PULL MARKETING | LÄSTID: 2 MINUTER | 19 OKTOBER

Vår process för att identifiera den digitala strategins byggstenar

Att skapa en optimal digital marknadsföringsstrategi bygger på att grundligt förstå bolagets förutsättningar och målbild. En analys enligt NÖHR-modellen ger dig insikter om: (1) nuläget, (2) det önskade läget, (3) de hinder som påverkar och (4) resurser som krävs från (1) till (2).

Nulägesanalysen är ett naturligt första insteg som kund hos oss, och merparten av alla våra affärsrelationer börjar genom en nulägesanalys enligt NÖHR-modellen. För våra kunder innebär en nulägesanalys att undersöka era direkta och indirekta konkurrenter, digitala tillväxtmöjligheter och beteendet hos era olika kundsegment. Inga två kundsegment är identiska, och våra analyser är därför skräddarsydda för varje uppdrag.

Analysstruktur enl. NÖHR-model

De slutliga marknadsundersökningarna kommer att delas in i fyra faser och två olika sektioner i varje fas

Denna analys ligger sedan till grund för det konkreta strategiförslag och den åtgärdsplan vi tar fram. Några frågor vi besvarar i nulägesanalysen är:

  • Hur stor är marknadspotentialen för Pull-marketing för just ert bolag?
  • Är marknadspotentialen tillräckligt stor för att räkna hem en SEO/SEA-investering?
  • Är marknadspotentialen tillräckligt stor för att digitalisera delar av er säljprocess och driva sälj-kvalificerade leads till organisationen?
  • Var finns till tillväxtpotentialen?
  • Vilka sökord och ämnen är mest relevanta och används av er målgrupp?
  • Hur starka är era konkurrenter, och vad säger trenderna? Vilka är uppstickarna och de disruptiva spelarna?
  • Hur nära bästa praxis ligger ni?
  • Hur löser vi era problem och hjälper er uppnå er marknadsmässiga potential?

Åtgärdsplanen från analysarbetet antar även ett “utifrån in”-perspektiv som idag är en hybridfaktor för all kommunikation inom B2B och bör ligga som grund för samtliga marknadsföringsbeslut som bolaget tar. Efter denna nulägesanalysen kan vi göra en SEO-analys och således göra er synliga för era kunder genom att applicera Pull-marketing.