Tillbaka

Digitala Strategier | LÄSTID: 3 MINUTER | september 13, 2021

Marknadsavdelningens viktigaste mått: ökad försäljning

Marknadsföring får inte ses som en utgift, utan måste hanteras som en investering både gällande budgetering och i kraven som ställs på hur mycket marknadsföringsstrategin bidrar till ökad försäljning.

Traditionellt sett har marknadsföring varit det första man skär ner på i en kris, speciellt i organisationer som inte använder datadriven marknadsföring som ger mätbara resultat. Man chansar eller förlitar sig på sin CMO och så går det som det går – ökar försäljningen tar man åt sig äran, om försäljningen minskar så beror på någonting utanför marknadsavdelningens kontroll.

Lyckligtvis är det få som arbetar precis som detta lite extrema exempel, men det återspeglar verkligheten mer än vi skulle föredra.

Cirkeldiagram som beskriver Google Ads-uppdelningen

Mät marknadsföringens värde

Digital marknadsföring medför fantastiska möjligheter att mäta marknadsföringsinsatsernas prestation. Det går att se hur många som ser en annons, hur besökare beter sig på hemsidan eller vilka sökord dina potentiella kunder använder när de söker efter era produkter. Framför allt går det att se hur många köp som kan härledas till de digitala kanalerna.

Datadriven Pull-marknadsföring ger konkreta resultat som syns på resultaträkningen och känns av i säljavdelningen. Siffror från McKinsey visar att bolag som implementerar datadriven marknadsföring kan få 30 % mer effektiv marknadsföring, kopplat till 10 % ökning i omsättning – utan att öka marknadsföringsbudgeten.

När allt fler parametrar går att mäta är det viktigt att veta vad som ska ligga i fokus, och vad de olika datapunkterna kan användas till. I tidiga skeden av marknadsföringssatsningar kan indikativa mått som antal besökare till hemsidan eller impressions av sökmotorannonser ge viktiga insikter kring huruvida strategin har rätt fokus.

Sådana mätparametrar är viktiga indikatorer för kampanjer riktade mot top-funnel och antyder till framtida resultat, men inte värda någonting i sig. Givetvis är varumärkesbyggande aktiviteter värdefulla i längden, men dessa är ofta ointressanta på kort sikt, speciellt när en investering ska försvaras gentemot ledningen.

Störst vikt borde läggas på det faktiska, påtagliga, utfallet av marknadsföringen: ökad försäljning och/eller ökat antal nykundsmöten.

Viktiga nyckeltal för alla delar av kundens köpresa

Som en datadriven digital marknadsföringsbyrå är mätbarhet och rapportering en hörnsten i GO MOs erbjudande. Nedan listar vi några av de viktigaste mätvärdena som förekommer i våra månatliga statusrapporter, från de som är relevanta för top-funnel och de KPI:er som är närmare sammanlänkade genomförda affärer.

Sökordsranking

Att ranka på sökmotorernas resultatsidor är grunden till att synas online. Att vara väl synlig bland resultaten på sökord relevanta till er verksamhet innebär att ni får en otroligt stark plattform för företagets kommunikation. Att synas på Google är starkt sammankopplat med ökat förtroende, och bidrar till att göra bolaget till tankledare.

Trafik

Hög ranking på Google innebär att fler personer hittar till er hemsida.

Hur många besökare er hemsida får – dess trafik – mäts i antalet sessioner. Utöver antalet besök går det att dra slutsatser från andelen nya/återvändande besökare, genomsnittliga besökstiden, eller hur många som vänder i dörren (bounce rate). Källan till trafiken är också användbart i analyser.

Organisk trafik från sökmotorer visar hur väl er SEO presterar, direkt trafik är de som går direkt in på hemsidan genom adressfältet eller ett bokmärke. Social trafik kommer från sökmotorer, och betald trafik visar hur många som klickar på sökmotorannonseringar.

Konverteringsgrad

Att en besökare till hemsidan konverterar kan betyda flera saker – för vissa verksamheter innebär detta ett genomfört köp, men inom B2B-marknadsföring pratar man oftare om andra goal completions.

Till exempel kan man räkna hur många som fyller i ett kontaktformulär eller en offertförfrågan – alltså att de visar sig vara sales-qualified lead och tar nästa steg i er säljprocess.

Mät – och justera

Att mäta utfallen av av marknadsföringen är bara en del i att få en lönsam digital marknadsföringsstrategi. Strategin måste vara utformad efter data redan från början, och sedan justeras efter hur insatserna presterar.

Genom att kontinuerligt mäta marknadsföringens prestation med realtidsdata och justera strategin efter den data som finns tillgänglig så går det att svara på skiften i köpbeteenden eller korrigera kommunikationen för att bättre möta målgruppen.

Se mätbara resultat från er marknadsföring

Genom att använda data går det att veta och visa att strategier för marknadsföring ger resultat. Strategierna vi utformar tillsammans med våra kunder är alltid datadrivna, och en viktig del av vårt tjänsteerbjudande är rapporteringen av resultat.

Är du intresserad av hur din organisation kan implementera datadriven marknadsföring? Kontakta oss för ett utvärderande möte för att påbörja utformningen av en effektiv och mätbar marknadsföringsstrategi.

Om författaren
Henrik Anderberg
Henrik Anderberg Chief Client Officer Jag möjliggör digital och AI-drivna transformationer för GO MO Groups kunder, främst inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i min roll som Chief Client Officer. För att göra detta ansvarar jag för våra slutleveranser inom B2B SME, B2B Global Giants och B2B SaaS/Tech tillsammans med motsvarande team av projektledare i Sverige.
Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.