Tillbaka

Content Marknadsföring, Digitala Strategier, Nyheter, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | maj 26, 2017

Innehållsmarknadsföring (content marketing) och SEO

Förhållandet mellan SEO och innehållsmarknadsföring är tydligt. En hemsida måste fyllas med fantastiskt innehåll som både är optimerat för sökmotorer och anpassat efter målgruppens sökbeteenden. Google premierar nytt och färskt innehåll, för att skapa detta krävs en innehållsstrategi.

Datadriven Innehållsmarknadsföring

Att ta fram en content-strategi med hjälp av data låter bolag planera och skapa innehåll anpassat efter både målgrupp och SEO-faktorer. Innehållsmarknadsföring handlar om att skapa innehåll, content, som är värdefullt för mottagarna. Antalet sökord som är viktiga för organisationen påverkar hur mycket content som måste skapas.

Utmaninfarna med Content Marketing

Bra SEO-innehåll måste skapas med mottagaren i åtanke, med ett “utifrån in”-perspektiv. Ett återkommande problem är att företag riktar in sig på vad de vill säga snarare än vad köparna vill läsa och fokuserar för mycket på sina tjänster och grafer – de kommunicerar inifrån ut.

Lösningen är konceptuellt simpel: sätt ett mål och skapa innehåll efter det. Till exempel, ska innehållet konvertera och generera leads,informera investerare eller bygga ert varumärke gentemot potentiella nya kollegor? Att skapa content utan strategi gör det till “en sak som ska göras” snarare än ett strategiskt verktyg som skapar värde över tid. Från börja till slut måste innehålllet vara anpassat efter mottagaren.

SEO + content-strategi = starkt digital tillgång

Att arbeta datadrivet med att kontinuerligt skapa och förvalta innehåll som är SEO-anpassat driver relevant trafik till företagets hemsida över lång tid. Detta gör hemsidan till en stark digital tillgång som bidrar med värde – exponering mot en relevant målgrupp, konvertering när dessa kontaktar er och att ni kan bli branschens tankeledare med ert högkvalitativa content.

SEO-Content-AI-SEO-2.0

SEO, Data & relevant content = SEO 2.0

Under de senaste åren har Google implementerat många stora uppdateringar av sin sökmotortjänst, altifrån tunga algoritmuppdateringar, till mobile first-indexering, till nya e-handelsfunktioner. Målet har i huvudsak alltid varit detsamma: visa användarna de mest högkvalitativa och relevanta hemsidorna för deras sökningar.

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att vara just den där mest högkvalitativa och relevanta sidan. Content spelar en stor roll i detta. Det är oerhört viktigt att erbjuda text som besvarar användarnas frågor och att skriva på ett sådant sätt som gör att den egna hemsidan syns bland sökresultaten. Som sagt, förhållandet mellan SEO och innehållsmarknadsföring är tydligt.

Fördelarna med att skriva sökmotoroptimerat innehåll är inte begränsade till synlighet eller, som sagt ovan, att hemsidan driver konverteringar över tid. Allteftersom Googles ranking-algoritm blir beroende av faktorer relaterade till användarupplevelsen måste “SEO:are” bli experter på UX. Genom att använda rankings på sökmotorer som måttstock för att optimera sin sida använder man Googles data för att optimera sin användarupplevelse.

Datadriven innehållsmarknadsföring för maximala SEO-resultat

Den tiden då endast tekniska åtgärder eller tillbakalänkningar räckte för att få Googles uppmärksamhet och hamna högt i Googles sökresultat är förbi. Att utforma en marknadsföringsstrategi och implementera den kan snabbt bli ett stort projekt. En viktig del är att använda en organisationsstruktur för innehållsmarknadsföringen (content marketing organizational structure) som kan skala upp efter behoven. En skalbar content marketing organizational structure gör att ni kan lägga till marknader eller affärsområden allteftersom bolaget växer.

Content och data

Även om bra content är en förutsättning för att ranka högt på Google och SEO är en förutsättning för att driva relevant trafik till din hemsida så räcker de inte till var för sig. Det är kombinationen mellan de bägge som är nyckeln till framgång. Även data är en avgörande del av ekvationen. Bara tack vare ett gediget analysunderlag går det att förstå kundernas behov och skräddarsy intelligent content som resulterar i en givande och minnesvärd kundupplevelse.

Tips:

 • Prioritera data
  Se till att ert content bygger på data, bara då får innehållet ett tydligt syfte. Definiera målgruppen, deras behov, aktuell konverteringsstatistik och vilka mål som är viktiga för ert varumärke. Mät allt och skapa nytt, meningsfullt innehåll baserat på det aktuella underlaget. Gör löpande analyser för att vara säker på att ni alltid anpassar ert innehåll efter relevant data. Detta arbetssätt gör att ni hittar de rätta ramarna för innehåll som besökarna faktiskt vill ta del av.
 • Sökmotoroptimera innehållet
  Genom att optimera arbetet med organiskt sök och content så stärker ditt företag sitt varumärke och ökar chansen att nå sina mål. Att redan från början skapa högkvalitativt innehåll som är SEO-anpassat förbättrar synligheten i samband med sökningar. Därefter kan spridningen av innehållet effektiviseras ytterligare via andra digitala kanaler.
 • Använd alla funktioner på sökmotorns resultatsida (SERP)
  Skapa och optimera ROI-anpassat innehåll (artiklar, videos och infographics) för att orientera webbanvändarna till rätt content på rätt webbsida. Bra tips i arbetet med detta är att besvara populära frågor (FAQ), ge användbar information eller genom att skriva om trendiga ämnen. Detta ger viktiga snippets, sidlänkar, bilder och videoklipp som alla hjälper ditt varumärke att sticka ut på resultatsidorna.

Nyttja lokala söktrender

Det talas mycket om lokala och hyperlokala möjligheter, och i praktiken är de fler än någonsin. Företag som arbetar på detta sätt anpassar sin kommunikation och kundinteraktion efter användarnas lokala placering. Olika budskap når alltså fram till kunderna beroende på var de befinner sig. Det här är ett utmärkt sätt för varumärken att bli hyperrelevanta och att dra vinning på till exempel så kallade ”nära mig”-sökningar.

Tips:

 • Underlätta lokala sökningar på webbplatsen
  Se till att grundläggande kontaktinformation som många användare söker efter är tydlig och lätt att hitta. Till exempel företagsnamn, adress, telefon och e-post till såväl företaget som individerna där.
 • Hyperlokal optimering = hyperviktigt
  Om du satsar på hyperlokal optimering så innebär detta också förbättrad synlighet på Google – även till mindre geografiska platser. Optimera din Google My Business-sida, skapa lokalt innehåll och övervaka dina lokala sökordslistor så att de alltid är relevanta.
 • Förstå sambandet mellan det lokala och det mobila
  I vissa branscher finns det en stark korrelation mellan människor som gör lokala sökningar på smartphones och de som har för avsikt att genomföra köp. Tänk på att lokal optimering handlar om att optimera för användare som är på språng, och  alltså har olika behov och förväntningar än de som är stilla och söker på fasta enheter.

4 tips för att möta verkliga behov genom Content Marketing

En innehållsstrategi behöver som sagt vara utformad efter vad mottagarna – vad de vill veta, hur de vill konsumera informationen och var de söker efter information. Genom att analysera sökdata på Google går det att få svar på detta. Nedan listar vi stegen i att identifiera och förstå köparnas behov:

 1. Skapa en köparpersona utifrån befintliga och potentiella kunder. Tydliggör vilken roll de har, vilken typ av företag de arbetar för och vilka utmaningar de har
 2. Genomför en konkurrensanalys av direkta och indirekta konkurrenters digitala kanaler
 3. Genomför en sökordsanalys och skapa en sökordsstrategi efter datan. För vilka problem vänder sig målgruppen till Google, i hur stor utsträckning, hur kan ni som företag möta denna efterfrågan?
 4. Förstå de olika stegen i era kunders köpprocess. Det krävs olika typer av innehåll och budskap för att nå och tilltala potentiella köpare i köpresans olika steg.

SEO och en datadriven Content Marketing-strategi är avgörande för framgångsrik digital marknadsföring, som i sin tur är avgörande för bra ROI. Låt dig inspireras av tipsen ovan och se till att mäta dina resultat för att hitta fram till effektiva strategier och intelligent content.

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.