Tillbaka

Digitala Strategier, Generativ AI | LÄSTID: 3 MINUTER | juni 18, 2024

Debatt: Är AI framtiden för bygg- och fastighetsbranschen?

Bygg- och fastighetsbranschen står vid ett teknologiskt vägskäl. Drivna av artificiell intelligens (AI), står vi inför en radikal förändring som kan revolutionera allt från projektering till genomförande och förvaltning. Dessa förändringar erbjuder inte bara nya möjligheter till effektivisering och innovation men utmanar också traditionella metoder. Som ledare måste vi fråga oss: Är vi redo att fullt ut integrera AI i våra verksamheter?

Min vision som entreprenör

Själv står jag utanför de traditionella rollerna som samhällsbyggare. Som entreprenör inom B2B-kommers och en passionerad förespråkare för generativ AI, har jag gjort det till min mission att utforska och implementera AI:s potential inom traditionella industrier. Med tanke på att bygg- och fastighetssektorn är världens största tillgångsslag, har denna bransch blivit särskilt intressant för djupare undersökningar. Under de senaste 10 månaderna har jag mött över ett 50-tal bygg- och fastighetsbolag. Genom dessa fördjupade dialoger har jag förstått att branschledarna är redo att möta de utmaningar som drivs av makroekonomiska förhållanden och mikrotrender såsom chockerande ränteförändringar, samt ytterligare ett teknologiskifte. Höga marginaler och en konstant ökad efterfrågan har tidigare varit normen men nu utmanas denna stabilitet. Omställningen är kritisk för att överleva; att klamra sig fast vid "vi gör som vi alltid gjort" kan vara den dyraste fällan i denna nya era.

Generativ AI – En spelväxlare i byggbranschen

AI står inte bara för effektivisering men även för omdefiniering av byggprocessen. Från förprojektering, där AI-teknik erbjuder mer precisa genomförbarhetsstudier och riskanalyser, till design och planering där Gen AI kan dramatiskt förbättra precisionen och samarbetet inom projektteam. Dessa teknologier möjliggör snabbare iterationer och minskar risken för kostsamma ändringar och förseningar.

Skillnaden mellan traditionell AI och Gen AI

AI, eller artificiell intelligens, täcker ett brett spektrum av tekniker som gör det möjligt för maskiner att utföra uppgifter som kräver mänsklig intelligens, som att förstå tal eller identifiera objekt. Generativ AI å andra sidan, är en specialiserad form av AI som inte bara analyserar data utan även kan skapa eller förutsäga resultat baserat på enorma mängder information. I bygg- och fastighetssektorn kan detta innebära allt från snabba och komplexa beräkningar till förutsägelse av underhållsbehov och jämförelse samt analys av kontrakt med en hastighet och noggrannhet som är oöverträffad.

Innovationskraften hos Gen AI

En konkret tillämpning av Gen AI i byggbranschen är dess förmåga att förändra budgivnings- och förhandlingsprocesser. Teknologin möjliggör mer exakta kostnadsberäkningar och effektiviserar strategiska beslut, vilket ger entreprenörer ett övertag i anbudsförfaranden utan att kompromissa med lönsamheten.

Den moderna byggmiljön är överflödande med data och processer – en guldgruva för de som vågar nyttja den. Att stå utan en plan för att integrera AI är att acceptera en framtid där man oundvikligen kommer att hamna på efterkälken.

Risker och möjligheter

Motståndare till snabb teknologi- och AI-integration pekar på risker som jobbautomatisering och IT-säkerhet. Men i en värld där teknologiska förändringar är konstanta, är innovation det enda verkliga skyddet mot att bli fullständigt irrelevant.

Den moderna byggmiljön är rik på data och processer, vilket erbjuder en unik möjlighet för AI att förbättra beslutsfattande och effektivitet. Denna 'DATA & PROCESS MÄNGD' är som 'mumma' för Gen AI, och det belyser hur anpassad teknik kan revolutionera traditionella arbetsflöden.

- Är fördelarna tillräckligt stora?

En central fråga är om fördelarna med att integrera generativ AI i byggbranschen är tillräckligt stora för att motivera en omfattande och bred integration av denna teknik. Detta kräver en noggrann avvägning av potentialen för ökad effektivitet och minskade kostnader mot investeringens storlek och de möjliga riskerna.

- Förbättrad beslutsprocess:

Gen AI erbjuder en chans att inte bara automatisera befintliga processer utan att omdefiniera hur beslut fattas inom branschen. Genom att utnyttja den omfattande datamängden kan AI ge insikter som tidigare var otillgängliga och därigenom transformera både den strategiska och den dagliga verksamheten.
Att inte dra nytta av AI:s möjligheter kan visa sig vara den största risken av alla.

Slutsats: Ett nödvändigt paradigmskifte?

Som observatör och innovatör vid sidan av bygg- och fastighetsbranschen, ser jag hur kritiskt det är för branschens ledare att fråga sig själva om de är redo att anamma generativ AI. Företag som satsar mest på automatisering överträffar andra när det gäller besparingar och antagandet av nya disruptiva teknologier. De som är ledande inom automatisering investerar mer i generativ AI och är snabbare med att implementera tekniken. Med generativ AI:s förmåga att förbättra precision, effektivitet och kostnadseffektivitet, kan branschen inte bara möta dagens krav utan också leda utvecklingen mot en mer hållbar och innovativ framtid. Det är avgörande att branschens aktörer inte ser generativ AI som enbart en tilläggsfunktion utan som en grundläggande del i byggandet av framtidens samhällen för att säkra både överlevnad och framgång.

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.