Tillbaka

Digitala Strategier | LÄSTID: 2 MINUTER | juni 14, 2021

Bolag tenderar att misslyckas med implementering av datadriven marknadsföring

Vi har tidigare skrivit om datadriven marknadsföring, senast om hur 69 % av företagare misslyckas med att skapa datadrivna organsiationer. Det utmärkande som konstaterades var att bolag hade problem att ta tillvara på all data som fanns eftersom organisationerna och deras processer inte var utformade för att främja datadrivna strategier. Vår tidigare artikel var baserad på NewVantages Big Data and AI Executive Survey från 2019, och här ser vi hur läget utvecklats sedan dess.

Team Meeting | GO MO Group

Datadriven marknadsföring måste skötas flexibelt, även om strategiunderlaget är grundat i data

När köpare ändrade sitt beteende hastigt och drastiskt under Coronapandemin blev strategier som inte var agila snabbt ineffektiva, och istället för att satsa mer på att ta tillvara på nya möjligheter valde man att kommunicera brett. Trots att det finns mer data att använda som beslutsunderlag har vissa företag gått ifrån precis digital marknadsföring eftersom deras förlegade processer inte kan hänga med i snabba marknadsskiften. Detta stöds även av NewVantages rapport från 2021, där man kunde påvisa att utvecklingen av långsiktiga datainitiativ minskat från tidigare nivåer.
Samtidigt visar studien att 96 % av de svarande företagen anser att datasatsningar ger resultat, vilket kan jämföras med de 48,4 % som svarade likadant för fem år sedan. Trots detta minskar företag sina satsningar i att bli datadrivna, och mindre än 40 % klassificerar data som en tillgång.

Bromsklossen för datadriven marknadsföringsorganisation: företagskultur

Av de tillfrågade ansåg en klar majoritet (92,2 %) att företagskulturen var den enskilt största hämmande faktorn i utvecklingen mot att bli datadrivna. Med kultur menas här peopleprocessorganization och change management. Oavsett vilken strategi som sätts av ledningen så måste det finnas en tydlig plan för att få med hela organisationen på tåget.

People & Change Management

Digital marknadsföring och försäljning i större bolag utförs inte av en enskild individ, utan det finns avdelningar för detta. Det är viktigt att samtliga förstår fördelarna med de datadrivna strategierna och agila processerna, för att inte riskera att någon individ eller något team blir en bromskloss på grund av ett “detta har alltid fungerat”-tankesätt. Internutbildningar kan hjälpa motverka motsträvighet, men ingenting är mer effektivt än att visa mätbara resultat från datadrivna satsningar.

Process & Organization

Organisationer måste vara agila och snabbrörliga för att kunna anpassa sig efter skiften på marknaden, och ta tillvara på alla möjligheter som uppkommer. Nyckeln till detta är kontinuerlig utvärdering och rapportering. Genom att ständigt ha koll på hur marknadsföringssatsningar presterar går det att göra djärva satningar – ett fail fast-arbetssätt.

Se resultaten från datadriven marknadsföring

Strategierna vi utformar tillsammans med våra kunder är alltid datadrivna, och en stor del av vårt tjänsteerbjudande är rapporteringen av mätbara resutlat. Intresserad av hur hur din organisation kan arbeta mer datadrivet med sin marknadsföring? Kontakta oss för ett informativt möte där vi utvärderar outnyttjade affärsmöjligheter i ert bolag.

Om författaren
Timothy Larsson Segmented Leads Specialist Arbetar med GO MOs kommunikation och varumärke sedan 2020. Har ett stort intresse av digitalisering och marknadsföring av industriföretag. MSc i Marketing & Consumption från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.