Tillbaka

Digitala Strategier, SEO, Social Media | LÄSTID: 2 MINUTER | februari 9, 2015

Digitaliseringen öppnar nya dörrar och effektiva digitala strategier låter bolag stå stadigt

När köpare blir mer och mer digitala måste säljande företag följa med i utvecklingen och svara på den digitala efterfrågan. I en kris är det lätt att tro att det bästa tillvägagångssättet är att bromsa och vänta på att krisen går över, men data har visat att agila företag som snabbt kan anpassa sina strategier står som vinnare efter en kris. Datadriven digital marknadsföring låter företag snabbt anpassa sig efter skiften på marknaden – men vad är digital marknadsföring?

Specialister_på_digital_marknadsföring_i_göteborg_gomogroup

Digital- och onlinemarknadsföring

Två former av marknadsförings som ofta framhålls är digital och online marknadsföring. Den digitala marknadsföringen syftar till alla typer av marknadsföring som sker genom digitala kanaler medan online marknadsföring syftar till marknadsföring som enbart sker via internet. Däremot är en så pass stor del av den digitala marknadsföringen förlagd just online att uttrycken ofta används synonymt.

Möjligheterna att nå ut till nya och gamla kunder är ständigt utvecklande. I digital marknadsföring används digitala plattformar och olika typer av digitala kanaler för att nå ut med ett budskap. Målet med marknadsföring är att skapa en medvetenhet och sprida information om en produkt eller en tjänst. Detta kan till exempel ske genom reklam på stora digitala reklamskyltar eller genom att man på olika sätt använder sig av digitala hjälpmedel. Ett sätt är att leda trafik till sin hemsida där kunden kommer i kontakt med företagets produkter eller tjänster. Ett gott intryck kommer att uppmuntra kunderna att komma tillbaka eller handla från hemsidan.

Digital marknadsföring är ett av de mest effektiva sätten att synas

Den här typen av marknadsföring är en av de snabbast växande marknadsföringstrenderna och är dessutom användarvänlig. För företag handlar digital marknadsföring om mer än att bara nå ut till kunder. Det är också ett sätt att få en överblick av olika steg i marknadsföringen. Det är ett av de mest effektiva sätten att synas. Dessutom går det att anpassa den digitala marknadsföringen beroende på vilken typ av enhet som används, så att den gör sig bra på en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Online marknadsföring handlar om att synas på nätet och driva trafik till sin hemsida. En strategi för onlinemarknadsföring i Göteborg kan användas för att få lokala användare att hitta ditt företag. En av de viktigaste delarna när man talar om online marknadsföring är att ha relevant innehåll på sin hemsida. En hemsida kommer inte att dra till sig kunder av sig självt. Om den däremot har relevant innehåll och information som är intressant för besökaren, kommer de stanna kvar och du har en möjlighet att omvandla besökaren till kund.

Relevant innehåll är en hörnsten i en digital strategi

Att skapa relevant innehåll är en stor del i digitala strategier. En annan del är att se till att innehållet publiceras på rätt sida. Trafik kan ledas till en hemsida med hjälp av social media-optimering och sökmotoroptimering – SEO. Det är också viktigt att man mäter resultaten av sin online marknadsföring Göteborg för att veta om den gör sitt jobb på ett framgångsrikt sätt.

Vanliga frågor kring digitala strategier

Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna kring digitala marknadsföringsstrategier.
Kontakta oss för mer information kring att ta fram datadrivna strategier.

Hur fungerar digital marknadsföring?
Digital marknadsföring är marknadsföring som sker i digitala kanaler, eller med digitala hjälpmedel. Ibland används onlinemarknadsföring synonymt med digital marknadsföring, då en överväldigande majoritet av digitala marknadsföringsaktiviteter sker på internet. Digital marknadsföring fungerar för att ge resultat genom att organisationers budskap når potentiella köpare i digitala kanaler – är budskapet tillräckligt övertygande, eller når mottagarna i rätt tid, kan de genomföra ett köp. Det finns många olika sorters digital marknadsföring, och många olika kanaler att marknadsföra sig genom. Således är det svårt att svara koncist på hur digital marknadsföring fungerar, men det går att konstatera att principen är densamma som för all marknadsföring – med rätt strategi går det att nå rätt målgrupp, med rätt budskap, vid rätt tidpunkt.

Vad är bra digital marknadsföring?
Vi på GO MO Group är starka förespråkare för Pull-marketing, där mottagarna inititerar kommunikationen. Detta är fördelaktigt på många sätt; dels för mottagarna, dels för företagen. Köparna behöver inte utsättas för avbrytande eller irriterande former av reklam som pop-ups, och heller inte mötas av kommunikation som är irrelevant för dem. För företagen innebär bra Pull-marketing att de kommunicerar direkt till individer med ett behov av deras tjänster och produkter.

Hur lyckas man med digital marknadsföring?
Att lyckas med digital marknadsföring handlar främst om att utveckla och implementera datadrivna strategier. Genom att utgå från data går det att anpassa sin strategi efter vad som kommer ge det bästa resultatet givet ens nuvarande läge. I stora drag finns det tre faktorer ett bolag måste ha stenkoll på: kundernas köpbeteende, konkurrentläget, och det egna läget – både tillgångar och hinder. Det går heller inte att ta fram ett underlag för strategin en gång och sedan fortsatt lita blint på att läget är oförändrat. De mest effektiva strategierna är utformade med kontinuerlig utvärdering. Genom att analysera resultaten på vecko- och månadsbasis går det att reagera snabbt på skiften i marknaden, och det går att verifiera eller förkasta tidigare hypoteser.

Varför digital marknadsföring?
Digital marknadsföring har många övertag över traditionell analog marknadsföring. Det finns mycket mer data på hur köpare interagerar med digital marknadsföring, och datan som finns går att komma åt i realtid. Om denna datan hanteras korrekt kan den digitala marknadsföringsstrategin bli mycket lyckad. Eftersom dagens konsumenter och inköpare främst använder sig av digitala kanaler för att hitta produkter och tjänster är dessa mycket mer effektiva. Att möta befintligt behov på det här sättet är en av de största fördelarna med digial marknadsföring och grundstenen i Pull-marketing. Att inte finnas där kunderna letar (en majoritet börjar i digitala kanaler) innebär att gå miste om många potentiella affärer, från kunder som istället bara ser era konkurrenter när de söker.

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.