Tillbaka

Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: MINUTER | mars 17, 2022

Öka försäljningen med SEO

Försäljningsprocessen för B2B-företag inom industrin håller på att förändras i grunden. I takt med att längre tid av köpprocessen spenderas på att själv hitta och jämföra erbjudanden så blir Google som kanal och arbetet med SEO allt viktigare för industriföretagen. För de flesta företag innebär det en ny investering som inte redan finns i budget, för vissa handlar det om att planera utifrån en befintlig marknadsbudget.

Den nya köpresan

Den traditionella säljprocessen bygger ofta på en idé om att köpresan är tämligen linjär och enkel. Kunden ska gå från att känna till er verksamhet, till att bli intresserad, för att sedan avsluta med ett köp och en relation. Traditionellt sett har detta skett med reklam, medverkande på mässor och mailutskick eller telefonmöten, uppsökande försäljning, representation och förhandling. I dag ser processen sällan ut så här utifrån kundens perspektiv, en större del av tiden inför ett köpbeslut spenderas på Google och att läsa omdömen digitalt, för att ta reda på vilken investering som ger bäst effekt.

De nya kanalerna

I kölvattnet av pandemin och ett minskade resande har fysiska event som mässor och nätverksträffar blivit mindre avgörande och köpprocessen förflyttas alltmer till digitala kanaler. För att vara ett alternativ i en köpprocess behöver företag helt enkelt vara synliga där deras målgrupper aktivt letar efter information – på Google.

Inom B2B pekar all data på att metodiskt och datadrivet SEO-arbete för att bli synligare på Google är ett effektivt sätt att få nya affärer. Strategin ger dessutom hög avkastning per investerad krona, därmed blir synlighet på Google en effektiv kanal för att öka försäljningen.

Så ställer ni om

Precis som i många andra kommunikationsinsatser bör den digitala strategin styras av ett ”utifrån och in”-perspektiv. Börja med att ta reda på vad kunden faktiskt söker efter och undrar över. Det går inte att lita på historisk erfarenhet, där branschmässor och försäljningsträffar genererade de största intäkterna, även om de till viss del säkert stämmer. Baserat på den stora mängd data som finns på sökbeteenden och användarvanor går det att ta reda på exakt hur kundernas researchprocess ser ut, vad de söker efter och hur ett företag ska hamna högst på Googles sökresultat över relevanta alternativ.

Att inte göra något innebär att hamna långt efter andra

Alla företag behöver ha en strategi för digital marknadsföring med SEO som grund för att möta kunderna i deras digitala köpresa. Att inte göra något innebär att konkurrenter och substitut, som satsar på Google som kanal, kommer att väljas allt oftare till skillnad från de som inte investerar i SEO och digital marknadsföring.
Läs mer om digital marknadsföring eller kontakta oss genom formuläret nedan.

Om författaren
Timothy Larsson Segmented Leads Specialist Arbetar med GO MOs kommunikation och varumärke sedan 2020. Har ett stort intresse av digitalisering och marknadsföring av industriföretag. MSc i Marketing & Consumption från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.