Digitala Strategier, GOMO Culture, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 17 december

Vi vågar sätta kunden i fokus och investera i digital Pull-Marketing

Utvecklingen går sannerligen framåt och som företagare hinner man knappt stanna upp och reflektera. Vi upplever att när företagens prioriteringar ligger på kund och deras övriga intressegrupper, driver detta fokus åt rätt håll samt tvingar organisationen att ständigt reflektera och optimera.

Pull-marketing handlar om att komma i kontakt med någon av alla som söker efter just dina tjänster och produkter varje dag. Företag måste ändra i sina marknadsplaner, minska kvantitativa kampanjer för att prioritera en kvalitativ Pull-marketing strategi som skapar mätbar tillväxt. Ta tillvara den digitala transformationen inom marknadsföring och bli mer specifik i dina marknadsaktiviteter för att skapa resultat och öka försäljningen.

pullmarketing

Den stora vinsten är att vara kundorienterad på riktigt

En rapport från Accenture visar att 94% av b2b-köpprocesser startar online. Statistiken visar också att B2B-köpare INTE gör sin research via annonser. Med denna information är det enkelt att förstå var man skall lägga sitt fokus för att öka sin försäljning, du måste finnas tillgänglig när kunden söker efter dig. Det viktiga är (och har alltid varit) att förstå vad kunden efterfrågar online – detta kallas för Pull-Marketing.

Vi har länge arbetat utmanande och på ett mycket dedikerat sätt för att ha möjligheten att erbjuda digital Pull-marketing till B2B-bolag på den svenska marknaden. Vi har därmed fått äran att arbeta med svenska företag som har världen som marknad. Det har bidragit till att vi idag kan kalla oss för en global aktör samt en aktör som blir bättre för varje dag genom att förfina vårt erbjudande och vårt erbjudande är unikt i sitt slag. Vi har i uppgift att se till så att våra kunder precis som vi, agerar helt kundorienterat och datadrivet genom att erbjuda den bästa pull-marketing tjänsten.

Pull-marketing

Pull-marketing handlar om att kapitalisera på befintliga behov. Push marketing handlar om att skapa behov, utbilda en omogen marknad och bygga varumärke.

Bästa affärsuppgörelsen enligt oss är när man kan dedikerat fokusera på det adderade värdeskapandet och affärsnyttan. Rätt fokus gör kunden riktigt nöjd istället för att spendera tid och resurser på att skapa behov samt övertyga en kund med limiterad kunskap.

Hur fungerar Pull-marketing?

Den stora omställningen från traditionell marknadsföring är att man istället för att förlita sig på intuition endast tar datadrivna marknadsföringsbeslut som grundar sig på en kombination av data och intuition. Man går därmed ifrån strategier och kommunikation som utgår från ett inifrån-och-ut tänk till att istället agera utifrån-och-in, därmed kundcentrerat.

Är Pull-marketing automatiserat?

Automatiserat? Nej, tekniken är inte där.

Speciellt inte för oss traditionella B2B-bolag som vill lyckas. Vi har utvärderat otroligt många verktyg som tex Hubspot och Marketo, men tekniken är inte där än. Verktygen är mer anpassade för större B2C-bolag/eCom med höga besökarantal och enkel köpprocess. Som B2B-aktör inom  t.ex industrin gör man större affärer med komplexa affärsprocesser.  Maskiner har hittills inte kunnat ersätta duktiga marknadsförare (thank god) om än det finns system och plattformar som kan underlätta arbetet.

Vad är resultatet av Pull-marketing?

Resultatet blir fler relevanta kundinteraktioner och möten där möjligheten till affärer skapas. Den stora vinsten är att kunna vara kundorienterad på riktigt. Ett ypperligt första steg är att via content och kod bygga digitala tillgångar (digital assets). Effekten är enorm då ditt budskap blir sylvasst och möten med konsumenter eller intressegrupper kommer att motsvara deras förväntningar.

Hur ser processen ut?

Processen är väl avvägd och precis:

  1. Data berättar för oss vad dina intressegrupper söker på och hur dom söker
  2. Data visar vad konkurrenterna gör och vad man bör göra för att vara delaktig i kundens researchprocess
  3. Data visar vårt egna nuläge – brister och styrkor digitalt
  4. Ledningen sätter upp mål och vi kompletterar dessa mål med data – resultatet blir en datadriven målbild
  5. Analys och strategi talar om för oss hur vi, givet vårt nuläge skall nå våra mål
  6. Kontinuerlig uppföljning, analys och rapportering talar om för oss om vi är på rätt bana eller ej. Vi behöver aldrig springa fort-åt-fel-håll
  7. Vi mäter trafiken och identifierar vilka bolag som besökt hemsidan – vi sätter då upp ”kriterier” för vilka typer av leads vi vill använda som MQL:s  (marketing qualified lead) samt vilka och hur vi kvalificerar ett lead som SQL (sales qualified lead).
  8.  Konstant dialog med ”sälj” för att följa upp och förfina processen.

Vilka bolag vinner på att anlita GO MO Group och vart är kompetensen som starkast?

Du har insett att kunden sitter i förarsätet och vill använda digital marknadsföring för att stänga gapet mellan marknadsföring och försäljning – vår erfarenhet men även många undersökningar understryker gapet mellan marknadsföring och försäljning som ett av de viktigaste problemen. Du är en större aktör och B2B-bolag inom industrin med världen (eller delar av världen) som marknad.

Du har strategier och en fantastisk produkt/tjänst men förstår att du bör komplettera marknadsföringsavdelningen med en långsiktig partner för strategi men framförallt exekution av dessa strategier – du behöver ett professionellt bollplank som även utför jobbet (om det så är content, kod, IT eller SEO).

Exekution misslyckas, inte marknadsföringsstrategi!

En strategi kan inte misslyckas, exekution misslyckas. Det vi har satsat stora delar av våra ambitioner och energi på är att lösa ”exekutionsfrågan”. Dvs våra uppdragsgivare behöver aldrig oroa sig för att jobbet inte blir utfört.

Vi har specialister inom en rad områden inom pull-marketing där strategi och analys blir kryddan till kompetens inom webbutveckling, on-page SEO, off-page-SEO, content, UX-specialister, CRO-specialister, Google Ads-specialister samt superstjärnor inom client success management.

Framtiden och Pull-markering

I vår bransch måste man bygga bolag som löser dagens utmaningar, men också anpassade till att kunna addera värden om 3-5 år. Det gör att vi spenderar många timmar till att sia in i framtiden och ser att SEO, Pull-marketing och framförallt Customer Experience optimering är framtiden och den enda marknadsföringsstrategi som stänger gapet mellan marknadsföring och försäljning inom B2B.

Relaterad läsning: SEO HAR 10 ÅR AV KRAFTIG TILLVÄXT KVAR – ENORM POTENTIAL FÖR TILLVERKNINGSINDUSTRIN