Tillbaka

Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: 5 MINUTER | januari 23, 2016

Utveckla vinnande digitala strategier med agila processer

Digitala strategier är de strategier som styr företagets digitala initiativ; att ha effektiva digitala strategier är numera ett måste om bolaget ska synas online. För att uppnå synlighet hos sin målgrupp krävs en effektiv digital strategi baserad på data. Det är viktigt att strategin ständigt optimeras baserat på resultaten som uppnås. Att finnas tillgänglig på nätet är enkelt, men det är inte tillräckligt för att uppnå relevans hos målgruppen.

Digitala strategier måste ständigt ses över

Att inte ha en stark digital närvaro kan ofta likställas med att inte finnas alls. Att ha en snygg hemsida ger ingenting om ingen hittar till den. Allt fler företag och branscher börjar förstå värdet av att ha digital marknadsföring, vilket gör att bruset är enormt på digitala plattformar. Digital marknadsföring är en pågående process och företag måste ständigt tänka på nästa steg. Exempelvis sker 75 % av engagemanget hos ett Facebookinlägg under de fem första timmarna, då går det inte att förlita sig på samma content i en månad.

Det går fort i hockey – likaså på digitala plattformar.

Vad betyder då detta?

Marknadsföring måste vara agil och snabbt kunna anpassas efter nya insikter. På GO MO har vi tagit lärdom från tillverkningsindustrins minimum viable product i våra strategiarbeten. Genom att arbeta datadrivet och kontinuerligt utvärdera våra satsningar och sedan uppdatera dem kan vi satsa stort och nå resultat snabbt. Vi kallar detta minimum viable service planning.

Minimum viable service enables a agile digital marketing strategy

Vad är en digital strategi?

Men vad är en digital strategi  och hur kan den hjälpa dig? En digital marknadsföringsstrategi innefattar företagets digitala marknadsföring, med sökmotoroptimering (SEO), sociala medier och sökmotorannonsering i fronten. Likt andra strategier måste en digital strategi vara utformad efter data. Det första steget är att definiera målen, sedan kan ni lista ut hur ni tar er tid. Vad är målet med att ha en digital närvaro och hur tar vi oss dit?

En välutformad digital strategi är avgörande för B2B-företag när det gäller digital marknadsföring. Detta då B2B-köpprocesserna i regel är komplicerade med långa ledtider och mer noggrann undersökning av alternativ. Att synas tidigt i potentiella köpares sökprocess innebär att det egna varumärket får en auktoritär position vilket bidrar till att köpare väljer ens produkter och tjänster.

Fem tips för tillväxt genom digital strategi

1. Sätt mottagaren i centrum

Den digitala strategin måste vara anpassad efter målgrupperna redan från start. Detta “utifrån in”-tänk måste genomsyra alla delar av strategin, från planering till utförande. Bolaget måste kommunicera i rätt kanaler, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Hur ser köpresan ut för era målgrupper och hur kan ni möta dem i den processen?

2. Utgå från data

Digitala strategier måste utgå från data över företagets målgrupp, och anpassas efter organisationens vision, mål och möjligheter. Med data i ryggen går det att satsa större och snabbare – ni kan använda befintlig data snarare än att experimentera själva. När ni vet vilka kanaler era kunder använder sig av och vilka problem de vill lösa kan ni utforma kommunikationen för att nå dem i precis rätt läge, på rätt plats, med rätt budskap.

3. Kombinera digitala strategier

Att få resultat i de digitala kanalerna kräver att alla delar av din digitala strategi samspelar – en kedja är bara lika stark som den svagaste länken. I våra kunduppdrag brukar arbetslagen bestå av runt sex personer som är experter var sitt område för att samtliga delar av strategin ska vara optimala. Där SEO– och SEA-experter driver trafik till hemsidan, så hanterar webbutvecklare och designers optimering av kundupplevelsen (UX), och en content-writer ser till att innehållet på hemsidan är relevant och av hög kvalitet. För att få ytterligare spridning på budskapen kan sociala medier eller e-postmarknadsföring användas.

4. Mät rätt

En fördel med digitala initiativ är att resultaten är fullt mätbara. Det går alltså att veta precis hur strategierna presterar. En digital strategi måste mätas rätt, med datapunkter som är direkt relaterade till de övergripande affärsmålen. Tillväxten påverkas inte av antalet besökare till hemsidan, utan av vad besökarna gör på hemsidan. Endast när trafiken konverteras till leads, och i förlängningen en ökad försäljning, ger den digitala marknadsföringen resultat på riktigt.

5. Utvärdera och justera

En statisk strategi kommer inte vara effektiv länge. Dels måste strategin justeras efter prestationen, dels efter förändringar externt på marknaden. Genom att redan från början ha agila processer för att optimera baserat på ny data och nya insikter kommer strategin aldrig vara baserad på gamla antaganden eller föråldrad data. Det finns mycket data att tillgå inom digital marknadsföring – använd den!

Olika digitala strategier i för olika behov

En digital strategi måste verka för att tillgodose behoven av användarna i alla de digitala kanalerna, och det är här det blir mer komplicerat. Besökare som använder en dator tenderar kunna hantera en större mängd av information än någon som använder hemsidan på telefonen. Detta samtidigt som båda är måna om att all information och funktionalitet finns tillgängligt för dem. Företagets kommunikation och val av kanaler måste anpassas efter hur användare hittar hemsidan. Då de allra flesta köpprocesser börjar med en Googlesökning så krävs det en SEO-strategi för att synas på sökmotorerna.

Digital marknadsföring för B2B-företag | GO MO Group

Vikten av digitala strategier i B2B

Vad som är best practice – bästa praxis – i digital marknadsföring för B2B-företag förändras snabbt. En digital strategi bör därför ta denna konstanta utveckling i beaktande och vara anpassningsbara efter nya förutsättningar. Vi ser en tydlig trend av att strategier som grundas i Pull-marketing med ett tydligt fokus på SEO också är de strategier som presterar bäst över tid. Att jobba med Pull-marketing innebär att ni placerar er så att ni syns för de som letar efter tjänster eller produkter som era. Ert utbud matchas med dess efterfrågan, helt enkelt.

Investeringar i er digitala närvaro bör alltså leda till att ni är mer synliga där era kunder söker efter information. Således hjälper ni era kunder att hitta er hemsida, oavsett om det sker genom köpt sökmotorannonsering (SEA) eller en hög organiskt SEO-ranking. Ni kan redan nu testa att söka på era affärsområden. Använd sådana söktermer ni tror era kunder skulle använda, och se hur långt upp i resultaten ni hamnar jämfört med era konkurrenter. Ju längre upp ni visas, desto mer trafik till er sida.

Parametrar att beakta i digitala strategier

Digital marknadsföring måste anpassas efter företagets andra tillgångar och strategier, inte minst digitala sådana. Definiera vilken roll den digitala strategin ska spela i sitt sammanhang och svara på varför ni ska satsa digitalt.

Målgruppen är kanske den viktigaste parametern i utvecklingen av strategin. Mottagarna styr vilka kanaler ni ska satsa på, vilket typ av innehåll ni ska producera, och hur kommunikationen ska utformas. Vem ska ni kommunicera mot, var kan ni nå dessa personer, med vilken typ av kommunikation?

En digital strategi kan som sagt inte ligga statisk för evigt. Det är lätt att klappa sig på axeln efter att strategin är igång, men det är minst lika viktigt att följa upp och vidareutveckla strategin. En digital strategi måste innefatta processer för att anpassas efter nya insikter. Vi använder veckovisa checkins och månatlig rapportering av resultat, inte bara för att ha transparens mot kunden, utan för att kunna anpassa aktiviteterna efter ny data.

Ta fram digitala strategier

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå som tror starkt på Pull-marknadsföring, vilket är grunden till de digitala strategier vi tar fram för våra kunder. Vi baserar detta på data från tidigare uppdrag, där vi ser att Pull-strategier är effektiva för att generera leads med hög konverteringsgrad – detta genom att nå rätt kunder på rätt sätt.

Vanliga frågor om digitala strategier

Vad innehåller en digital strategi?
En digital strategi innehåller en plan för hur en organisation ska använda digital teknik för att uppnå sina affärsmål. Det kan inkludera att definiera målgrupper, skapa och distribuera innehåll på sociala medieplattformar, genomföra sökmotoroptimering, använda e-postmarknadsföring och så vidare. En digital strategi bör vara anpassad efter företagets behov och mål och inkludera en noggrann plan för hur man kommer att mäta resultat och analysera framgång.

Vad är viktigt att tänka på när du utformar och optimerar digitala strategier?
När du utformar och optimerar digitala strategier är det viktigt att ha en klar målbild och en väldefinierad målgrupp. Du bör också fokusera på att skapa en användarcentrerad upplevelse och att ha en välstrukturerad och lättanvänd webbplats. Andra viktiga faktorer att tänka på inkluderar att ha en sökmotoroptimeringsstrategi och att använda data för att följa och förbättra resultaten över tid.

Vad är syftet med företagets digitala närvaro?
En välplanerad och optimerad digital närvaro kan öka företagets synlighet, trovärdighet och konkurrenskraft på marknaden. Syftet med digitala närvaro är att nå ut till en större målgrupp och skapa en starkare koppling mellan företaget och dess nuvarande och potentiella kunder.

Om författaren
Timothy Larsson Segmented Leads Specialist Arbetar med GO MOs kommunikation och varumärke sedan 2020. Har ett stort intresse av digitalisering och marknadsföring av industriföretag. MSc i Marketing & Consumption från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.