Digital marknadsföring

Varför digital marknadsföring?

En grundpremiss i marknadsföring är att nå rätt personer med rätt budskap vid rätt tidpunkt – när kunderna finns online måste marknadsföringen återspegla detta. Digital marknadsföring är marknadsföring som sker på digitala kanaler eller plattformar. Merparten av detta sker online, så onlinemarknadsföring används ofta synonymt med digital marknadsföring. Att använda en datadriven digital marknadsföringsstrategi låter marknadsföraren använda data för att stänga gapet mellan marknadsföringsaktiviteter och försäljning genom att anpassa marknadsföringen efter kundernas preferenser.

Trots att digital marknadsföring driver affärer på ett effektivt och mätbart sätt är det fortfarande ett mycket underinvesterat område, speciellt inom B2B och mer traditionella branscher. Därför kan det gå att få ett digitalt övertag genom att bättre nå sin målgrupp online, även om ens konkurrenter är större än en själv. Speciellt för B2B är digital marknadsföring den “lågt hängande frukten” som ger snabbast resultat, men många företag behöver extern hjälp med digital marknadsföring.

Pull-marketing: en optimal digital strategi

Det finns många former av onlinemarknadsföring, och den optimala balansen mellan kanaler och aktiviteter beror helt på ambitionsnivå, konkurrensläget samt vilka förutsättningar och nuläge man har givet målbilden. Gemensamt för alla bolag är att säljprocessen är kortare och att det generellt är både smidigare och lättare att göra affärer med en befintlig efterfrågan snarare än att skapa ny efterfrågan och kommunicera med helt omedvetna kundgrupper.

Att göra affärer med ett befintligt behov är grunden till Pull-marketing som går ut på att marknadsföra sig mot köpare som har uttryckt en konkret efterfrågan av ens produkt- eller tjänsteutbud. För en digital strategi kan detta bland annat innefatta arbete med att göra sig synlig på sökmotorer, eller att visa annonser för personer som tidigare besökt er hemsida. Detta gäller alla branscher och marknader. För företag som vill växa effektivt är svaret, oavsett om det gäller ett världsledande tillverkningsföretag eller en mindre konsult, digital marknadsföring baserat på Pull.

GO MO Group har många års erfarenhet av att bistå med marknadsföring åt stora som små bolag. Våra många uppdrag för bolagen på västkusten, och bolag som direkt eller indirekt arbetar inom fordons- eller tillverkningsindustrin har gett oss kompetens och insikter kring vad som krävs av en lokal aktör och en förlängd arm till våra kunders verksamheter och därmed en digital marknadsföringsbyrå i Göteborg.

Lokal marknadsföring, och känslan av närhet och närvaro mellan marknadsavdelningen och den primära marknaden, är många gånger vital. Däremot har Covid-året 2020 visat oss att det inte alltid är möjligt, så vi har fått ställa om till att vara digitalt lokala genom att analysera och använda data som påvisar lokala skillnader. Majoriteten av våra kunder är Svenska B2B-bolag, för vilka vi ebjuder optimal lokal SEO/SEA och strategi, och vi ser oss som en optimal digital marknadsföringsbyrå för Stockholm.

Digital B2B-marknadsföring: marknadsföring mot beslutsfattare

Generellt sett agerar B2B-köparen mer rationellt och det finns fler beslutsfattare i en sådan köpprocess, medan B2C är mer känslostyrt och därmed spontant. Däremot ska man inte glömma att affärsbeslut faktiskt tas av människor och att det i slutändan är B2H (business-to-human) som blir det avgörande. Alltså är det personerna bakom besluten som digital marknadsföring i B2B måste anpassas efter. Inköpare föredrar digitala kanaler, och då är det företag som erbjuder digitala köpprocesser och syns genom onlinemarknadsföring som kommer stå som vinnare.

Tiden då det endast räckte med att bara “finnas online” är långt förbi. Konkurrensen på de digitala plattformarna är enorm även inom B2B, och vilka taktiker som fungerar bäst kan skifta fort. Beroende på vad ni behöver kan en byrå som GO MO erbjuda komplett hjälp med digital marknadsföring med fullt ägandeskap, eller agera konsult i digital marknadsföring inom specifika områden och processer där ni behöver förbättra er.

Resultatbaserad digital marknadsföring

Att utgå från konkret data och utveckla anpassade strategier därefter är ett säkert sätt att få positiva resultat från sin marknadsföring. En av de största fördelarna med digital marknadsföring är den mängd data som finns, och hur det går att anpassa en strategi för datadriven marknadsföring i realtid efter vad som fungerar bäst. Det finns ingen brist på datapunkter tillgängliga för de som vill få klarhet i kundbeteende och marknadsföringsprestation. Allt från antal besökare till hemsidan till click-rate på annonser eller data över vilka sidor som presterar bäst kan användas för att få maximalt resultat. Detta gör att även en enskild konsult för digital marknadsföring kan arbeta datadrivet, men för att verkligen dra nytta av den mängd data som finns att tillgå behöver många, speciellt större organisationer, anlita en byrå med dedikerade analytiker.

“Att basera sin strategi från konkret data och skräddarsy strategier efter kundernas köpprocesser är ett säkert sätt att nå målen med marknadsföringen.”

Digital marknadsföringskonsult – skräddarsydd digital marknadsföring, pris och omfattning efter era mål

Varje bolag har en unik strategi beroende på deras mål och förutsättningar, och behöver därför ägna olika mycket resurser för att utföra de marknadsföringsaktiviteter som krävs. Arbetsgrupperna vi tillsätter våra kunder kan variera från dussintals experter som fungerar som en in-house marknadsföringsavdelning, till en digital marknadsföringskonsult med en specialiserad tjänst. Variationen i omfattning gör att det finns variationer i utformningen av projektet med digital marknadsföring: pris, storlek på ert GO MO-team, ansvarsfördelning, etc. 

Beroende på vad just ert företag efterfrågar kan den digitala marknadsföringens pris variera kraftigt. En sak som är säker är däremot att vi bara rekommenderar strategier eller aktiviteter där det finns data som pekar på att det kommer fungera. Våra vecko- och månadsrapporter låter er även ha full koll på hur er marknadsföringsinvestering presterar, och säkerställer att strategin alltid är anpassad efter ny data. Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa er uppnå era säljmål genom digital marknadsföring – pris, omfattning och partnerskapets utformning skräddarsys efter era behov.

En digitalisering av köpprocessen
ger storslagna resultat

Digital pull-marketing är grundat i att göra det lättare för kunder att köpa. Att fokusera på användarvänlighet och att erbjuda de kanaler som kunderna vill köpa genom ger fantastiska resultat.
Referenser & Case

Så nådde säkerhetsbolaget 600 % ROMI:
Pull-Marketing, digital säljprocess & SEO

Ta första steget idag, kontakta oss!