konkurrensen blir hårdare. Kunden valde att satsa trots att tiderna kändes osäkra, vilket visat sig vara rätt val. Kombinationen av en digitalt kompetent säljorganisation och en redan stabil SEO-grund lät kunden ta tillvara på en stor del av efterfrågan på marknaden.

Konkret har målsättningen för den organiska trafiken varit att öka de relevanta besöken på hemsidan med 30 % årligen vilket uppnåtts – på vissa marknader ökade trafiken med över 100 % under 2020, trots pandemin.

Ett viktigt mått inom digital marknadsföring är konvertering, alltså när besökare på hemsidan genomför en affärsdrivande handling. Även här visade sig den digitala strategin vara effektiv, och på vissa av kundens marknader ökade dessa konverteringar med över 700 % under 2020.

Byrå som komplement till marknadsavdelningen

En av kundens utmaningar har varit att nå upp till potentialen. Genom att leja ut delar av marknadsföringen har man gått från att marknadsföra på en marknad till sex marknader. GO MO Group utvecklar SEO-strategin och skapar innehåll för att System Edström ska synas på Google. Att kunna skala upp marknadsföringen till flera marknader kräver skalbara processer och en stor organisation, någonting som är svårt att få igenom med bara interna resurser.

Google-studie: de nya köpbeteendena är här för att stanna

Det senaste årens digitala skifte i B2B-försäljning är till stor del här för att stanna. En studie från Google gällande förändrade köpbeteenden undersöktes hur köpares uppfattning av olika kanaler för inköp ändrats under pandemin och hur de såg på dem i framtiden. Resultaten är ingenting vi inte sett förut: köpare gör sin egen research online och de föredrar digitala kanaler.

Denna preferens för digitala köpprocesser väntas fortsätta även i framtiden. Att vara passiv eller fortsätta som vanligt kan ha ödesdigra konsekvenser på företagets långsiktiga resultat. På en global skala fortsätter digitaliseringens påverkan på köpbeteenden tränga in i fler branscher och demografier, vilket säljande företag självklart måste anpassa sig efter.

Kom i kontakt med nya kunder genom digital marknadsföring

Efterfrågan kan förändras snabbt, och köpprocesser blir snabbt förflyttade till digitala kanaler. Framtidens marknadsledare måste snabbt ställa om till att bli fullt ut digitala och datadrivna för att fortsatt kunna vara lönsamma. I stora kriser blåser det även för dina konkurrenter – lyckas du hålla uppe lågan kommer du stå mycket starkare när läget återgår till det normala.

Kontakta mig
Henrik Anderberg Chief Client Officer Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Related insights

Industry-specific insights make a difference. We bring experience from over successful 100 client projects to each new case to develop and implement optimal digital marketing strategies for all of our clients.