Tillbaka

Nyheter | LÄSTID: 5 MINUTER | oktober 10, 2022

Lågkonjunktur massutrotar svenska företag

Scenen är episk. Ekonomen sitter på kontoret hos det svenska finmekanikföretaget Facit för att räkna ut lönsamheten på deras mekaniska räknemaskiner. Som hjälp använder han en japansk liten elektronisk miniräknare. ”Det kommer att bli ett bra år”, säger han vänd mot ekonomichefen, som nickar nöjt innan han går in på ledningsmötet för att berätta de goda nyheterna.

Bokstavligen som en blixt från en klar himmel föll en meteor och slog ner utanför det vi idag kallar för Yukatanhalvön i Mexiko. Det var för 65 miljoner år sedan och dinosaurernas epok var över. Det är så vi ser en massutrotning. Något oväntat inträffar och i dess kölvatten förintas världen som vi känner den.

Gabriel Ghavami | GO MO Group

Sverige riskerar hamna i en lågkonjunktur där svenska små och medelstora företag kommer att stå inför en massutrotning. Att företag skapas och försvinner hör till vardagen. Att de bildas beror på att de finner en lucka på en marknad som de kan täppa igen. Att företagen försvinner handlar oftast om att någon annan inte nödvändigtvis är bättre utan billigare på att göra samma sak. Det var så den svenska textilindustrin hamnade först i Östeuropa och därefter i Asien. Så försvann även de stolta svenska varven. Andra länder kunde sy kläder och bygga fartyg billigare än oss. I praktiken var det hela branscher som försvann.

Den massutrotning som nu svenska små och medelstora företag står inför är inte branschspecifik och beror inte alls på att någon annan kan producera till ett lägre pris. Förklaringen finner vi i beteendet. Det blir lite av självutplåning, skulle vi kunna säga.

Vårt beteende är avgörande

Angående beteenden får det mig att tänka på den forna svenska börsnoterade affärssystemsleverantören som slösade bort sina pengar på ett onödigt dyrt Japanäventyr. Det nordiska dotterbolaget gick med rejäl vinst, men allt försvann i ett svart hål av utlandssatsningar där Japan stod i särklass. Samtidigt fanns i Japan så mycket potential, tyckte it-bolagets dåvarande ledning. De kunde nämligen konstatera att hos industrins underleverantörer var det ingen som använde affärssystem utan alla förde sin bokföring i pappersform. Vi pratar om tiotusentals företag i den storlek vi i Sverige klassar som stora med minst 2000 anställda. Med andra ord en gyllene marknad. Ifall de skulle kunna sälja sitt affärssystem, vill säga. Fast det lyckades de aldrig med. Inte ett enda.

De japanska företagarna tyckte att affärssystemet såg fantastiskt bra ut och de såg verkligen vilken effektivisering systemet skulle medföra. Men ingen köpte något. I stället sneglade japanerna på sina konkurrenter och kollegor – hur gjorde de? Ja, de bokförde med papper i pärmarna. Och eftersom de gjorde så, fortsatte även de hugade spekulanterna och det blev inget affärssystem. Då visste de att jämfört med sina konkurrenter hade de i alla fall inte gjort fel.

Det är exakt samma beteende vi idag ser hos svenska små och medelstora företag.

Medan deras inköpsavdelningar googlar bästa produkter och tjänster för verksamheten och alla – från folket på golvet till högsta ledningen – sitter och surfar fram bästa pris för sina privata inköp, så fortsätter marknads- och säljavdelningen agera dinosaurier i väntan på meteoren. De bokar upp sig på mässor och ringer samtal för att försöka fixa säljmöten. Samtidigt blir antalet besökare på mässor allt färre och det är svårare att få till säljmöten. Parallellt förstår inte företagarna varför det minskar i orderböckerna.

Ingen anpassning – ingen framtid

En massutrotning kommer snabbt. Från en dag till annan har förutsättningarna förändrats. Svenska små och medelstora företag kommer att slås ut för att de inte vill förstå att så som de själva numera köper även gäller när de ska sälja. När de förväntar sig att kunna googla fram vad som helst för privata syften, existerar knappt den egna verksamheten på nätet. Ännu mindre ur ett säljande perspektiv.

Satt verkligen ekonomen på Facit med miniräknare och såg vinster i de mekaniska räkneverken? Nej, det är en myt. Sanningen är att Facit insåg den tekniska utvecklingen, men den var elektronisk och inte mekanisk och därför saknade rätt kompetens för att hänga med. Att svenska små och medelstora företag kommer i stora volymer att försvinna hänger inte på kompetensen, det handlar i stället om att de måste förstå sitt eget beteende. En förståelse de saknar.

Den som inte kan anpassa sig efter nya förutsättningar har heller ingen framtid. Så sorglig ser verkligheten ut. När Sverige går in i en lågkonjunktur kommer vi att se en massutrotning av svenska små och medelstora företag.

Kontakt:
gg@gomogroup.com
+46(0) 702 451 251

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.