DIGITALA STRATEGIER | LÄSTID: 2 MINUTER | 03 NOVEMBER

Video: B2B-MARKNADSFÖRINGEN FRAMÖVER

Trender inom B2B-marknadsföring

Under hösten 2020 har vi haft möjligheten att prata möjligheter och utmaningar inom B2B-marknadsföring med ett 50 tal bolag som alla har tillväxt på agendan. Våra Client Success Mangers Henrik och Reza belyser i nedan videoklipp några ämnen som vi känner berör majoriteten av bolagen och marknadscheferna vi talat med.

Key takeaways: snabb och påvisbar ROMI, vikten av att fortsätta satsa

Den största frågan under Hösten 2020 har varit osäkerheten kring finansiering och marknadsföringsbudgeten. För att få budget blir de marknadschefer vi talat med är tvungna att kunna påvisa positiv effekten av alla satsningar och kunna visa på ”Return on Marketing Investment” (ROMI) på en helt annan nivå än tidigare. Essensen med optimal marknadsföring är att i osäkra tider ägna sig åt aktiviteter med snabba och mätbara resultat.

Nu när tillgången till våra kunden limiteras drastiskt och vi inte på samma sätt som innan kan bygga relation blir det allt nödvändigare att ställa om till en digital säljprocess – och förenkla köpprocessen. Detta genom att det blivit mer påtagligt än tidigare att sök- och köpprocesser sker online, speciellt när fysiska möten inte längre är alternativ. En bra effekt av en digital omställning är kortare ledtider, vilket innebär snabbare avslut (det som vi även kallar ökad sales velocity).

Tidigare kriser och lågkonjunkturer har påvisat att passivitet är en förödande strategi, och att de som vågade investera kommer ur kriserna som vinnare. Det skifte som pågår inom kommunikation och köpprocesser kommer bara öka denna effekten. Köpare har omfamnat att B2B-försäljning sker på deras villkor, vilket manifesterar sig i att nästan alla B2B-köpprocesser börjar med en Google-sökning. Att inte vara ett valbart alternativ på den plattformen innebär att det är oerhört mycket svårare att nå ut till de kunder som faktiskt vill göra affärer.

Vill du läsa mer om effekterna mellan att agera respektive att vara passiv (också känt som The Discontinued Cashflow Trap) finns det information på Harvard Business Review.