Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: 2 MINUTER | 23 januari

Allt du behöver veta om digital strategi

Alla strategier måste ständigt ses över

Vi företagare använder oss dagligen av en rad olika strategier med olika syften, som att bland annat attrahera kunder, hålla sig konkurrenskraftiga och att stärka varumärke, position på marknaden och mycket annat.
Med teknikens framfart har marknaden och dess plattformar på senare år till stor del digitaliserats, vilket för företagen innebär att ytterligare en strategi måste ses över – nämligen digital strategi. Ja, vi lever i en enormt dynamisk värld, och alla strategier måste ständigt ses över och uppdateras för att inte bli ineffektiva och förlegade – digitaliseringen går enorm fort och livslängden på en marknadsföringsinsats kan vara kort. 7,5 timmar – livslängden på ett Facebook-inlägg Digital Insights säger att 75 % av engagemang på ett Facebook-inlägg händer under de första fem timmarna efter publicering

Vad är då en digital strategi?

Den digital strategiska processen är att specificera en organisations vision, mål, möjligheter och därmed sammanhängande verksamhet i syfte att maximera affärsnyttan av digitala initiativ till organisationen (maximera ROI).

Okej, och vad betyder då detta?

Internet används inte längre bara som en plattform för att skicka och ta emot information. Det har blivit ett verktyg vi inkorporerat i vår vardag för att utföra olika uppdrag, varav ett är att vi börjat köpa varor och tjänster utan att faktiskt fysiskt vara där. Informationsutbytet är självklart fortfarande väldigt påtagligt, och köper vi inte en produkt online, är det väldigt vanligt att man först googlar för att ta reda på var produkten finns, hur mycket den kostar och vem det är som säljer den.

För att svara på frågan vad är digital strategi, kan vi enkelt säga att det handlar om processen av att planera marknadsföringsinsatser och kundfokuserade insatser på hemsida, mobila webb kanaler, e-handel, sociala medier, plats och sökmotoroptimering, (SEO) och digital reklam.

Digital-Strategy

Vi har en SEO-handbok som vi kallar “Så funkar SEO- En handbok”. Vi skickar/mailar gärna ett ex till dig – vid intresse skicka ett mail till seo@gomogroup.com.

Olika behov i olika medier

Alla företag har idag någon slags online närvaro, men bara för att man existerar behöver det inte betyda att man är relevant. En digital strategi handlar om att anpassa de befintliga affärs- och kommunikationsstrategierna för att tillgodose användarens (eller kundens) behov i varje medium. En användare som besöker en hemsida via en dator kan exempelvis hantera större och komplexare mängder av information, medan den som sitter på en smartphone kanske bara vill åt vissa funktioner.

Att ta fram en strategi som fungerar oavsett medium och som samtidigt känns relevant för kunden är ingen lätt uppgift. Som tur är behöver man inte vara expert på allt, utan kan istället anlita någon som är det. GO MO Group är en konsult inom digital strategi som kan ge dig användbara verktyg för att förbättra och effektivisera din närvaro online.