Tillbaka

Nyheter | LÄSTID: 5 MINUTER | februari 7, 2023

B2B SEO-bolaget om framtidens marknadsföring med AI: ChatGPT och Bard

Artikeln sammanfattar ett digitalt marknadsföringbolags, GO MO Groups, spekulationer om ChatGPT och användandet av AI inom marknadsföring och kommunikation. Den är skriven med hjälp av ChatGPT, men reviderad av en livs levande människa – åsikterna är högst våra.

 • ChatGPT kommer förändra många industrier, inte allra minst marknadsföring.
 • Var ute i god tid med att testa och lära dig använda ChatGPT för att inte hamna efter.
 • Hur stor påverkan ChatGPT kommer ha vet ingen, vi kan bara spekulera.
 • GO MO Group tror på “Människa + Maskin” snarare än “Människa vs. Maskin”.
 • Ditt jobb kommer troligtvis inte ersättas av en AI, sannolikheten är större att du kommer ersätta av en människa som vet hur man nyttjar AI.
 • Håll dig uppdaterad om Googles aktiviteter kring AI, främst om deras nya konversationsteknologi Bard.

Det är ett nytt år, lågkonjunktur och AI befinner sig på allas läppar. Under januari har vi utmanat våra nuvarande processer och utforskat möjligheterna med AI. ChatGPT lanserades november 2022 och har redan skapat stora skalv inom många industrier. Men vad som faktiskt kommer hända kvarstår att se och går i dagsläget bara att spekulera om. Nedan är vad vi på GO MO Group tror kommer förändras i och med att ChatGPT, såväl som annan AI som Bard, blir standard inom marknadsföring och kommunikation.

Vad TROR vi kommer hända?

Vissa kompetenser kommer tappa värde

Copy/copy writing, grafisk design (Dall-E 2), redigering av bilder och kundinteraktioner i form av chat/support kommer tappa i värde. De kommer bli mer strategiska då de kan automatiseras i stor utsträckning med minimala krav på mänskligt ingripande.

Vissa kompetenser kommer öka i värde

Kritisk tänkande, kommunikation med människor, thought leadership, editorial och mer kvalitetsfokuserade områden kommer öka i värde. ChatGPT är i princip en glorifierad papegoja (om än extremt intelligent och pratglad), den kan inte skapa någon nytt/unikt innehåll.

ChatGPT kommer främst nyttjas som ett stödverktyg

Vi tror att ChatGPT främst kommer användas som ett stödverktyg inom i princip allt, från att skriva mejl, skapa PowerPoint-presentationer och skriva textinnehåll (bloggar, ads, etc.), till att ta fram marknadsföringsstrategier och innehållskalendrar.

Arbetsroller kommer förändras

Kommer AI ersätta oss? Nej, troligtvis inte. Det är mer sannolikt att jobb, arbetsroller och arbetsuppgifter kommer förändras. Även om några jobb kommer att försvinna så skapas samtidigt många nya. Se Dall-E som exempel där ett helt “nytt” jobb som “AI Prompt Writer” uppstod för att ge Dall-E de bästa instruktionerna för att generera bilder.

Marknadsföring som vi är bekanta med idag kommer aldrig vara sig lik

ChatGPT kommer med stor sannolikhet förpesta ett redan mättat internet med ännu mer dåligt innehåll. “Low value”-innehåll kommer tappa enormt i värde då det numera kommer kunna skapas stora mängder innehåll av alla med ett knapptryck.

Google utmanas för första gången på riktigt

ChatGPT kan bli den nya dominerande “sökmotorn”, eller bli en integrerad del av en annan sökmotor, till exempel underdogen Bing som ägs av Microsoft som sedan 2019 redan är en stor investerare i OpenAI, och som överväger att investera ytterligare i dem.

Bard vs. ChatGPT – FIGHT!

Racet är officiellt igång. Så sent som 6:e februari avslöjade Google sin egna AI konversationstjänst Bard som svar på ChatGPT.

Värdet av objektiv sant innehåll kommer minska

ChatGPT kan generera objektivt sant innehåll snabbare och effektivare än du kan söka och sammanställa det på egen hand.

Nytt och unikt innehåll kommer att öka i värde

Samtidigt som det objektivt sanna kommer minska i värde kommer värdet på nytt och unikt innehåll öka dramatiskt.

Varumärkesbyggande kommer att bli viktigare

Det unika med din verksamhet, din tonalitet samt ditt utbud och dess kvalitet kommer hamna i fokus. Kan du inte utmärka dig från konkurrenterna kommer det bli svårt att vinna marknadsandelar.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT, kort för Chat Generative Pre-trained Transformer, är en chatbot-modell utvecklad av OpenAI – som även står bakom Dall-E och har stora finansiärer inklusive bland annat Microsoft och Elon Musk. ChatGPT bygger på en transformer-teknik (en maskininlärningsmodell) och har tränats på stora mängder textdata för att lära sig att förstå och generera text på ett naturligt sätt likt en människa. Den nuvarande modellen (ChatGPT-3) använder miljarder parametrar/faktorer/vikter – en av de viktigaste är texten (prompt) du skriver till ChatGPT – för att generera text och fungerar genom att ta en inmatning av text och förutspå fortsättningen. Detta görs genom att modellen förstår sambanden mellan ord och fraser i inmatningen och sedan använder dessa för att förutspå en fortsättning.

Det är viktigt att notera att ChatGPT är en generativ modell, det betyder att den är utformad för att generera nya texter och inte för att klassificera eller analysera befintliga texter.

ChatGPT-3

ChatGPT-3 är den nuvarande (jan. 2023) versionen av ChatGPT och lanserades i november 2022. Den arbetar utifrån 175 miljarder parametrar. I jämförelse har den tidigare versionen av modellen, GPT-2, enbart 1,5 miljarder parametrar. Ökningen av antalet parametrar gör att GPT-3 kan ha en mer mångsidig och nyanserad förståelse av språket, vilket leder till mer exakta och mänskliga svar, och kan besvara mer komplexa förfrågningar och skapa mer komplexa texter.

ChatGPT-4

ChatGPT-4 är nästa version av ChatGPT som det spekuleras om ska släppas under 2023 – men OpenAI har ännu inte gett något officiellt släppdatum. Den har förbättrade prestanda för textgenerering och kan även användas för att utföra mer avancerade uppgifter som att sammanfatta långa dokument eller generera mer komplex kod. ChatGPT-4 ska också vara bättre på att hantera och förstå komplexa frågor och hantera flera språk samtidigt. Den arbetar utifrån avsevärt fler parametrar som olika källor (indianexpress, towardsdatascience, cionnews) hävdar ska uppnå 100 triljoner. OpenAI har dock inte sagt något officiellt, så i dagsläget är det enbart spekulationer.

Bard – Googles utmanare till ChatGPT

Bara några veckor efter lansering döptes ChatGPT till “Googledödaren”, och Google ska ha utlyst ett “Code Red”-nödläge enligt flera källor (Forbes, Mashable, Business Insider, m.fl). Spekulationer kastades runt hejvilt, främst om Googles dotterbolags (DeepMind) chatbot Sparrow som snabbt döptes “ChatGPT-dödaren.”

Men i ett blogginlägg från Googles SEO, Sundar Pichai, så sent som den 6:e februari avslöjade de sin andra häst i AI-racet: Bard. I dagsläget vet vi väldigt lite om den, men vi förväntar oss fler detaljer inom kort.

Så vad vet vi om Bard i dagsläget?

 • Den baseras på Googles konversationsteknologi LaMDA (Language Model for Dialogue Applications).
 • Inlägget antyder att Bard främsta syfte är att hjälpa användare hitta och förstå information på nätet snarare än som ett verktyg för skrivhjälp.
 • Den kommer ha tillgång till fräsch, högkvalitativ information direkt från internet.
 • De har släppt Bard för en begränsad grupp betrodda testare, men planerar att göra den mer allmänt tillgänglig de kommande veckorna.
 • Den kommer att släppas med en mer lättvikt modell av LaMDA som kräver mindre datorkraft för att tillåta fler att testa den för att samla in mer feedback.

Möjligheter och risker med ChatGPT-3 inom marknadsföring och kommunikation

Nedan är en sammanställning av potentiella möjligheter och risker med att använda ChatGPT-3 inom marknadsföring och kommunikation, från dess egen mun.

Möjligheter

 • Automatisering av repetitiva uppgifter och kundservice, såsom att besvara vanligt förekommande frågor, vilket kan spara tid och resurser.
 • Möjlighet att hantera ett stort antal kundinteraktioner samtidigt, vilket kan förbättra effektiviteten och skalbarheten för ett företag.
 • Effektivisera skapandet av kreativt och övertygande marknadsföringsinnehåll, såsom ads och inlägg på sociala medier.
 • Möjlighet att analysera kunddata och ge insikter för att fatta mer informerade beslut.

Risker

 • Brist på “mänsklighet” och förståelse för kundbehov och känslor, vilket kan leda till opersonlig eller okänslig kommunikation.
 • Oro kring etiken att använda AI i marknadsföring, såsom möjligheten till manipulation eller integritetskränkning.
 • Höga kostnader för att implementera och underhålla en ChatGPT-3 eller ChatGPT-4-modell.
 • Risk för fel eller inkorrekta svar som genereras av modellen, vilket kan leda till förvirring eller missnöje.
 • Risken att modellen används för att delta i oetiska eller olagliga aktiviteter, såsom skräppost eller bedrägeri.
 • Svårt att förstå varför ett specifikt svar genererats då ChatGPT är en “black box”. Vi ser resultatet, men förstår inte alltid varför just det har genererats.

“Människa vs. Maskin” eller “Människa + Maskin”

Hade Terminator en poäng eller inte? Bör vi välkomna ChatGPT-3 och ChatGPT-4 med öppna armar? Eller bör vi byta riktning så snart vi kan? Vem vet, kanske kontrolleras vi redan av en allvetande AI.

 1. Schack: Avancerad shack, cyborg-shack eller kentaur(centaur)-schack är en typ av shack där människa och schackdator samarbetar, som visat sig kunna besegra schackdatorer i ett samarbetande spel.
 2. Körning: Autonoma fordon är bättre när de parar med en mänsklig förare, eftersom människan kan fatta beslut och ingripa när det behövs.
 3. Medicinsk diagnostik: En maskininlärningsalgoritm kan hjälpa en läkare att fastställa en diagnos, men en mänsklig läkares expertis och erfarenhet kan oftast ge mer exakta resultat.
 4. Kundservice: Chatbots kan hantera grundläggande kundservicefrågor, men en mänsklig agent kan tillhandahålla empati och personliga detaljer som en maskin inte kan.
 5. Översättning: Maskinöversättning kan snabbt översätta text, men en mänsklig översättare kan tillhandahålla en mer exakt och kulturellt lämplig översättning.

Vad är Next practice med ChatGPT?

Next practice syftar till de mest avancerade och effektiva metoderna och teknikerna som används inom ett visst område, de är ofta experimentella. ChatGPT kan nog i detta nu defineras som “Next practice”, men kommer med stor sannolikhet att bli Best practice inom kort – alltså den bevisligen bästa metoden.

Det gör det mer intressant att utforska nästa våg av Next practice efter ChatGPT inom marknadsföring.

Är det att hitta nya områden att använda ChatGPT för ett större antal uppgifter? Eller kommer Next practice inom marknadsföring inte ens ha med ChatGPT att göra? Kanske blir det Next practice att nyttja nya metoder och tekniker för att bli extremt bra på att ta fram essensen hos kunderna, att lägga ett mycket större fokus på det kvalitativa, det personliga, det unika och det objektivt “bättre” (större utbud, bättre kvalitet på produkterna, mer hållbara, etc.).

CEO Gabriel Ghavami om ChatGPT och OpenAI

“Parallellt som teknologier utmanar befintliga processer (ChatGPT-3 och 4, Dall-E 2, Bard, Sparrow m.fl.) så står vi inför en ekonomisk nedgång, där det kommer bli mer utmanande än någonsin för leverantörer att fånga beslutsfattares uppmärksamhet.

Vi, som alla andra, kommer att påverkas – och jag älskar det, även fast det är lite läskigt. I och med att vi är en B2B marknadsföringsbyrå är det oundvikligt att vi kommer behöva anpassa våra processer efter de nya förutsättningarna. Handel inom B2B kommer att ha en helt ny mening i framtiden.

Jag är fast övertygad om att paradigmskiftet inom kommunikation just fick sig en rejäl spark i baken – om inte pandemin varit nog. 2023 kommer på många sätt vara ett avgörande år där kartan helt ritas om för vad kommunikation kommer att vara i framtiden. På GO MO Group har vi förutspått ett “paradigmskifte inom B2B Sales” i åratal, men det är min fasta övertygelse om att det är nu vi på ett mycket påtagligt sätt kommer märka av det. Jag är fruktansvärt taggad, nyfiken och entusiastisk över att ta oss an uppdraget att agera pionjärer genom denna prövning.

GO MO skall vara med och driva NeXT commerce där högkvalitativt tankeledarskap och CXO (Customer Experience Optimization / kunden-först fokus) kommer att vara viktigare än någonsin för organisationer som vill slå igenom med beslutsfattare hos nuvarande och potentiella kunder.

Vi står redo att utmana oss själva och befintliga (bekväma) processer till en grad vi aldrig trodde var möjligt. Det kommer kosta blod, svett och tårar, men det har vi förberett oss för och är något vi motiveras av.

Nu kör vi!”

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Henrik Anderberg Chief Client Officer Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.