Content Marknadsföring, Digitala Strategier, Nyheter, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 5 MINUTER | 26 maj

Tre SEO- & contentuppdateringar avgörande för sökmarknadsföring

Under de senaste åren har Google  lanserat många förändringar, alltifrån tunga algoritmuppdateringar till mobile first-indexering, och i huvudsak har målet alltid varit detsamma – att ge användarna bästa möjliga sökupplevelse.

SEO-Content-AI-SEO-2.0

Kort sagt, Google är en sökmotor och inte en annonsmotor, d.v.s. Googles främsta jobb är att ge oss som användare det mest optimala svaret på våra frågor.

Företag och marknadsförare har kämpat hårt för att hänga med och anpassa sig till förändringarna. Många som vi träffar upplever att de alltid ligger lite efter, men det finns såklart flera bolag som är superstjärnor på Google optimering och SEO och med verksamheter som blomstrar. Varför? Svaret är enkelt: man har en leverantör (eller om man gör allt in-house) med kompetens inom on-page, off-page, content och strategi. Om man dessutom ser till att siten håller sig inom ramarna för Googles algoritmer och fokuserar på innehåll och kvalitet så har man kommit långt.

Smarta SEO-byråer eller marknadsförare vet att de måste producera ett innehållsrikt content, optimerat för Googles algoritmer. Det är oerhört viktigt att erbjuda text som besvarar användarnas frågor och att engagera och resonera kring ett ämne utan att förlora relevans.

Men utvecklingen stannar inte där. Det räcker inte att bara titta på var Google står idag. Vi menar att framgångsrik digital marknadsföring handlar om att kunna förutse Googles drag under de närmsta sex månaderna och även under de nästkommande åren. Bara tack vare sådan framförhållning kan du hänga med i de olika skiftena och fortsätta att vara ledande för konkurrensen i din bransch.

Framtidens sökning är här och nu och det är dags att börja tänka framåt!
Nedan lyfter vi fram 3 olika SEO-skiften som vi på GO MO Group identifierat som helt avgörande att förstå och hänga på, för att komma vidare med det digitala marknadsföringsarbetet på bästa sätt:

1. SEO, Data & relevant content = SEO 2.0

Den tiden då endast tekniska åtgärder eller tillbakalänkningar räckte för att få Googles uppmärksamhet och hamna högt i Googles sökresultat är förbi.

Content:
Även om bra content är en förutsättning för att ranka högt på Google och SEO är en förutsättning för att driva relevant trafik till din hemsida så räcker de inte till var för sig. Det är kombinationen mellan de bägge som är nyckeln till framgång.

Data: 
Även data är en avgörande del av ekvationen. Bara tack vare ett gediget analysunderlag kan vi förstå kundernas behov och skräddarsy intelligent content som resulterar i en givande och minnesvärd kundupplevelse.

Så här tänker vi:

  • Prioritera data.

Se till att ert content bygger på data, bara då får innehållet ett tydligt syfte. Definiera målgruppen, deras behov, aktuell konverteringsstatistik och vilka mål som är viktiga för ert varumärke. Mät allt och skapa nytt, meningsfullt innehåll baserat på det aktuella underlaget. Gör löpande analyser för att vara säker på att ni alltid anpassar ert innehåll efter relevant data.  Detta arbetssätt gör att ni hittar de rätta ramarna för innehåll som besökarna faktiskt vill ta del av.

  • Sökning, sociala medier och innehåll.

Genom att optimera arbetet med organiskt sök, sociala medier och content så stärker ditt företag sitt varumärke och ökar chansen att nå sina mål. Att redan från början skapa högkvalitativt innehåll som är SEO-anpassat förbättrar synligheten i samband med sökningar. Därefter kan spridningen av innehållet effektiviseras ytterligare via sociala medier som i sin tur skapar intresse och efterfrågan

  • Maximera sökmotorns resultatsidor (SERP). 

Skapa och optimera ROI-anpassat innehåll (artiklar, videos och infographics) för att orientera webbanvändarna till rätt content på rätt webbsida. Bra tips i arbetet med detta är att besvara populära frågor, ge användbar information eller genom att skriva om trendiga ämnen. Detta ger viktiga snippets, sidlänkar, bilder och videoklipp som alla hjälper ditt varumärke att sticka ut på resultatsidorna.

2. Från lokal till hyperlokal

Det talas mycket om hyperlokala möjligheter just nu, och i praktiken är de fler än någonsin. Företag som arbetar på detta sätt anpassar sin kommunikation och kundinteraktion efter användarnas lokala placering. Olika budskap når alltså fram till kunderna beroende på var de befinner sig. Det här är ett utmärkt sätt för varumärken att bli hyperrelevanta och att dra vinning på till exempel så kallade ”nära mig”-sökningar.

Så här tänker vi:

  • Underlätta lokal sökning inom webbplatsen.

Se till att grundläggande kontaktinformation som många användare söker efter är tydlig och lätt att hitta. Till exempel företagsnamn, adress, telefon, mailadress, och alternativt en karta/vägbeskrivning.

  • Hyperlokal optimering = hyperviktigt.

Om du satsar på hyperlokal optimering så innebär detta också förbättrad synlighet på Google – även till mindre geografiska platser. Optimera din GoogleMyBusiness-sida, skapa lokalt innehåll och målsidor och övervaka dina lokala sökordslistor så att de alltid är relevanta.

  • Förstå sambandet mellan det lokala och det mobila. 

Människor som gör lokala sökningar på smartphones har oftare för avsikt att genomföra köp. Enligt Google så kommer 50 procent av smartphone-användarna att besöka ett visst företag eller butik redan inom en dag. Tänk på att lokal optimering handlar om att optimera för användare som är på språng och som har olika behov och förväntningar, än de som är stilla och söker på andra, fasta enheter.

3. Från data till maskininlärning (AI)

Google bygger delvis på maskininlärning, i form av AI-systemet RankBrain som hanterar och analyserar de stora mängderna data i syfte att ge bästa möjliga sökresultat för användare. Även för oss som marknadsförare är det nu dags att vända oss till sådana system för att förstå våra målgruppers behov, intressen och beteenden. Bara på så vis är det möjligt att verkligen leverera anpassat och personifierat content.

Så här tänker vi:

  • Se och hantera data som en sanningskälla.

Risken med databaserat underlag är  att det inte finns nog med resurser att hantera informationen, vilket sätter käppar i hjulet för dataintegrationer och prestandasatsningar.  Meningsfullt analysarbete bygger inte på frågan ” vad?” utan även ”när?” och ”varför?”. Först då är det möjligt att förstå användarnas beteende och behov.

  • Använd AI & maskininlärning.

Maskininlärning underlättar arbetet för  marknadsförare som då kan tillbringa mindre tid med att analysera data och mer tid med att skapa relevant och engagerande innehåll. AI och maskininlärning ger dig avgörande insikter om din publik och underlättar ditt contentarbete.

  • Definiera mål och mätvärden.

Data gör det möjligt för marknadsförare att fatta bättre och mer exakta beslut – snabbare. Definiera målen och mätvärdena som är viktiga för ditt varumärke och övervaka löpande dina sök- och innehållsdata. På så sätt kan du spåra dina framsteg och optimera sidans innehåll efter målgruppens behov.

SEO och data är avgörande för en framgångsrik, integrerad och digital marknadsföring, som i sin tur är avgörande för bra ROI. Inspireras av tipsen ovan och se till att mäta dina resultat för att hitta fram till effektiva strategier och intelligent content.

Om GO MO Group:
Vi är ca 60 personer som jobbar stenhårt för att vara Sveriges bästa SEO-bolag. Förtroendet vi fått av några utav Sveriges ledande bolag hjälper oss på traven så klart…. Vi erbjuder SEO både i Sverige men även på flera Europeiska och globala marknader. Via vårt dotterbolag i Indien har vi möjlighet att rekrytera samt arbeta med bland världens främsta SEO-strateger och analytiker vilket sätter oss i bräschen.

Vi är helt övertygade om att SEO handlar om att generera nya affärer, höja konverteringar och inte ”endast” fokusera på rankning, enskilda sökord eller att ”endast” öka trafiken, detta ger oss ett ROI-fokuserat perspektiv som våra kunder värdesätter.

Vårt arbetssätt:
Vi vill mena att det krävs minst sex olika typer av kompetenser idag för att kunna leverera optimala resultat och ligga ett steg före. Kompetenserna som vi besitter är: (1) Affärs- och digitalstrategisk kompetens samt kundförståelse, (2) teknisk SEO-kompetens, (3) Content, skriva och skapa bildmaterial, (4) On-page kompetens – kunna optimera hemsidor samt skapa bättre UX, (4) Off-page kompetens –kunna publicera content och ständigt leta efter nya länkmöjligheter, (5) IT och kodning – kunna backa upp on-page team och koda på sidorna, och (6) analys/mäta data.