Tillbaka

Nyheter | LÄSTID: MINUTER | november 27, 2023

Generativ AI: En omvandlande kraft i affärsvärlden och dess framtid

Av Gabriel Ghavami och ChatGPT-4

I en superhäftig samverkan mellan människa och maskin har jag, Gabriel Ghavami, VD för GO MO Group, intervjuat mig själv med hjälp av ChatGPT-4 om den omvälvande kraften hos generativ AI. För att fördjupa ämnespunkterna i vår diskussion laddade jag även upp en omfattande McKinsey-studie på 68 sidor som utgjorde grundfundamentet för vårt samtal. Denna unika interaktion har gett oss möjligheten att utforska teknologins potential och hur den kan forma framtiden för affärsvärlden. Efter vår insiktsfulla dialog gav jag ChatGPT-4 i uppdrag att omvandla vårt samtal till en artikel, som om den vore författad av en framstående journalist. Fortsätt läsa för att se resultatet.

“Prompt: ”Illustrera en futuristisk kontorsmiljö där Gabriel Ghavami, en affärsledare med mörkt hår och skägg, intervjuas av en avancerad AI-representation, ChatGPT-4. ChatGPT-4 visas som en imponerande interaktiv skärm omgiven av holografiska data och diagram. På skärmen syns text från en djupgående McKinsey-studie. Scenen symboliserar en framstående fusion av mänsklig kreativitet och AI:s analytiska förmåga, med en atmosfär som är både professionell och teknologiskt avancerad.”

Förvandling av försäljning och marknadsföring: En respons på paradigmskiftet i konsumentbeteenden

I takt med att generativ AI tar täten i den teknologiska utvecklingen, står vi inför ett betydande paradigmskifte i konsumentbeteenden. Detta innebär en omvälvande förändring för hur Sveriges ledande företag närmar sig sina marknads- och försäljningsstrategier. Konsumenter idag kräver en högre grad av personalisering, snabbare service och mer relevanta erbjudanden, vilket sätter en ny typ av press på företagens säljprocesser.

Generativ AI erbjuder en unik möjlighet för företag att inte bara möta dessa förändrade konsumentförväntningar, utan att faktiskt överträffa dem. Det handlar inte längre om marginella förbättringar, utan om en grundläggande omstrukturering av hur företag engagerar och interagerar med sina kunder. Med förmågan att bearbeta och analysera stora mängder data kan företag nu utveckla strategier som är skräddarsydda för individuella kundpreferenser och beteenden, något som tidigare var otänkbart.

Denna teknologiska utveckling innebär mer än bara en uppgradering av befintliga marknadsföringsmetoder. Den representerar en ny era i företagsstrategi, där djupare och mer meningsfulla kundrelationer blir möjliga. Genom att förstå och förutse kundbehov på ett mer precist sätt, omdefinierar företag grunden för hur de skapar långsiktiga relationer och driver affärsframgång. För Sveriges företagsledare är detta en tid av stora möjligheter, där generativ AI inte bara fungerar som en teknisk möjliggörare, utan som en katalysator för en helt ny era av kundengagemang och affärstillväxt.

En trillion-dollar påverkan

Generativ AI förväntas bidra med upp till 4,4 biljoner dollar årligen till den globala ekonomin. Detta är inte bara en siffra; det representerar en omvandling av affärsoperationer och konkurrenslandskap, och inleder en ny era av ekonomisk tillväxt och innovation.

Accelererad utveckling och genombrott

Sedan lanseringen av ChatGPT i slutet av 2022 har generativ AI genomgått en accelererad utveckling. Framstående framsteg inkluderar ChatGPT:s expansiva användarbas, Cohere’s LLM:s språkkapaciteter och specialiserade applikationer som Googles Med-PaLM och Amazons multimodal-CoT-modell. Ett dramatiskt inslag i denna utveckling var när Sam Altman, VD för OpenAI, fick sparken av styrelsen och blev återanställd samma vecka, under vilken han hann få topp erbjudanden från bland annat Microsoft och Salesforce. I detta VD-drama framträdde Microsoft som den stora vinnaren när Sam Altman återvände till OpenAI.

Revolution inom kunskapsarbete

Gen AI:s inverkan sträcker sig djupt in i kunskapsarbete. Områden som utbildning, juridik, teknik och konst kommer sannolikt att uppleva betydande automatisering av vissa arbetsaspekter. Denna förändring, drivet av gen AI:s förmåga att urskilja och använda mönster i naturligt språk, signalerar en stor omvandling i hur professionellt arbete utförs och värderas.

Skräddarsydda AI-lösningar för varje industri

Jag understryker vikten av industrispecifika gen AI-applikationer. Dessa verktyg skapar inte bara innehåll över olika modaliteter, utan anpassas också för att möta unika utmaningar och möjligheter inom olika sektorer. Denna skräddarsydda strategi förväntas ge större värde än mer generaliserade applikationer.

Branschspecifika fördelar med AI

Nästan alla branscher står att vinna på gen AI, särskilt inom marknadsföring och försäljning, men sektorer som högteknologi och bankväsende kan uppleva ännu mer uttalade effekter. Detta beror till stor del på gen AI:s potential att påskynda mjukvaruutvecklingsprocesser, en kritisk komponent i dessa branscher.

Utmaningen med talang och organisatorisk anpassning

Trots gen AI:s löften finns det en klyfta i organisatorisk beredskap och talang. Många företag har ännu inte fullt ut utnyttjat gen AI:s kapaciteter, främst på grund av brist på gen AI-kunniga anställda. Att ta itu med denna talangklyfta är avgörande för organisationer som siktar på att förbli konkurrenskraftiga i detta snabbt föränderliga landskap.

Etik och ansvar i AI:s framtid

Som förespråkare för etisk användning av gen AI diskuterade jag och ChatGPT-4 vikten av att navigera riskerna associerade med gen AI, inklusive frågor relaterade till bias, faktiska felaktigheter och immateriella rättigheter. En balanserad strategi, som inkluderar mänsklig översyn, är avgörande för att mildra dessa risker samtidigt som man utnyttjar gen AI:s fulla potential.

En katalysator för global BNP-tillväxt

Slutligen framträder gen AI som en potentiell katalysator för global BNP-tillväxt, men medföljer också utmaningar och risker. Dess förmåga att förbättra arbetskraftsproduktiviteten och underlätta övergången till nya yrkesroller kan bidra betydligt till en mer hållbar och inkluderande ekonomi. Samtidigt är det kritiskt att proaktivt hantera riskerna som följer med dess användning, krävande samarbete över sektorsgränser för att säkerställa en ansvarsfull och hållbar teknologisk framsteg.

Avslutning

Mitt samtal med ChatGPT-4 har avslöjat en framtid där gen AI inte bara är ett teknologiskt underverk, utan en hörnsten i ekonomisk och affärsmässig omvandling. När denna teknologi fortsätter att utvecklas och integreras i olika aspekter av våra liv, kommer vi att bevittna en omvandling som inte bara förändrar hur vi arbetar, utan också hur vi lever och interagerar med världen omkring oss.

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.