DIGITALA STRATEGIER, PULL MARKETING, SEO | LÄSTID: 5 MINUTER | 23 DECEMBER

SEO 2016 – Få Google att se dig som ett starkt varumärke

Googles uppgift och mål är att leverera den bästa tänkbara upplevelsen för sina användare. För att anses vara trovärdig behöver du bland annat referenser, citat, länkar och bli omnämnd av andra.
Allt detta behöver även ske på ett sätt som;

 1. Google kan uppfatta
 2. Google gillar
 3. Google tillåter

Google-fönster-symbol

Google prioriterar relevans

En viktig faktor för att öka relevans är hur optimerat ett varumärke är. Google prioriterar relevans, vilket är skälet till varför de så ofta rankar de kända varumärkena högt. Så för att verkligen kunna skörda frukterna av ett SEO-arbete måste du alltså bli ett av de där företagen. För att lyckas med det krävs att du skapar varumärkesmedvetenhet online och når din målgrupp genom många olika digitala kanaler.

Exponera Dig för din målgrupp

Om dina potentiella kunder läser en artikel på nätet där ett företag intervjuas om de produkter eller tjänster du arbetar med, bör det vara ditt företag de läser om. Om en känd blogg refererar till en branschkälla, bör ditt företag vara den källan. Om någon sätter ihop en lista på leverantörer eller tillverkare inom din bransch, bör ditt företag stå med på den listan. Genom att exponeras för din målgrupp genom olika kanaler kommer Google att uppfatta det som att du är en viktig aktör i branschen, och det är först då som din SEO verkligen kommer att ge utdelning.

Auktoritet inom branschen

Google avgör storleken på ett varumärke i förhållande till marknaden i en speciell nisch (eller för en grupp sökord) genom att undersöka det som kallas ”varumärkessignaler” eller ”brand signals”. Dessa är indikatorer på att du har auktoritet inom din bransch, att människor vet vem du är och har förtroende för dig. Man kan jämföra den här metoden med hur vi bestämmer trovärdigheten på artiklar och läroböcker; om du läser flera artiklar inom ett område som alla refererar till samma källa, har originalkällan av många ansetts vara trovärdig och vårt förtroende för denna källa ökar. Detsamma gäller alltså online.

Stora varumärken och SEO

Dagarna då personliga bloggar kunde rankas högt och små privata hyresvärdar kunde rankas för ordet ”hyra lägenhet” framför de största aktörerna i Sverige är över. Det går helt enkelt inte längre att låtsas som att man är större än vad man faktiskt är.

För användarna är det här oftast en bra sak. Den som letar efter en speciell produkt eller tjänst kommer att få en lista på de leverantörer och tillverkare som har störst kapacitet och mest förtroende inom sin bransch. Om du då inte är en av dessa jättar inom ditt område har du bara tre val;

 1. Fokusera på en annorlunda uppsättning sökord
 2. Använd dig av long tail keywords (ord som är relaterade till ett sökord)
 3. Bli en av jättarna (åtminstone online)

Hur du får Google att se dig som ett starkt varumärke

Vi vet att valet av leverantör är A och O för att lyckas med SEO. Vi märker tydligt att ett aktivt engagemang från våra kunder ger det där lilla extra och en enorm hävstång i ROI.

Vill du vinna Googles gunst och få dem att se dig som ett starkt varumärke finns det alltså en hel del saker man kan göra.

Vad GO MO Group kan göra

Vi inleder alltid med en nuläges- och SEO-analys. Vi ligger alltid i framkant med alla ändringar som Google kontinuerligt gör. Vi ser oss sällan som en leverantör, utan som en partner och ett pro-aktivt bollplank.

  • Sätta upp mål – Vi hjälper dig att identifiera logiska och uppnåbara mål för ditt digitala marknadsföringsarbete, där ibland SEO. Det är otroligt viktigt att alltid arbeta utefter mål – korta så väl som långa.
  • 8 olika typer av content – Vi skapar upp till 8 olika typer av content för våra kunder, detta för att Google favoriserar diversifiering. Bland dessa 8 ingår bland annat press releaser, artiklar, visuellt content, video och blogg/nyhetsinlägg på er hemsida.
  • Länkbart content och marknadsföring – Sagt på ett enkelt sätt handlar detta om att skapa innehåll som folk faktiskt vill länka till. Kontakta GO MO Group om du vill veta mer om att skapa innehåll som kommer att länkas vidare och marknadsföring av innehåll för att få länkningar.
  • Förstärkning av content – Viralitet är viktigt på internet, och för att skapa relevans för ditt nuvarande eller nya innehåll använder vi oss av en beprövad och etisk SEO-teknik. Denna går ut på att skapa relevans för ett innehåll genom att förstärka det med ett större publiceringsarbete.
  • Vi ser till att du är på listan – Om vi hittar en lista online på företag i din bransch eller en hemsida som listar eller jämför specifika produkter, kommer vi att arbeta för att du ska finnas med på den listan.
 • Vi håller koll – Allt som är digitalt är också mätbart, därför mäter vi och rapporterar samtliga insatser som vi gör till våra kunder. Detta för att undvika att rusa åt fel håll.

SEO i Stockholm eller Göteborg

Kontakta oss för ett möte för att diskutera SEO i Stockholm eller SEO i Göteborg. Vi erbjuder idag Sveriges mest kompletta SEO-tjänst och strävar efter att vara bäst i Sverige på SEO. Detta gör vi bland annat genom att ha ett team som ständigt följer med i utvecklingen och håller koll på Googles nya uppdateringar och riktlinjer.

digitala-strategier-och-seo-i-stockholm-och-göteborg

Priset, är inte det en viktig fråga då?

Vi har av flera anledningar inte angett “Pris” som en nyckelfråga. Inte för att priset inte är viktigt, för det är enormt viktigt. Däremot förstår vi att en optimal prissättningsmodell utgår från varje kunds förutsättningar och behov. Det som dock är en förutsättning och en självklarhet i alla bra partnerskap är transparens – tiden då man inte var transparent i affärer är över.

Hitta rätt byrå från start

Förändring och omställning är en nödvändighet, många gånger innebär det att utmana sin befintliga partner eller att växla upp och välja ny partner.
Att ta hjälp med marknadsföringen av sitt företag och lägga detta i någon annans händer kan kännas oroligt, varför vi rekommenderar alla att göra sin research för att hitta rätt. Vi berättar mer än gärna om våra arbetsprocesser och tidigare resultat av strategierna vi implementerat – fyll i kontaktformuläret nedan så tar vi kontakt med er för en inledande dialog.