B2B Digital Marknadsföringsbyrå Stockholm

Digitala plattformar har blivit de i särklass viktigaste kanalerna för moderna kunders köpresa. Nu när B2B-köpare söker leverantörer och företagspartners online är det i de digitala kanalerna företag måste marknadsföra sig för att ens vara med som ett alternativ i köpprocessen.

GO MO Group hjälper som B2B digital byrå Stockholm med sin digitala närvaro och utvecklar digitala kanaler som genererar direkt affärsnytta åt företagen vi samarbetar med. Vi utformar och implementerar digitala marknadsföringsstrategier stora som små företag på en global marknad. Vi har resurserna att erbjuda alla våra kunder ett team i rätt skala till deras behov och samtidigt ha veckovisa avstämningsmöten och djupgående månadsrapporter.

Digital marknadsföring Stockholm

Hur kan ert företag växa med hjälp av digital marknadsföring i Stockholm? En erfaren byrå kan hjälpa er nå ut till era kunder genom att anpassa marknadsföringen efter kundens beteende. Genom att använda de senaste verktygen och utforma anpassade strategier kan vi veta exakt vad som behövs för att era digitala kanaler ska generera affärer. Vårt arbete börjar med en gedigen nulägesanalys som undersöker företaget och marknaden, för att sedan agera på dessa insikter. Där vi särskiljer oss från någon annan digital byrå Stockholm har att erbjuda är vårt helhetsfokus och iterativa process – marknadsföringen ska bidra direkt till affärsresultat och vara baserad på uppdaterad data.

Bästa byrån för digital marknadsföring i Stockholm

Den bästa marknadsföringsbyrån är den som är bäst i både strategi och utförande. Vår affärsmodell är uppbyggd för att kunna leverera digital marknadsföring på en större skala än andra byråer. Med en agil arbetsprocess och regelbunden återkoppling säkerställer vi att er marknadsföring alltid är anpassad efter nuläget, och att ni som kund har koll på vad som görs och hur väl era digitala kanaler presterar.

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm som bygger upp ett expertteam av specialister efter era behov. Vi växer tillsammans med er och skapar en skalbar helhetslösning, kontakta oss nedan för att komma igång med er digitala strategi.

Ta första steget idag, kontakta oss!

Hör gärna av dig för att boka in ett möte för att se hur vi kan vara ert bolag behjälpliga, eller om du har några andra frågor!

  Vanliga frågor

  Vad är digital marknadsföring?

  Digital marknadsföring är en form av marknadsföring som sker med elektroniska enheter eller på digitala kanaler. Genom digital marknadsföring kan företag kan nå kunder med relevanta och personliga budskap över flera kanaler, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Digital marknadsföring kommer i olika former: banners på hemsidor, e-postmarknadsföring och sökmotoroptimering är alla exempel på digital marknadsföring.

  Vilka fördelar har digital marknadsföring?

  En stor fördel med digital marknadsföring är den data som finns tillgänglig. Det finns många fler, och väldigt precisa, sätt att mäta utfall på marknadsföringsinsatserna, vilket medför att det går att optimera kampanjerna på ett helt annat sätt. Eftersom köpare i ökande grad vänder sig till digitala kanaler när de genomför, eller gör research inför, ett köp gör digital marknadsföring att företag kan kommunicera med köpare på köparens villkor. Det går även att kommunicera i realtid och det finns möjlighet att göra ändringar i aktiva kampanjer baserat på resultaten. Detta är en unik möjlighet för en digital marknadsföringskonsult eller byrå att anpassa sina strategier för optimala resultat.

  Fungerar digital marknadsföring?

  Den digitala marknadsföringens framfart är ett resultat av förändringar i köpbeteenden – när köpare använder digitala kanaler är det också där företagen måste kommunicera. Digital marknadsföring genererar mätbara och påtagliga resultat som gör att företag kan se den direkta effekten av deras marknadsföringsstrategi. Genom att implementera spårnings- och analysverktyg är det möjligt att få mycket användbar data om vem som interagerar med ditt varumärke och hur de beter sig på din webbplats. Detta kan användas för att göra förbättringar i alla aspekter av företaget. Det räcker inte att bara att ha en hemsida, folk måste också hitta till den. Genom att sökmotoroptimera webbplatsen och fylla den med relevant innehåll av hög kvalitet kan du kommunicera med rätt personer.

  Hur kan digital marknadsföring öka försäljningen online?

  Digital marknadsföring är direkt kopplad till försäljning när mottagarna är individer som är ute efter att köpa. Digital pull-marknadsföringsstrategi fokuserar på att kommunicera till människor med ett behov – som letar efter dina produkter och tjänster. När du interagerar med en säljkvalificerad publik kan fokuset för marknadsföringen vara att hjälpa dem genom sin köpresa snarare än att försöka skapa efterfrågan. Det är viktigt att investera i rätt strategier och anpassa marknadsföringen efter rätt målgrupp. Om inte så kommer pengarna och tiden som investerats inte att leda till några påtagliga resultat. Att anlita en byrå eller konsult för digital marknadsföring har blivit ett av de bästa sätten att förbättra försäljningen.

  Vilka är de fyra viktigaste stegen för digital marknadsföring?

  De fyra viktigaste stegen för framgångsrik digital marknadsföring är att analysera, planera, implementera och mäta.

  Analysfasen är avgörande för att den digitala marknadsföringen ska lyckas. Att undersöka företaget, marknaden, konkurrenterna och omvärlden ger en klar bild av nuläget och är väsentligt för att ens marknadsföringsaktiviteter ska träffa rätt.
  Det andra steget är att agera utefter datan och implementera en marknadsföringsstrategi. Med en datadriven marknadsplan går det att säkerställa att marknadsföringsinsatserna är anpassade efter målgrupp, produkt, budget, tekniska verktyg och köpbeteenden.
  Det tredje steget är utförandet. Där strategier ofta misslyckas är just i hur de aktualiseras – exempelvis om planen går ifrån vad datan säger fungerar eller om det krävs mer resurser än företaget har tillgängligt.
  Att till sist mäta utfallen från insatserna ger företaget möjlighet att identifiera de svaga och starka områdena i strategin. En fördel med digital marknadsföring är att alla genomförda aktiviteter kan mätas, för att sedan optimeras och justeras för att maximera resultatet.

  Vilka digitala marknadsföringsstrategier finns?

  Allteftersom människor gör mer och mer affärer online är det viktigt för företag att använda digitala marknadsföringsstrategier för att nå dessa potentiella kunder. Det finns många olika marknadsföringsstrategier att välja emellan och varierar mellan företag och företag. Några exempel på digital marknadsföring är sökmotoroptimering, sökmotorannonsering, displayannonsering, social medier, innehållsmarknadsföring, influencer marknadsföring och affiliate marketing.

  Vad är skillnaden mellan B2C och B2B i digital marknadsföring?

  Skillnaden mellan B2C och B2B beror på målgruppen. Inom business-to-business är de tänkta mottagarna av marknadsföringen andra företag. B2C, å andra sidan, ämnar att sälja produkter till den enskilda konsumenten. Skillnaden mellan affärs- och konsumentköpare gör att den optimala marknadsföringsstrategin i B2B och B2C skiljer sig åt. Till exempel är B2B-köpbeslut vanligtvis mer faktabaserade, och köpresan är mer komplex – vilket måste återspeglas i marknadsföringen. Det finns också likheter, som hur sökmotorer spelar en avgörande roll i forskningen av både B2B- och B2C-köpare.

  Vilka digitala marknadsföringsverktyg ska vi använda?

  För att ta din marknadsföringsstrategi till nästa nivå måste du använda dig av rätt verktyg för situationen. Det finns några verktyg som är relevanta för alla företag, som Google Analytics och Search Console. Med hjälp av Analytics går det att få värdefulla insikter kring aktiviteten på hemsidan, som exempelvis sessionslängd, sida per besök och avvisningsfrekvens. Search Console ger å andra sidan insikt i hur hemsidan presterar på Googles sökmotor, och har många verktyg för sökmotoroptimering.