Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 17 mars

En SEO analys – första steget mot effektiv sökmotorsoptimering

Senaste E-barometern från Postnord (2016) visar att Sökmotorer är den viktigaste källan för research innan köp. Rapporten visar att 83% av alla köpprocesser börjar på Google.

Konsumenternas källor till information inför köp på internet skiljer sig inte mot hur en informationshämtningsprocess i allmänhet ser ut i dag. Den allra viktigaste källan är sökmotorer och då särskilt Google. Även vänner och bekanta är viktiga källor. Prisjämförelsesajter och research-besök i fysiska butiker har också stor betydelse. Betydligt färre konsumenter anser att mer reklaminriktade företeelser som annonser, kataloger och nyhetsbrev är viktiga källor.

SEO-optimering

Finns man inte så syns man inte

Vi marknadschefer eller VD:ar har ett arbete, nämligen att sälja till köpande kunder och finns vi inte där kunden letar så finns vi inte alls.

Att synliggöra sitt varumärke via SEO är således en nödvänlighet, men också att på ett relevant sätt kommunicera med nuvarande och potentiella kunder eller intressegrupper. Det optimala utfallet och målet bör vara att äga sin egen fråga eller frågor.

De företag som arbetar aktivt med sin närvaro online har enorma fördelar och kan dra nytta av de affärsmöjligheter och den befintliga efterfrågan.

Användarna ställer frågor till Google, de företagen som har svaren är vinnare.

Användarvänlighet (UX) och sökmotoroptimering är viktiga ingredienser i arbetet med att bygga enanvändarvänlig och optimal webbplats. Relevant innehåll i kombination med tekniska SEO-insatser leder till hög relevant rankning.

Hur påbörjas ett optimalt SEO-arbete

Första steget för att utforma en effektiv digital strategi är att göra en SEO analys.

Allt som är digitalt är också mätbart, därför finns det ingen anledning att gissa sig fram, utan man utgör från konkret och faktisk data. Frågor man bör ställa sig är bl.a. för vem ska man synas? Och med vilket innehåll?

I vår SEO analys börjar vi med att göra en utvärdering av nuläget. I detta skede tittar vi på fyra områden:

1. Tillgänglighet:

Hur synlig är du för din målgrupp och hur lätt har de att hitta dina produkter eller tjänster? Dvs hur rankar du idag mo din målgrupp. Hur stor andel av trafiken på din site är från Google (eller andra sökmotorer). När det kommer till tillgänglighet så blir förstås sökorden viktiga, men vi rekommenderar att börja med “tillgänglighet” för att utvärdera om man rankar för de sökord som man använder på sin site och i sitt material för att få en klarae bild om nuläget innan man går vidare till att utvärdera sökord.

2. Sökord:

Vad söker dina kunder på? Genom att förstå kundens behov kan man skapa sig en bild av vilka sökord och sökfraser de använder sig av när de söker efter dina produkter/tjänster. De viktigaste sökorden måste finnas på din hemsida för att Google ska uppfatta dig som relevant. Detta styr man bland annat via text contetn och visuellt content, men även via taggar i kod och URLer.

3. On-page & Off-page faktorer:

För effektiv SEO optimering måste man undersöka faktorer både internt på din hemsida och på externa sidor som påverkar din rankning. I detta ingår bland annat eventuellt duplicerat innehåll, URL-strukturer, hierarkier och länkningar. Kan Google-Bot (eller Googles sökrobotar) hitta det material du redan har på din site, dvs är sid-struktur, taggar och övriga UX och tekniska faktorer.

4. Konkurrentanalys:

Vilka är dina främsta konkurrenter och vilka sökord arbetar de med? Om det finns sökord som är tätt sammankopplade med din bransch bör du se till att arbeta med dem. Verkar du i en bransch med hög konkurrens hjälper vi dig att hitta relevanta sökord som du kan ”äga”.

Genom att kartlägga dessa områden kan vi börja skapa oss en helhetsbild av våra kunders och deras konkurrenters nuläge. Den data vi samlat in genom analysen används sedan för att utforma en hållbar och etiskt SEO-strategi.

Syftet med denna strategi är att öka din digitala närvaro för att i slutändan generera mer faktiska affärer. Kontakta oss för att göra en analys och påbörja ditt arbete med SEO i Stockholm eller Göteborg idag!

Relevant artikel: SEO HANDLAR OM ATT SVARA PÅ DE FRÅGOR DINA INTRESSEGRUPPER STÄLLER TILL GOOGLE