Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 13 juli

Digital marknadsföring av företag inom B2B med fokus på er tillväxt

Bra digital marknadsföring av företaget är ett måste

Att endast ha en digital närvaro genom en hemsida, eller att hantera den digitala närvaron som ett projekt man ser över en gång per år är inte tillräckligt. För att kunna nå ut till nya kunder är det digital marknadsföring företag måste ha högst upp på agenda, en sylvass marknadsföringsstrategi är en hörnsten i att driva och stärka sin närvaro online. Detta kräver att den digitala marknadsföringsstrategin är agil, datadriven och kundanpassad. Dessutom måste den vara mätbar och i linje med företagets tillväxtmål.

Idag upplever vi att kompetensen kring digital marknadsföring på den svenska marknaden tyvärr är generellt låg. Vi ser ofta att bolag inte investerat i att höja den interna kompetensen kring digital marknadsföring för företag. Enligt en gammal studie från 2016 i Dagens Industri saknade 8/10 styrelsemedlemmar inom svenskt näringsliv digital kompetens. Vi vågar sticka ut hakan och säga att inte mycket ändrats inom B2B och tillverkningsindustrin sedan dess. Vi förstår att företagsledare lätt kan vilja fokusera på sin kärnverksamhet istället för att SEO-optimera gamla artiklar på hemsidan eller skriva meta-titlar på hemsidan. Däremot förstår vi också vikten av att få dessa saker gjorda.

Med digital marknadsföring menar vi både det som syns utåt och faktorer “under huven”. Företagets digitala presentation – alltså hemsidan – är direkt kopplad till kundernas uppfattning av företaget. Tänk själv på hur du reagerar på hemsidor som är svårnavigerade, haft utdaterad information eller en design från 2015. Även tekniska aspekter spelar stor roll, då sökmotorer måste kunna veta vad som finns på sidan, dels för att besökare ska kunna hitta till sidan över huvud taget, dels för att de som hittar till sidan ska mötas av det innehåll de förväntar sig från sökresultatet.

GO MO Group team working together
Vi ser hur snabbt vi kan röra oss som betrodd partner och resultaten vi når tillsammans med våra kunder. Vi har tagit fram strategier för onlinemarknadsföring i Göteborg, Stockholm och mindre orter; för medelstora och stora företag. Vi ser en positiv ROMI (Return on Marketing Investment) på alla plan. Som en digital marknadsföringsbyrå kan vi hjälpa våra kunder att planera och implementera en marknadsföringsstrategi som bidrar till tillväxt. För att få ut det mesta av sin digitala närvaro är det viktigt att ha en genomtänkt och datadriven strategi.

Kunderna har blivit alltmer självgående i sök- och köpprocesser som en följd av digitaliseringen. E-handeln ser inte ut att avta, varken inom B2C eller B2B. Därför är det viktigt att anpassa sina strategier efter detta. Inom marknadsföringen måste detta innebära att finnas där kunder söker efter information. Detta leder till varmare leads, då prospekt som kommer från detta själva sökt upp er – alltså har de redan bevisligen en efterfrågan på ert utbud.

Digital marknadsföring av företag är avgörande för tillväxten

Att skapa en digital närvaro är ingen lätt uppgift, och kan vara svårt att lyckas med även om man är påläst. Förutom lång erfarenhet från många olika branscher besitter vi som digitalt marknadsföringsföretag resurser som gör att vi kan genomföra stora projekt som kräver mycket arbetskraft. Således kan vi utforma skräddarsydda marknadsföringskampanjer som är anpassade efter företagets mål och budget. Samtidigt som en digital marknadsföringsstrategi kräver tid och planering är det någonting som kan vara direkt avgörande för företagets tillväxt, även om resultaten inte kommer över en natt.

Vid jämförelse med traditionella former av marknadsföring är digital marknadsföring mer kostnadseffektivt. Genom sökmotoroptimering, sökmotorannonsering, sociala medier, och content marketing ökar närvaron på nätet, vilket stärker varumärket och ser till att era kunder kan hitta till er.

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå i Göteborg som erbjuder ledande tjänster i Sverige och globalt, med ett fokus på Pull-marketing genom SEO och SEA. Magi skapas aldrig utan logik – magin börjar med datadrivna insikter och en tydlig målbild.

Det är genom kundcentrerad digital marknadsföring företag växer

Det går att direkt följa vad digital marknadsföring ger för resultat. Vår data talar för sig själv, och vi ser att företag som tillämpar en digital marknadsföringsstrategi anpassad efter kundbeteenden helt enkelt presterar bättre. Att inte nå ut till de som själva söker information innebär att ens närvaro på marknaden inte är lika stor som den har potential till att vara.

Kontakta oss för att få reda på hur ett digitalt marknadsföringsföretag kan hjälpa er växa.