Tillbaka

Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | mars 17, 2016

SEO-analys och effektiv sökmotoroptimering

Konsumenternas källor till information skiljer sig inte nämnvärt beroende på syftet till informationen. De största källorna till information är sökmotorer, vänner och bekanta, prisjämförelsesiter och jämförelsebesök i fysiska butiker. Allt färre konsumenter anser att reklam är viktiga informationskällor. Eftersom sökmotorer står för en så stor del av sökprocessen är sökmotoroptimering (SEO) en viktig del i varje företags strategi för att nå potentiella kunder. Effektiv SEO bidrar till att göra utbudet till ett valbart alternativ för sökarna, och en bra placering bland sökresultaten bidrar till tillit från konsumenterna.

Att implementera effektiv SEO handlar inte om att bara trycka på en knapp, utan måste föranledas av en sökmotoroptimeringanalys. En SEO-analys måste utgå från marknadsläget – vad folk söker på, konkurrenternas digitala närvaro, hur stor sökvolymen för marknaden är. Utöver detta måste en teknisk SEO-analys genomföras, där man lyfter på huven och utvärderar hur SEO-vänligt hemsidan är uppbyggd.

Syns man inte så finns man inte

Marknadschefer och VD:ar har i grunden ett arbete: att sälja till köpande kunder. För detta krävs att man finns på där kunden letar. Effektiv sökmotoroptimering är grunden i att synliggöra sitt varumärke. Det är också ett sätt att kommunicera med nuvarande kunder och intressegrupper för att på så sätt bygga förtroende och få en auktoritär position på marknaden. Målet med SEO:n bör vara att äga sina egna frågor, och vara synligast inom de områden man är verksam.

De företag som arbetar aktivt med sin närvaro kan i större utsträckning dra nytta av de affärsmöjligheter som finns i den befintliga efterfrågan. En tidig del i GO MO Groups arbete med nya kunder är en SEO on page-analys, i vilken hemsidan undersöks för att hitta förbättringsområden. Denna SEO-analys innefattar hela hemsidan, både vad som står och hur detta presenteras, på ett tekniskt plan.

Användarna ställer frågor till Google, företagen som har svaren är vinnare.

Användarvänlighet (UX) och sökmotoroptimering är viktiga ingredienser i arbetet med att bygga en användarvänlig webbplats. Relevant innehåll i kombination med tekniska SEO-insatser leder till hög relevant ranking.

Ett optimalt SEO-arbete påbörjas med en SEO-analys

Allt som är digitalt är också mätbart. Alltså finns det ingen anledning att gissa sig fram, utan man utgår från konkret data. En analys för sökmotoroptimering bör sikta på att svara på vem man ska synas för, och med vilket innehåll. Dessa insikter kring målgrupp kan sedan ligga som grund till en effektiv sökmotoroptimering.

1. Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om hur synlig du är för din målgrupp, alltså hur lätt de har att hitta dina produkter eller tjänster. För att kvantifiera detta utförs en teknisk SEO-analys, där det framkommer hur bra din sida rankar på Google efter vad som finns på sidan redan. För detta ser man till den befintliga trafikens källa – vilka Google-sökningar kommer besökarna från? Går de direkt in på hemsidan? Kommer de från länkar i ert nyhetsbrev? Detta för att ge en klarare bild om utgångsläget, för att i slutändan få till en sådan effektiv sökmotoropitmering som möjligt.

2. Sökord

Genom att förstå kundernas behov går det att skapa sig en bild av vilka sökord och sökfraser de använder sig av. Genom att känna till dessa sökord och hur högt din webbplats rankar i de resultaten kan du planera SEO-arbetet efter hur dina sidor presterar och hur stor sökvolym varje sökterm har. Din on page-analys visar om underpresterande sidor behöver förbättras genom dess innehåll eller genom sidans struktur.

3. On-page & Off-page

Effektiv SEO-optimering innebär att undersöka faktorer såväl internt på din hemsida samt på externa sidor som påverkar din ranking. Off-page-faktorer kan vara externa sidor med länkar till din sida eller duplicerat innehåll. On-page-faktorer kan vara sidstrukturen, URL-hierarkier och andra tekniska faktorer som gör att Googles robotar kan hitta er. Det är en mer teknisk SEO-analys med On-page och Off-page, som kompletterar de mer kundfokuserade analyserna i punkt 1–2.

4. Konkurrensanalys

En konkurrens- och SEO-analys innebär att ta fram och kategorisera dina främsta konkurrenter. Du bör arbeta med samma sökord som dina konkurrenter om det finns sökord som är tätt sammankopplade med din bransch. Effektiv SEO är tvådelad, Utöver att tävla med dina konkurrenter om generella sökord hjälper vi dig hitta sökfraser med mindre konkurrens som du kan “äga”.

Nästa steg

Genom att kartlägga områdena som gås igenom ovan kan vi börja skapa oss en helhetsbild av våra kunders och deras konkurrenters nuläge. Datan från analysen används sedan för att utforma en hållbar SEO-strategi som ger företagets digitala kanaler trafik över en lång tid.

Syftet med att öka din digitala närvaro är att i slutändan generera fler faktiska affärer. Kontakta oss för att göra en analys och påbörja ditt arbete med SEO idag!

Om författaren
Reza Ghazizadeh
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza är en Client Success Manager och en medgrundare i bolaget. Han har totalt 17 års erfarenhet inom digital marknadsföring, IT och komplex digital affärsutveckling. Arbetar med stora och små kunder inom B2B och B2C där han projektleder komplex IT-utveckling i sin roll som specialist inom SEO och Google Ads (Ads, Remarketing & Display).
Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.