Pull marketing, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 20 december

SEO Stockholm: råd från en expertbyrå

Sökmotoroptimering, eller SEO (Search Engine Optimization), är en digital marknadsföringsteknik som låter dig göra affärer med existerande behov istället för att försöka skapa behov. Detta är basen i de digitala strategier vi skapat åt våra kunder från GO MO-kontoren i Stockholm och Göteborg.

Hur-fungerar-SEO-enligt-gomogroup

SEO handlar i grunden om en hemsidas position bland Googles sökresultat. Detta är en del av den övergripande digitala marknadsföringen, vars mål är att i slutändan generera affärer genom företagets digitala kanaler. Inom SEO utförs aktiviteter för att driva fler relevanta besökare till hemsidan, visa relevant information för besökarna och att optimera upplevelsen på hemsidan.

Inom marknadsföring är varumärkesmedvetenhet och kommunikation med befintliga eller nya kunder av yttersta vikt. Olika digitala marknadsföringsstrategier fungerar olika bra för företag, därför är det viktigt att skräddarsy den egna strategin efter sitt utgångsläge. Trots att internet är en global spelplan är det viktigt att nå en relevant målgrupp. Företag som är verksamma i Stockholm bör alltså arbeta med SEO, sökmotoroptimering, för Stockholm. Kunderna, och därför den digitala marknadsföring som fungerar i Stockholm skiljer sig från mindre orter. Insikter som skapar en SEO-expert i Stockholm kan vara värdelösa för aktörer i Piteå. Det finns såklart mycket med sökmotoroptimering som går att applicera brett, men vi har märkt av ett värde i att satsa på lokal sökmotoroptimering.

Bäst i SEO-Stockholm: vi hjälper dig växa din digitala affär

Vi vågar kalla oss experter på SEO och digital marknadsföring för företag – och har insikt i vad som är bäst för SEO i ex Stockholm. Sökmotoroptimering är ett komplext område som är under ständig förändring. På grund av detta är det viktigt att kontinuerligt följa upp och mäta resultaten, för att se vad som fungerar för just er och vad som behöver förbättring.

Alltså går det inte att avsätta en dag om året för att “pilla med hemsidan” om man ska ha någon chans att konkurrera på den digitala arenan. Ett företags storlek har traditionellt gett auktoritet inom sitt område, men den digitala utvecklingen, och de förändringar av konsumentbeteende som kommit till en följd av detta, innebär att ett företags ranking bland Googles sökresultat också ger auktoritet. Alltså har inträdeshindren blivit lägre på marknader där storföretagen ligger efter i sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimeringens delar – ett Stockholmsperspektiv

Effektiv SEO-marketing är ett kostnadseffektivt sätt att driva relevant trafik, även i en marknad med hård konkurrens för sökmotoroptimering som Stockholm, där många redan arbetar med SEO till en viss grad. Genom en bra digital strategi kan ni bli branschledande i Stockholm sett till SEO i er bransch. 

Nedan presenterar vi fem grundpelare för SEO-arbete, vilka ligger som grund till hur vi som SEO-experter arbetar med kunder i och utanför Stockholm.

1. On page-optimering

Hur hemsidan och dess innehåll är uppbyggt och presenteras spelar stor roll. Sökmotorer har robotar som kollar igenom internet och försöker förstå vad som finns på varje adress, för att sökmotorn i slutändan ska kunna ge rätt resultat på sökningar. Med on-page-optimering menas hur hemsidan presenteras för robotarna. Då är det saker som placering av sökord, nyckelordsdensitet, HTML-struktur och meta-taggar som spelar roll. 

2. Off-page-optimering

I korthet består off-page-faktorer av element utanför den egna hemsidan. Om många externa hemsidor har högkvalitativt innehåll med länkar till din hemsida ses du som auktoritär och pålitlig, då ägare av andra hemsidor valt att associeras med din.

3. Content – innehåll

Innehållet har länge varit det bästa sättet att förstärka sin närvaro online. Relevant innehåll gör att användare hittar till din hemsida, och skapar värde för besökarna genom att informera om din produkt eller tjänst. En effektiv content-strategi är ett av de kraftfullaste sätten att förbättra sökmotoroptimeringen av hemsidan. Samtidigt tar det ibland några månader innan detta ger resultat. SEO är generellt en långsamtgående, men också långsiktigt gynnsam process, och en digital strategi brukar ta 12–18 månader innan insatserna börjar prestera till sin maximala potential.

4. Betalda annonser (SEA/SEM)

Som ett komplement till de mer trögflytande sökmotoroptimeringsstrategierna finns det sätt att få snabbare resultat. Detta är att köpa annonsplats på sökmotorerna (SEA, sökmotorannonsering), så att den egna hemsidan visas längst upp i sökresultaten för vissa specifika sökord. Detta är speciellt lönsamt i början av en  digital omställning, där konkurrenterna ligger före i sitt arbete med sökmotoroptimering. Genom att kombinera SEO:n med SEA går det att säkerställa att alla som googlar på “[er tjänst] Stockholm” ser ert företag ökar trafiken till hemsidan, vilket sedan kan byggas på med andra SEO-aktiviteter. 

5. Användarvänlighet

Allteftersom algoritmerna bakom sökmotorerna blir bättre på att identifiera vilka sökresultat som är mest lämpliga för vilka sökningar har sökmotoroptimeringen behövt anpassa sig för detta. Samtidigt som det är svårt att förutse vilka specifika tekniker som leder till bäst resultat är en övergripande trend just användarvänligheten. Den största sökmotorn är Google – till den grad att man nästan kan kalla SEO för Google-optimering. Google har blivit väldigt bra på att identifiera sina användares avsikter, och vilka hemsidor användarna kommer föredra. Arbete med sökmotoroptimering måste därför innebära att se till att hemsidan är värdeskapande för besökare.

SEO expert Stockholm

Vissa marknader är mer konkurrensutsatta än andra och en väl implementerad datadriven strategi är ett måste för att lyckas när konkurrensen är hård. Vi på GO MO har stor erfarenhet av att arbeta med SEO och digital marknadsföring. Den SEO expert Stockholm kommer välja är den som kan leverera bäst SEO ranking och generera relevanta leads – därför är det precis det vi levererar till våra kunder.

Fyll i formuläret nedan för att få hjälp med datadriven digital marknadsföring i er organisation.