PULL MARKETING, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 11 FEBRUARI

4 viktiga frågor för att välja rätt marknadsföringsbyrå

Omställning kräver förändring och många har växt ifrån sin nuvarande byrå, andra är i en satsnings- eller tillväxtfas, och många konkurrensutsätter för att utvärdera “nya” möjligheter. Har det blivit dags att gå vidare från er nuvarande byrå, eller letar ni efter hjälp med marknadsföringen för första gången?

Historiskt sett har marknadsinvesteringar varit det första som företag tar bort vid konjunkturnedgångar. Detta trots att forskning inom området visar att man ska göra tvärt om, det vill säga att gasa när alla andra bromsar.

Det är enklare att vinna marknadsandelar från konkurrenter i nedgångar och stå stark varumärkesmässigt när det sedan svänger tillbaka. Under enormt prekära förutsättningar kan vi inte agera enligt traditionsenligt manér. I en värld efter Covid-19 är digital transformation det nya normala. Om företagets marknadsförs på rätt sätt i dessa tider kan det öka företagets affärsmässiga värde under lång tid framöver.

4 Nyckelfrågor att ställa när du jämför byråer

Har det blivit dags att gå vidare från er nuvarande byrå, eller om det är första gången ni tar hjälp med att synas digitalt så har vi sammanfattat de fyra viktigaste faktorerna som säkerställer att byrån kan leverera det som behövs.

1. Finns relevant erfarenhet från er bransch eller sektor dokumenterat? Har kundportföljen ett tydligt fokus på B2B eller B2C?

Alla branscher är olika, och det är speciellt stor skillnad att marknadsföra mot företag kontra konsumenter. Erfarna och datadrivna byråer kan såklart ta fram strategier inom nya branscher, men ingenting slår erfarenhet då man alltid kan ta den snabbast möjligaste vägen fram.

Ett enkelt och säkert sätt att ta reda på vad byrån har erfarenhet av brukar finnas på hemsidan, se om de har publicerat case baserade på tidigare samarbeten. Utdrag från tidigare rapporter ger en uppfattning dels om vad byrån lägger vikt på och hur informationen kommuniceras. Är informationen tydlig och användbar? Hur ofta rapporteras resultaten?

Utöver att undersöka om byrån har erfarenhet i liknande branscher är det värt att se till vilka företag byrån tidigare arbetat med och vilka resultat de uppnått. Referenser legitimerar, och tidigare arbeten med marknadsledande aktörer innebär dels erfarenhet och auktoritet, men visar även på hur stora projekt de kan axla. Resultaten från tidigare samarbeten visar inte bara att de kan prestera, utan visar även på hur de anpassat strategin efter målen med marknadsföringen.

2. Vad är den enskilt största anledningen till varför byrån tappar kunder?

En affärsrelation varar sällan för evigt. Att i upphandlingsfas ha vetskap om varför tidigare samarbeten tagit slut ger en insikt i hur byrån är att arbeta med, och huruvida de är lämpliga för er. Har tidigare klienter varit missnöjda eller var det “bara dags”? Även vi har “tappat” kunder utan att de varit missnöjda. Vissa anser sig bara behöva en tillfällig boost i sin SEO, andra bolag växer till den grad att de börjar kunna anställa marknadsförare in-house.

Vi några kunder vars tidigare marknadsföringsbyrå varit för nischade på fel saker, superduktiga på t.ex. e-handel och inte komplexa B2B köpprocesser. Om byrån man anlitat inte besitter mycket god affärsförståelse så blir de till slut bara en leverantör – ingen parter. Sökmarknadsföring är en så viktig del av ens totala B2B-marknadsföring så allt annat än en fullt ut SEO-fokuserad strategi är fel nu när kunden i det “nya” normala är totalt digital.

3. Strategisk kompetens, skalbarhet, rapportering och automatisering

Inom Pull-marknadsföring är det viktigt att balansera automatisering med manuellt arbete. För stor del automatisering av processer kan innebära att aktiviteterna inte är optimerade för de uppsatta målen, för mycket manuellt arbete kan innebära höga kostnader eller mindre effektiv analys.

Se även till att få en indikation om byråns nivå av engagemang. Hur noggranna och genomgående är de initiala analyserna och dylikt? Att väldigt tidigt i dialogerna få affärskritiska insikter är en stark antydan till att samarbetet kommer bära frukt.

4. Vilka kommer arbeta med ert konto, och vilken kompetens har de?

Organisationer består av människor, och det är människorna bakom arbetet som påverkar utfallet. Undersök hur upplägget ser ut, är det en fast account manager med konsulter under sig, eller får du ett helt dedikerat team? Detta kan spela stor roll för utfallet. En annan faktor är hur många som är inblandade, om en liten grupp måste dra hela lasset eller om det går att skala upp. Genom att identifiera en byrå med skalbar kompetens, som kan växla upp insatserna i takt med växande behov, läggs grunden för ett långsiktigt samarbete.

Exempel på ett GO MO-team

Priset, är inte det en viktig fråga då?

Vi har av flera anledningar inte angett “Pris” som en nyckelfråga. Inte för att priset inte är viktigt, för det är enormt viktigt. Däremot förstår vi att en optimal prissättningsmodell utgår från varje kunds förutsättningar och behov. Det som dock är en förutsättning och en självklarhet i alla bra partnerskap är transparens – tiden då man inte var transparent i affärer är över.

Hitta rätt byrå från start

Förändring och omställning är en nödvändighet, många gånger innebär det att utmana sin befintliga partner eller att växla upp och välja ny partner.

Att ta hjälp med marknadsföringen av sitt företag och lägga detta i någon annans händer kan kännas oroligt, varför vi rekommenderar alla att göra sin research för att hitta rätt. Vi berättar mer än gärna om våra arbetsprocesser och tidigare resultat av strategierna vi implementerat – fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med er för en inledande dialog.