DIGITALA STRATEGIER, NYHETER, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 26 APRIL

5 steg för digital tillväxt genom hållbar SEO | GO MO Group

På jakt efter förtjänad digital media och topp positioner på Google med relevans? Anlita då en riktigt bra SEO-byrå som förstår din affär och har en heltäckande och modern SEO-tjänst. Tiden då man kunde köpa SEO för 4500kr/månaden över luren är långt förbi.

Digital marknadsföring och SEO handlar om helheten och om hållbara och långsiktiga strategier. En riktigt bra och modern SEO-byrå är en förlängd arm av din marknadsavdelning och ibland mer än så. Vi driver hela content processen och bistår med att skriva och ta fram visuellt content, vi blir är en strategisk partner ett proaktivt bollplank gällande samtliga digitala marknadsföringsfrågor!

Låt detta bli ditt varför

SEO löser inte alla problem, men när det görs rätt så skall det åtminstone ge möjligheten till att…
i. …göra affärer med lågt-hängande-frukter,
ii. …ge underlag för mätbar och positiv ROI,
iii. …skapa helt nya intäkter och temporära monopol.

Du som vill utveckla din affär, växa och göra den digitala arenan till din hemmaplan kan inte stanna vid att ”bara förvalta”. För att komma vidare i det digitala marknadsföringsarbetet krävs framåtrörelse och allt står mellan att utveckla relevanta strategier eller att avveckla dem.

Men hur?

– Först, analysera ditt nuläge, sätt konsumenten och dina övriga intressegrupper i första rum och passa samtidigt på att ordentligt granska konkurrenternas situation (allt digitalt är mätbart, så missa inte att mäta konkurrensen).
– Sätt upp mål på ledningsnivå och mät sedan allt som går att mäta under olika steg av arbetsprocessen för att komma dit. Nöj dig inte (bara) med reklambyråns snygga flashiga lösningar, de räcker inte långt när bristen på användbarheten tvingar dina kunder bort från webbplatsen, eller när du inte är ett valbart alternativ vid en sökning.

5 punkter för digital tillväxt:

1. Äg frågan på ledningsnivå
Digital marknadsföring är en tillväxtfråga och marknadsavdelningens roll är större än någonsin då bruset är större än någonsin. Sätt redan i ett tidigt skede upp tydliga mål och se till att alla organisationer strävar åt samma håll. Identifiera era kund och målgruppers olika behov för att komma underfund med hur ni ska vässa ert budskap samt välja publiceringskanaler.

Ställ er frågan: vilka problem löser våra tjänster eller produkter? Vilket behov fyller vårt bolag?
Ställ denna fråga till ledningen: vart skall vi vara om tre år? Bygg hela din marknadsföring kring dessa mål. Ha tydliga KPI:er som du löpande presenterar till ledning.

2. Prioritera hemsidan
Din absolut viktigaste marknadsföringskanal förtjänar all kärlek i världen. Prioritera kunden, UI/UX, funktionalitet och skräddarsy content så att det möter besökarnas behov. Er hemsida ska inte bara vara snygg, utan vara användarvänlig och fungera som ett lätthanterligt verktyg för alla som besöker den. Glöm inte er egna personal, såförutom besökarna skall man vara fokuserad på alla som skal jobba med/på siten. Se till att matcha siten med er interna kompetens (ingen orkar sitta i knät på ett IT-bolag, som har låg eller ingen förståelse för marknadsföring och kommunikation).

Via sökning kommer dina intressegrupper till din site med specifika frågor eller specifika behov, det är helt avgörande att du ser till att erbjuda relevanta svar på dessa frågor. Annars förlorar du kunden.