Cookies & regler

Vår Cookie-policy

GO MO Group AB använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GO MO Group använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser. Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GO MO Groups webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GO MO Groups webbplatser.

Information om cookies:

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer.

Kontakta oss

GOMO Group AB
Lennart Torstenssonsgatan 8
412 56 Göteborg

info@gomogroup.com

Läs mer om Dataskyddsförordningen på Datainspektionen .