Digitala Strategier, Nyheter, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 03 april

Digital marknadsföring & SEO måste hänga med utvecklingen

Vilken typ av digital marknadsföringstjänst/SEO måste man erbjuda för att hänga med i utvecklingen?

Det är inte säkert att det handlar om en särskild tjänst utan snarare om en strategi, ett förhållningssätt. Mer bestämt att sätta konsumenten i fokus med CXO – Customer Experience Optimization d.v.s optimera för kundupplevelsen.

DIGITAL MARKNADSFÖRING & SEO MÅSTE HÄNGA MED UTVECKLINGEN

SEO (sökmotoroptimering) som vi tidigare känt till den, i form av länk-farmar och manipulering av kod, är redan död. Googles algoritmer och sökroboten Googlebot blir via Machine Learning (ML) och Artificiell Intelligens (AI) mer kompletta för varje dag och kan nu tyda data på ett mer effektivt sätt.

Mer specifikt har Artificiell Intelligens (AI) bland annat bidragit till att algoritmen i större utsträckning kan tyda hela ämnen och sammanhang, inte längre bara enskilda sökord och fraser.

Allt detta har naturligtvis också stor inverkan på arbetet med sökoptimering. Med smartare algoritmer följer smartare sökmotorer, vilket i förlängningen ställer krav på vässad SEO. Kort sagt: Vi som arbetar med digital marknadsföring och SEO måste nu börja arbeta på helt nya sätt som matchar de nya och mer avancerade algoritmerna.

GO MO Group hittar fram till en egen strategi och ett hållbart förhållningssätt som säkerställer kvaliteten i våra tjänster – nu och framöver.

Vi kallar det CXO – Customer Experience Optimization.

CUSTOMER EXPERIENCE OPTIMIZATION – Vad är det?

Customer Experience Optimization, eller att optimera för kundupplevelsen går ut på att du möter kunden redan i dennes research-process genom att optimera din egen digitala kanal ur ett Pull-marketing-perspektiv.

Pull-marketing? Ett arbetssätt som går ut på att finnas tillgänglig för dina intressegrupper online i samband med att ett specifikt kundbehov uppstått. Detta till skillnad från Push-marketing som handlar om att skapa ett behov.

Så fort ett kund- eller köpbehov uppstår sätter konsumenterna fingrarna på tangentbordet eller mobiltelefonen för att söka information på Google. En studie utförd av Accenture visar att hela 94% väljer att söka information på nätet i sin köpprocess samtidigt som 87% uppger Google som den huvudsakliga sökportalen i jakten på information. Är vår hemsida då inte tillgänglig så försvinner vårt varumärke också ur konsumentens medvetande.

För aktörer som är nyfikna på Pull-marketing och vill göra affärer med lågt hängande frukter krävs med andra ord nya tag och ett helt nytt perspektiv på online-marknadsföring.

PROCESS, SNARARE ÄN PROJEKT

Hur fungerar då arbetet med CXO i praktiken?

Först och främst: Att arbeta med Customer Experince Optimization är inget projekt eller tidsbegränsad satsning, utan en process. Ett strategiskt arbetssätt som bör utvecklas kontinuerligt och i enlighet med relevanta dataunderlag.

Nyckeln till hållbara CXO-processer och lönsamma resultat är uthållighet samt att alla inblandade går in i marknadsföringsarbetet med enhetliga förväntningar. Data ska utgöra underlag för alla beslut och som ett första steg krävs en noggrann analys och mätning av nuläge, konkurrens och marknad. Utöver detta är det viktigt att titta närmare på hur just era olika kund- och intressegrupper söker information relaterat till era produkter/tjänster.

Att ta datadrivna beslut är enkelt- och gynnsamt. Enligt en rapport utförd av PWC så är träffsäkerheten över 3 gånger så hög just när det gäller datadrivna marknadsföringsbeslut.

Andra viktiga byggstenar av en hållbar strategi är content och optimering av sitens befintliga innehåll. En optimering som utgår från det kunderna faktiskt söker efter och en process som kontinuerligt förbättras. Många gånger får vi på GO MO Group till exempel stärka upp vårt eget content med blogg eller FAQ-sidor för att kunna svara på samtliga frågor som våra intressegrupper ställer via olika sökmotorer.

Inom ramen för CXO ingår även UX (User Experience/användarvänlighet). Via så kallade UX-analyser optimeras då kundupplevelsen och målet är samtidigt att hjälpa kunderna i deras köpprocess. I detta arbete ingår även en CTA-analys (Click-to-action) som med hjälp av UX hjälper användaren att ta kontakt och/eller konsumera de produkter eller tjänster som våra kunder erbjuder. Detta är en avgörande del i arbetet med att koppla samman traditionell marknadsföring och försäljning. Samtidigt som det fyller tomrummet mellan dessa aktiviteter.

FYLL TOMRUMMET MELLAN MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Rent konkret går Customer Experience Optimization (CXO) alltså ut på att, tack vare data-drivna beslut röra sig snabbt och fylla tomrummet mellan traditionell (push) marknadsföring och faktisk försäljning via egen hemsida. Bara tack vare denna typ av strategier, förhållningssätt och processer är det möjligt att hänga med i utvecklingen och leverera tjänster som möter kundernas behov.

Texten ovan är skriven av Gabriel Ghavami, gg@gomogroup.com