SEO, WEBBUTVECKLING | LÄSTID: 2 MINUTER | 09 AUGUSTI

Optimal SEO när hemsidan förnyas

Google använder sökrobotar (sk. Web crawlers) för att upptäcka och indexera hemsidor för att kunna visa de mest relevanta resultaten från webbsökningar. Eftersom många hemsidor, speciellt de kopplade till en verksamhet, ständigt uppdateras så sker denna indexeringen inte bara en gång, det är snarare en pågående process. Hur ofta Google uppdaterar sin information kring en viss hemsidas innehåll (indexeringsfrekvens/crawl rate) är beroende på flertalet faktorer, varav en är de förändringar en hemsida nyligen genomgått.

Då en stadig ström av innehåll är en hörnsten i varje effektiv SEO-strategi är det viktigt att veta hur hemsidor hittas och indexeras av sökmotorer, samt hur uppdateringar av hemsidan påverkar indexeringen.

Site Structure representation for Optimal SEO

Förändring av infrastruktur kommer temporärt minska indexeringsfrekvensen

När Google upptäcker att en hemsida har genomgått en drastisk förändring så minskas indexeringsfrekvensen tills dess att hemsidan är “stabilare” igen. Förändringar av en hemsidas infrastruktur är en “stor förändring” vilket drastiskt påverkar indexeringen under en period. Enligt John Mueller på Google sker detta för att hemsidor ska kunna uppdateras på ett sömlöst sätt utan att sökmotorn skapar problem under tiden.

En hemsida som genomför en större uppdatering genomgår förmodligen flertalet förändringar i processen. Kontinuerlig indexering under en sådan period skulle ge Google felaktig information om hemsidan och negativt påverka SEO-rankingen. Istället ges webbutvecklare tid att implementera samtliga förändringar innan de syns på sökmotorerna.

Vad innebär förändring av en hemsidas infrastruktur?

En hemsidas infrastruktur består av många olika komponenter. Den som diskuterades av Mueller gällde ett Content Delivery Network (innehållsleveransnätverk). Ett CDN är ett närverk av servrar på vilka hemsidans innehåll finns, vilket gör att hemsidan laddar snabbare då varje besökares dator kommunicerar med en server nära dem. Att byta CDN anses alltså vara en signifkant förändring i en hemsidas infrastruktur och kommer då innebära en temporärt nedsatt indexeringsfrekvens.

Nedan är några komponenter för en hemsidas infrastruktur som blir behandlade på liknande sätt av sökrobotarna:

  • Innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS)
  • Website Hosting
  • Analysverktyg
  • Webbens programmering
  • DNS — Domain Name Servers
  • TCP/IP
  • HTTP/HTTPS
  • Load Balancer (belastningsfördelning)
  • Applikationsserver and databaser

Viktigt att tänka på vid förändringar av hemsidans infrastruktur

Att veta hur Googles sökrobotar svarar på större förändringar av en hemsida låter webbutvecklare planera sina uppdateringar efter vad som har minst negativ påverkan på deras SEO-faktorer. Timing är en viktig faktor när det kommer till större uppdateringar av sin hemsida. Om flera större justeringar ska göras är det fördelaktigt att genomföra dessa samtidigt för att begränsa tiden med sänkt indexeringsfrekvens. Likaså är det viktigt att inte schemalägga större uppdateringar samtidigt som nytt innehåll publiceras, då detta kan fördröja rankingen på sökmotorerna.

Att få in en uppdatering av sin backend i den digitala marknadsföringsstrategin är bara en sak av många när det kommer till SEO-vänligt arbete med hemsidan. Vill du veta mer om hur man kan bevara SEO-faktorer under stora uppdateringar av din onlinenärvaro, läs vår website migration checklist, eller kontakta oss genom formuläret nedan.