Tillbaka

Digitala Strategier, Nyheter, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | april 3, 2018

Digital marknadsföring & SEO måste hänga med utvecklingen

Att arbeta med digital marknadsföring handlar om mer än att använda en särskild tjänst. Det handlar snarare om ett förhållningssätt: att förbättra kundupplevelsen. I och med att Googles algoritmer blir bättre på att identifiera vilka hemsidor som bäst uppfyller sökarnas behov ökar vikten av CXO (Customer Experience Optimization).

Sökmotoroptimering (SEO) i form av länkfarmar och keyword stuffing har sedan länge varit förlegat. Algoritmerna bakom sökmotorerna har blivit allt bättre på att tyda vad som finns på hemsidor och hur användbart detta är för användare. Digital marknadsföring i allmänhet – och SEO-marknadsföring i synnerhet – måste således ständigt uppdateras utifrån de nya förutsättningarna.

Bästa praxis inom onlinemarknadsföring förändras ständigt, och det är inte alltid självklart precis hur utvecklingen kommer fortsätta. Detta påverkar naturligtvis arbetet med digital marknadsföring/SEO som måste följa utvecklingen och ständigt uppdateras sig.

Även om specifika tillvägagångssätt förändras finns det trender och förhållningssätt som säkerställer att SEO-strategin är relevant även i framtiden. Den starkaste trenden vi på GO MO Group identifierat är att användarupplevelsen blir viktigare och viktigare. Därför baserar vi de digitala marknadsföringsstrategierna vi tar fram för våra kunder kring just CXO, Customer Experience Optimization.

Customer Experience Optimization – vad är det, och varför är det viktigt för digital marknadsföring?

All marknadsföring utgår från människorna vi interagerar med, oavsett om det är genom en reklamfilm, fin logotyp eller snygg hemsida. Därför bör kundupplevelsen vara i centrum när ni lägger upp er strategi för digital marknadsföring. Detta är extra påtagligt inom SEO, eftersom sökmotorerna blir bättre på att avgöra huruvida en hemsida är användarvänlig och relevant.

Det finns också en andra sida av användaroptimering. CXO innebär inte bara att förbättra användarupplevelsen när de hittat er, utan även att optimera sin marknadsföring efter kundernas köpprocess. För detta krävs att den egna kanalen optimeras utifrån ett Pull-marketing-perspektiv.

I korthet går Pull-marketing ut på att finnas tillgänglig på de ställen där kunderna letar information. När ett köpbehov uppstår sätter kunderna fingrarna på tangentbordet och gör en Google-sökning, varför SEO-marknadsföring har blivit en så pass viktig del av onlinemarknadsföring. För att digitala kanaler ska generera resultat krävs det att ni är ett alternativ på Google. För detta krävs en strategi för digital optimering av hemsida och sociala medier.

Digital marknadsföring genom CXO är en process, inte ett projekt

Att arbeta med CXO är ingen tidsbegränsad satsning, utan en process som består av många aktiviteter. Denna process måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas i enlighet med relevanta dataunderlag. Lyckligtvis finns det mycket data som bolag kan användas för att optimera aktiviteterna i sin kundupplevelsestrategi. Att basera sin digitala marknadsföring på data är enkelt och gynnsamt, och leder till satsningar som ger bättre avkastning. En stark fördel med digital marknadsföring är att man kan få data som tydligt visar avkastningen på marknadsföringsinvesteringen (ROMI, Return on Marketing Investment).

I linje med att följa upp och justera måste strategin för den digitala marknadsföringen och SEO medföra att uppdatera befintligt innehåll på webbplatsen. Baserat på vad kunder faktiskt söker på – och hur deras sökprocess ser ut i övrigt – måste hemsidan optimeras för att passa in efter dessa beteenden. Innehållet måste optimeras för att vara tydligt relevanta efter de sökord och termer som kunderna använder i sökprocessen. Denna tydlighet måste nå både kunder och sökmotorerna.

En Customer Experience-strategi innebär som bekant även att optimera efter användarvänlighet. Vid så kallade UX (User Experience)-analyser optimeras kundupplevelsen för att förenkla köpupplevelsen. Denna del av SEO-marknadsföring är anpassad efter de utvecklingarna inom sökmotorernas algoritmer som nämndes här ovan. Genom en CTA (Click-to-action)-analys går det att optimera hemsidan efter vad besökare klickar på, och i slutändan öka andelen besökare som leder till konverteringar. Detta är en avgörande del i arbetet med att koppla samman traditionell marknadsföring, digital SEO och försäljning.

Fyll tomrummet mellan digital marknadsföring och försäljning

En digital marknadsföringsstrategi grundad i Pull-marketing innebär att gapet mellan marknadsföring och försäljning minskar. Detta då Pull-marketing-insatser påvisbart genererar varma leads som är direkt kopplade till kunder som har ett behov. Kundupplevelsestrategin är en viktig del i detta, då en effektiv sådan leder till att besökare på hemsidan i större utsträckning tar kontakt eller genomför köp. Där traditionell Push-marketing fungerar för att öka eller skapa efterfrågan ämnar Pull-marketing, genom SEO och effektiv implementering av en kundupplevelsestrategi, para ihop befintlig efterfrågan med det egna utbudet.

För att sammanfatta: Kunden sitter i förarsätet, så det är viktigare än någonsin att anpassa sig efter kundbeteenden. Digitala kanaler som är optimerade efter användarvänlighet kommer föredras av både besökare och sökmotorer. Genom att låta detta förhållningssätt genomsyra strategiarbetet är det möjligt att hänga med i utvecklingen och möta kundernas behov även i längden.

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Henrik Anderberg Chief Client Officer Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.