Tillbaka

SEO | LÄSTID: 6 MINUTER | mars 22, 2022

Anpassa SEO-strategin efter Googles stora uppdatering: MUM

Google har redan påbörjat lanseringen av sin nästa stora uppdatering till sin sökmotor Google Search. Uppdateringen introducerades våren 2021 och de mer grundläggande funktionerna i började rullas ut samma år. MUM (Multimodal Unified Model) innebär ett stort steg i sökmotorns förmåga att förstå och kontextualisera sökningar.

Anpassa din digitala marknadsföring till MUM

MUM är den senaste stora uppdateringen till Googles sökmotor, och lovar drastiskt förbättrad förmåga att visa de mest relevanta och pålitliga resultaten för varje Google-sökning.

I takt med att sökmotorer blir bättre på att identifiera vilka hemsidor de ska visa i sökresultaten måste företag hålla sina SEO-strategier uppdaterade och erbjuda en bra användarupplevelse i sina digitala kanaler. De måste använda data för att optimera sin kommunikation och se till att de är relevanta för sin målgrupp. Detta är ingenting nytt, utan bara den senaste utvecklingen i en lång trend av smartare sökmotorer och vikten av Pull-marketing. Relevans och User Experience är de viktigaste SEO-faktorerna när det kommer till såväl användare som sökmotorn.

Den nya versionen av Google Search innebär att företag måste ta hänsyn till sin målgrupp i alla delar av sin hemsida och sitt content, snarare än att bara fokusera på “de viktigaste” delarna.

Tekniken bakom MUM bygger på de senaste rönen inom AI-språkförståelse, och är enligt Google 1000 gånger starkare än BERT, den senaste språkmotorn. I korthet så har man kombinerat flera maskininlärningsmetoder för att hitta det optimala sättet att träna upp en AI att förstå och tolka text. Detta kombinerades sedan med en enorm databas för att träna upp AI:n. Är du intresserad av djupare tekniska detaljer finns det en Google-blogg som går in på detaljnivå.

En djupare förståelse för sammanhang och ämnen

Med en enastående förmåga att behandla information kommer MUM kunna ta sökmotorns förståelse för sökarnas avsikt och sökningens kontext till en helt ny nivå. Det första som lanserades var möjligheten att “zooma” in och ut från ett ämne. Sökmotorn kan föreslå relaterade sökningar antingen för att förfina eller bredda en sökning baserat på ämnet snarare än specifika sökord.

Denna djupare förståelse för ämne och sammanhang låter sökmotorn hantera mer komplexa sökningar. Medan vissa komplexa former av frågor kan kräva i snitt 8 “manuella” sökningar kan MUM i vissa fall ge svaren direkt, från bara en längre sökning. Detta innebär att din hemsida kan visas i sökningar även om sidan inte innehåller något av de orden som används i sökningen.

Hur ska bolag anpassa sig?

MUM är bara den senaste uppdateringen i en långvarig trend. Den tidigare stora uppdateringen, BERT, gav sökmotorn en förståelse för sökarnas avsikt, till skillnad från tidigare när enbart sökord användes. MUM innebär nästa steg i denna utvecklingen.

Den fördjupade förståelsen för ämnen och kontext innebär att företag bör fokusera ännu mer på att täcka ett brett spektrum av ämnen i sin innehållsmarknadsföring. Med andra ord måste content-strategin täcka både breda frågor i top-level och en mängd olika specifika frågor.

När specifika sökord blir mindre relevanta ökar vikten av andra SEO-faktorer. Mjukare egenskaper som innehållets nytta och användarupplevelsen blir allt viktigare i takt med att Google Search hittar nya sätt att mäta dessa. Det har aldrig varit viktigare med sökmotoroptimerad webbutveckling än nu när UX-faktorer har en sådan “tyngd” i rankingen.

Förmågan att förstå data gör det också möjligt för Google att visa information från källor på flera olika språk, oavsett vilket språk sökningen sker på. Beslutsfattare som letar efter leverantörer på sitt modersmål kan alltså få information från, och på så sätt hitta, en global aktör med en engelsk site. Alltså kan en hög E-A-T-poäng leda till synlighet och relevans för en helt ny uppsättning mottagare. Flerspråkiga hemsidor kan även se stärkta synergier mellan sina olika språkversioner.

Multimodala sökningar

Kanske den största uppdateringen i MUM är kapaciteten för multimodala sökningar. Detta var inte en del av lanseringen 2021, men innebär att användare kan använda en kombination av olika sorters sökningar. Exemplet Google ger i sin demo är att rika mobilkameran mot en trasig cykelkomponent och söka “how to fix”, från vilket MUM ska förstå sammanhanget mellan de två och visa resultat baserad på kombinationen.

Hur ska bolag anpassa sig?

Content Marketing handlar om mer än text, vilket bara stärks av introduktionen av multimodal sökning. Att använda relevanta bilder och att optimera sina alt-taggar hjälper Google förstå ditt innehåll och ökar sannolikheten att det syns i multimodala sökningar.

Slutsats

När uppdateringar av sökalgoritmen tillkännages (eller förutspås) är det en bra idé att tänka på dem tillsammans med Googles övergripande mål: att organisera världens information och göra den allmänt tillgänglig och användbar. Därför kommer en SEO-faktor alltid vara att erbjuda den mest relevanta och användbara informationen för en given relevant sökning. CXO och content förblir avgörande för alla digitala B2B-marknadsföringsstrategier.

Om författaren
Timothy Larsson Segmented Leads Specialist Arbetar med GO MOs kommunikation och varumärke sedan 2020. Har ett stort intresse av digitalisering och marknadsföring av industriföretag. MSc i Marketing & Consumption från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.