Tillbaka

Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | juli 13, 2015

Digital marknadsföring av företag inom B2B med fokus på er tillväxt

Datadriven digital marknadsföring som sätter kunden i centrum är mycket kostnadseffektivt jämfört med traditionella former av marknadsföring. Genom sökmotoroptimering, sökmotorannonsering, sociala medier, och content marketing ökar närvaron på nätet, vilket stärker varumärket och ser till att era kunder kan hitta till er.

Bra digital marknadsföring av företaget är ett måste

För att kunna nå ut till nya kunder är det digital marknadsföring företag måste ha högst upp på agendan. En väl planerad marknadsföringsstrategi är en viktig del i att driva och stärka sin närvaro online. Detta kräver en agil, mätbar, datadriven och kundanpassad digital marknadsföringsstrategi i linje med företagets tillväxtmål.

Idag upplever vi att kompetensen kring bra digital marknadsföring på den svenska marknaden tyvärr är generellt låg. Vi ser ofta att företag inte investerar i att höja sin interna kompetens kring digital marknadsföring, trots att tillverkningsindustrin och andra B2B-branscher krävt kompetensen för digital kommunikation i flera år. Vi förstår att företagsledare lätt kan vilja fokusera på sin kärnverksamhet istället för att SEO-optimera gamla artiklar på hemsidan eller skriva meta-titlar på hemsidan. Däremot förstår vi vikten av att få dessa saker gjorda.

Med digital marknadsföring menar vi både det som syns utåt och underliggande tekniska faktorer. Företagets digitala presentation – alltså hemsidan – är direkt kopplad till kundernas uppfattning av företaget. Tänk själv på hur du reagerar på hemsidor som är svårnavigerade, haft utdaterad information eller en design från 2016. Även tekniska aspekter spelar stor roll. Sökmotorer måste kunna veta vad som finns på sidan, dels för att besökare ska kunna hitta till sidan över huvud taget, dels för att de som hittar till sidan ska mötas av det innehåll de förväntar sig från sökresultatet.

GO MO Group team working together

Resultaten vi når tillsammans med våra kunder gör att vi som betrodd partner kan röra oss snabbt med att implementera nya strategier. GO MO group har tagit fram strategier för onlinemarknadsföring i Göteborg, Stockholm och mindre orter – för medelstora och stora företag. Vi ser en positiv ROMI (Return on Marketing Investment) på alla plan. Som en digital marknadsföringsbyrå kan vi hjälpa våra kunder att planera och implementera en marknadsföringsstrategi som bidrar till tillväxt. För att få ut det mesta av sin digitala närvaro är det viktigt att ha en genomtänkt och datadriven strategi.

Kunderna har blivit alltmer självgående i sök- och köpprocesser som en följd av digitaliseringen. E-handeln ser inte ut att avta varken inom B2C eller B2B, någonting som företag måste anpassa sina strategier efter. Inom marknadsföringen innebär detta att ställa om för att finnas och kommunicera där kunder söker efter information. På detta sättet ger digital marknadsföring varmare leads, då prospekt som kommer från detta själva sökt upp er – alltså har de redan bevisligen en efterfrågan på ert utbud.

Digital marknadsföring av företag är avgörande för tillväxten

Att skapa en digital närvaro är ingen enkel uppgift, och kan vara svårt att lyckas med även om man är påläst. Fördelen för en byrå kontra en intern marknadsavdelning är att det finns mer resurser för att utföra marknadsföringsaktiviteterna. Även om stora projekt och breda strategier kräver mycket arbetskraft kan en bra digitala strategier kan vara direkt avgörande för företagets tillväxt, men resultaten inte kommer över en natt.

Vid jämförelse med traditionella former av marknadsföring är digital marknadsföring mer kostnadseffektivt. Genom sökmotoroptimering, sökmotorannonsering, sociala medier, och content marketing ökar närvaron på nätet, vilket stärker varumärket och ser till att era kunder kan hitta till er.

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå i Göteborg som erbjuder ledande tjänster i Sverige och globalt, med ett fokus på Pull-marketing genom SEO och SEA. Magi skapas aldrig utan logik – magin börjar med datadrivna insikter och en tydlig målbild. Vi erbjuder en skalbar lösning med skräddarsydda marknadsföringskampanjer som är anpassade efter företagets mål och budget.

Kundcentrerad digital marknadsföringsbyrå får företag att växa

Det går att direkt följa vad digital marknadsföring ger för resultat. Vår data talar för sig själv, och vi ser att företag som tillämpar en digital marknadsföringsstrategi anpassad efter kundbeteenden helt enkelt presterar bättre. Att inte nå ut till de som själva söker information innebär att ens närvaro på marknaden inte är lika stor som den har potential till att vara.

Vanliga frågor om digital marknadsföring

Ett företags digitala marknadsföring kan vara ett komplext område. Nedan besvarar vi några vanliga frågor vi får som digitalt marknadsföringsföretag.

Varför ska man använda digital marknadsföring av företag?

Digital marknadsföring är ett måste för företag som vill kommunicera mot sina kunder i rätt kanaler. En allt större del av kundprocessen är digital, och en majoritet av alla B2B-köpprocesser inkluderar research-arbete på Google. Genom att vara synliga i rätt kanaler kan företag kommunicera mot en publik som är ute efter att köpa. Jämför med fysisk annonstavla: alla som ser en reklam på bussen är inte intresserade av era produkter, men alla som googlar efter dem har iallafall något intresse av ert budskap.

Hur jobbar en digital marknadsförare?

Data är centralt för digital marknadsföring. Genom att kontinuerligt analysera nuläget och sina resultat kan den digitala marknadsföraren lyckas med det strategiska marknadsföringsarbetet. En digital marknadsförare jobbar ofta även operativt, bland annat med innehållsskapande, digital design eller webbutveckling. För att få resultat av digital marknadsföring som företag känner av måste digitala marknadsförare ha mål som är i linje med bolagets övriga tillväxtmål. Har den egna organisationen inte kapacitet att implementera en komplett strategi kan digitala marknadsförare anlita extern hjälp, då jobbar de även med koordinering av marknadsföringsresurser.

Vad gör en Digital Marketing Specialist?

En digital marknadsföringsspecialist är som namnet antyder ansvarig för digital marknadsföring i företaget. Det finns många olika sorters digital marknadsföring och många olika kanaler att marknadsföra sig genom. Således är det svårt att svara koncist på hur en digital marketing specialist arbetar, men gemensamt för de allra flesta är att de försöker kommunicera ut företagets budskap till potentiella köpare. Digital marknadsföring ger resultat när företaget når rätt målgrupp, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt.

Vad kostar digital marknadsföring?

Digitala marknadsföringsföretag kostar väldigt olika beroende på vilka tjänster du köper, och i skalan på strategierna. En optimal prissättningsmodell utgår från varje kunds förutsättningar och behov. En viktigare jämförelse är vilka resultat investeringen får och hur transparent rapporteringen är under samarbetet. Att själv implementera bra digital marknadsföring behöver inte kosta mer än tid, förutsatt att man redan har en hemsida och vet vad man gör. SEO ger “gratis” trafik genom att man syns organiskt på sökmotorer. Betald trafik brukar ha en kostnadsmodell efter pay-per-click, eller kostnad per 1000 annonsvisningar.

Vad är en rimlig marknadsföringsbudget?

Marknadsföringsbudgetar kan variera kraftigt, både i rena summor och andel av omsättningen. Med bra digital marknadsföring som ger effektiva resultat direkt relaterade till tillväxten är det lätt att motivera att en hög andel av omsättningen förläggs på digital marknadsföring. Speciellt i branscher med hög digital konkurrens måste marknadsföringssatsningen även den vara stor. Ett tips för marknadsföringsbudgeten är att basera den på data – har man ett hum om avkastningen går det att satsa större.

Vad gör man om man jobbar med digital marknadsföring av företag?

Som med all marknadsföring måste mottagaren sättas i centrum för kommunikationen. Genom att utgå från data över målgruppens köpbeteenden och anpassa strategin efter detta går det att kommunicera mot rätt personer, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt. Hur ett företags digitala marknadsföring presterar handlar alltså i mångt och mycket om hur väl de kan ta tillvara på data. Ett vanligt problem är att ta fram ett strategiunderlag en gång och sedan inte uppdatera detta på lång tid, istället blir strategin sakta föråldrad. Lösningen på detta är att inkludera processer för att uppdatera både strategin och strategiunderlaget – att undersöka nya externa trender, konkurrenters aktiviteter och hur marknadsföringen presterat hittills.

Om författaren
Timothy Larsson Segmented Leads Specialist Arbetar med GO MOs kommunikation och varumärke sedan 2020. Har ett stort intresse av digitalisering och marknadsföring av industriföretag. MSc i Marketing & Consumption från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Kontakta mig
Henrik Anderberg Chief Client Officer Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.