PULL MARKETING, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 20 DECEMBER

SEO byrå Stockholm: råd från en expertbyrå

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), gör er hemsida synligare på Google. Att vara synligare på Google ökar trafiken till hemsidan vilket låter er kommunicera mot en större och högst relevant publik. Att göra affärer med befintligt behov är basen i de digitala strategier vi som B2B SEO-byrå i Stockholm erbjuder våra kunder.

Två marknadsförare vid stå- respektive sittbord på SEO Byrå Stockholm | GO MO Group

När en konsument eller B2B-inköpare letar efter produkter och tjänster använder de nästan alltid en sökmotor för att leta upp potentiella leverantörer. Detta gör att ni med SEO kan kommunicera med en högst relevant målgrupp.

Inom marknadsföring är varumärkeskännedom och effektiv kommunikation mot befintliga eller nya kunder av yttersta vikt. Olika digitala marknadsföringsstrategier fungerar olika bra för företag, därför är det viktigt att skräddarsy den egna strategin efter sitt utgångsläge och sin marknad.

Global eller lokal SEO?

Trots att internet är en global spelplan är det viktigt att nå en relevant målgrupp. För vissa bolag är det bara vissa specifika regioner som är intressanta, då måste marknadsföringen reflektera detta. Vilken är den mest kostnadseffektiva omfattningen för SEO: Stockholm eller globalt?

Insikter som skapar en SEO-expert i Stockholm kan inte alltid appliceras i exempelvis Piteå. Det finns såklart mycket med sökmotoroptimering som går att applicera brett, men som SEO byrå i Stockholm har vi märkt av ett värde i att satsa på lokal sökmotoroptimering. Eftersom digital marknadsföring fungerar både lokalt och globalt borde företag som vill nyttja sökmotoroptimering i Stockholm alltså leta efter en byrå som kan visa bra resultat sökmotoroptimering Stockholm, och världen, över.

SEO-byrå i Stockholm

Vi vågar kalla oss experter på sökmotoroptimering i Stockholm – vi har insikt i vad som är bäst för B2B SEO i Stockholm. Sökmotoroptimering är ett komplext område som är under ständig förändring. Alltså är det viktigt att kontinuerligt följa upp och mäta resultaten för att se vilka delar av strategin som fungerar just nu och vad som behöver förbättring.

Större företag har traditionellt sett auktoritet inom sitt område, men effekten av den digitala utvecklingen har resulterat i förändrade konsumentbeteenden. Detta har resulterat i lägre inträdesbarriärer på de marknader där storföretagen ligger efter i sökmotoroptimering.

Diagram över fördelning mellan SEO-faktorer. Från GO MO Group: SEO byrå Stockholm

Löpande SEO

Det går inte att bara avsätta någon dag i månaden för att “pilla med hemsidan” om man ska ha en chans att konkurrera på den digitala arenan. Många företag har inte kapaciteten att kontinuerligt optimera sina digitala kanaler och kan då välja att anlita en byrå för detta. Vi är en B2B SEO byrå i Stockholm som utvecklar branschledande strategier som driver leads genom digitala kanaler.

SEO är komplext och det finns många faktorer som påverkar var en hemsida placeras bland sökresultaten. Nedan presenterar vi fem strategier för att säkerställa att er hemsida presterar bra och genererar säljkvalificerade leads.

On-page

On-page-optimering behandlar struktureringen av hemsidans innehåll. En viktig del av arbetet med SEO är att anpassa texten på hemsidan efter söktrender – att använda samma ord och uttryck som era kunder söker på. Detta gäller inte bara för texten som syns på sidan, utan även alt-taggarna på hemsidans bilder, samt meta-taggar.

Off-page

I korthet består off-page-faktorer av element utanför den egna hemsidan. Om många externa hemsidor har högkvalitativt innehåll som länkar till din hemsida ses även du som auktoritär och pålitlig, då ägare av andra hemsidor valt att associeras med din.

Content

Innehållet har länge varit det bästa sättet att förstärka sin närvaro online. Relevant innehåll gör att användare hittar till din hemsida, och skapar värde för besökarna genom att informera om din produkt eller tjänst. En effektiv content-strategi är ett av de kraftfullaste sätten att förbättra sökmotoroptimeringen av hemsidan. SEO är generellt en långsamtgående men långsiktigt gynnsam process, och en content-strategi brukar ta 12–18 månader innan insatserna börjar prestera till sin maximala potential.

Teknisk SEO

Det finns ett tydligt samband mellan tekniska faktorer och rankingen på sökmotorer. För att en sökmotor ska välja att visa din sida måste den först kunna hitta sidan och se vad som finns där. Hemsidan måste även vara optimerad för mobila enheter, ladda snabbt, och vara säker för besökare. Som med allt inom SEO finns det hundratals faktorer som spelar roll inom teknisk SEO som påverkar hur väl den presterar.

Användarvänlighet

Algoritmerna bakom sökmotorerna blir allt bättre på att identifiera vilka sökresultat som är bäst anpassade för vilka sökningar. En övergripande trend har länge varit att användarvänligheten blivit allt viktigare för sökmotoroptimering. Arbetar du med sökoptimering i Stockholm, måste du se till att hemsidan är värdeskapande för just dina besökare. I grunden handlar detta dels om att förse besökarna med den information de efterfrågar, dels om att göra informationen lättillgänglig och tydlig.

SEO experter i Stockholm

Vissa marknader är mer konkurrensutsatta än andra och en datadriven strategi är ett måste för att lyckas när konkurrensen är hård. Vi är en B2B SEO byrå i Stockholm stor erfarenhet av att arbeta med SEO och digital marknadsföring. Den SEO expert Stockholm kommer välja är den som kan leverera bäst SEO-ranking och generera flest relevanta leads – därför är det precis det vi levererar till våra kunder.