Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 29 februari

3 Skäl att anlita GO MO Group som din SEO-konsult

SEO är en del av bolagets övergripande marknadsföringsstrategi, och blir en tydlig del i marknadsföringen som är inriktad på att driva på försäljningen. Som en konsekvens är vi övertygade om att rena konsulttjänster som begränsar sig till en marknadsföringskanal inte kan tillämpa ett helhetstänk på samma sätt. Således kommer rollen “SEO konsult” försvinna. Kvar kommer istället finnas proaktiva byråer som erbjuder en mix av spetskompetens, strategisk kunskap, content marketing, kommunikation och utförandet av strategisk SEO.

SEO-konsult-GO-MO-Group-1024x388

GO MO Group är en B2B-marknadsföringsbyrå som specialiserar sig på att implementera bevisat långsiktigt effektiva sökmotoroptimeringsstrategier för sina kunder. Samtidigt som det investeras tiofaldigt mycket mer på sökmotorannonsering (SEA) än sökmotoroptimering (SEO) så finns det data som visar att kunders beteende premierar organiska resultat, vilka uppnås av effektiv SEO snarare än annonsering i sökmotorerna. Denna obalans antyder att efterfrågan för SEO kommer fortsätta växa, varför GO MO valt att fokusera på SEO och Pull-marketing.

Där en renodlad SEO konsult kan bättra på hemsidans ranking på sökmotorerna är detta bara en del i den digitala strategin. En digital partner med översikt på hela den digitala marknadsföringen kan utöver detta öka samspelet mellan de olika delarna så hela marknadsföringen fungerar som en omnichannel. Detta innebär att kanalerna som finns stärker varandra och fungerar i tandem. Därmed optimeras kundupplevelsen då det inte spelar roll var och hur kunden interagerar med varumärket.

SEO-konsultation och marknadsföringsbudget

Företag vi träffar har (äntligen) börjat förstå vikten av SEO, och det är inte längre ovanligt att företag väljer att lägg en större del av sin marknadsföringsbudget på sökmotoroptimering. Man har alltså insett vilka affärsmöjligheter som finns i att ha en bra placering bland sökresultaten på Google. Trots att man insett vikten av att arbeta med strategisk SEO är det få företag utöver riktiga jättar som kan lösa detta på egen hand. Man saknar helt enkelt kompetensen och kapaciteten för att arbeta med SEO på ett hållbart sätt som genererar resultat, därför är det många som letar byrå eller konsult för sökmotoroptimering.

1. Vi har kapaciteten för långsiktig SEO

Förändringar får inte ske snabbare på utsidan än på insidan. Komplexiteten i B2B-köpprocesser fortsätter öka, med alltmer självständiga köpare. För att uppnå optimala resultat från sökmotoroptimeringen – inte minst i förlängningen – krävs ett kontinuerligt arbete. GO MO Group har investerat kraftigt i att effektivisera och öka vår produktionskapacitet. Google premierar hemsidor med nytt och uppdaterat innehåll, så hemsidor med diversifierat innehåll hamnar högre upp i sökresultaten. Företag måste därför regelbundet publicera innehåll som bloggar, pressmeddelanden, socialt engagemang, osv. Det går inte heller att fuska med detta, så för att producera en tillräcklig mängd kvalitativt innehåll så krävs ett team. En liten SEO konsult som säger sig kunna leverera detta låter rätt orimligt.

Vi har förlagt en stor del av vår produktion i vårt kontor i Pune, Indien. Här arbetar närmare 30 experter på heltid bara med SEO, tillsammans med andra delar av teamen som är experter på sina respektive områden. Detta gör att vi kan erbjuda en hög produktionskapacitet till förmånliga priser.

2. Vi har kunskapen för att koppla marknadsföring och försäljning

För att sökmotoroptimeringen ska ge resultat krävs rätt kunskap och fokus. Genom datadrivna strategier kan vi vara säkra på att investeringen genererar affärer och får positiv ROI. Strategierna vi tar fram är alltid skräddarsydda, och de fokuserar på att ge positiv avkastning för kunden.

All trafik är inte bra trafik. Det är inte värt att lägga energi och resurser på en seo konsult som får dig att ranka högt för sökord som dina kunder inte använder eller som är irrelevanta för din verksamhet. Genom att implementera beprövade analysmetoder kan vi generera och följa upp på er digitala närvaro för att säkerställa att samtliga aktiviteter bidrar till relevant trafik.

3. Vi har teamet för att stänga gapet mellan marknadsföring och försäljning

Digital marknadsföring är som sagt en större del i den digitala strategin, och många delar måste fungera i samspel. Ett alternativ är att hyra in en konsult för sökmotoroptimering, en Google ads-konsult och en strategikonsult – varav inga arbetat tillsammans tidigare, eller ens med er. Ett annat alternativ är att anlita en konsult för all digital marknadsföring och ha en unison vy av målbild och ert varumärke. Genom att minska avståndet mellan planeringen och utförandet av den digitala strategin kommer slutprodukten få en större verkan. På samma sätt måste marknadsföringen och säljprocessen vara sammanvävd, så att marknadsföringsaktiviteter skapar konkreta leads. Risken finns att det annars bara blir glass och ballonger, utan att nå ut till rätt köpare.

GO MO Group erbjuder konsultativa SEO-tjänster från Göteborg för B2B-företag

Utöver våra kollegor i Indien har vi vårt huvudkontor med lokala digitala strateger och SEO-konsulter i Göteborg. På det sättet kan vi erbjuda lokal expertis om den svenska marknaden, samtidigt har vi möjlighet att skala upp och möta behoven som en stor global spelare har på sina digitala konsulter. 

Kontakta oss för en gratis konsultation!

Vanliga frågor

Vad är en SEO-konsult?

En SEO-konsult är en extern part som anlitas för att hjälpa företag synas bättre bland sökmototrernas resutlatsidor (SERP). Det finns många faktorer som påverkar en hemsidas sökmotoroptimering, och således finns det en bred variation av SEO-konsulter med olika fokusområden. Webbutvecklare kan anlitas om hemsidans tekniska aspekter är undermåliga, eller så behöver hemsidans innehåll justeras, i vilket fall en content-specialist kan optimera sidornas texter för att vara mer i linje med hur potentiella kunder söker. Sådana punktförbättringar kan fungera för mindre företag, men de bolag som är större eller verkar i mer komplexa branscher krävs en gedigen sökordsstrategi, samt optimerade off-page och tekniska faktorer som kontinuerligt måste hållas uppdaterade. Då kan det vara dags att kolla på en byrå istället.

SEO-konsult eller SEO-byrå?

I valet mellan SEO-konsult kontra byrå är det viktigt att ha klarhet i vad ens mål med samarbetet är, samt hur dessa passar in i den övergripande marknadsföringsstrategin. I bolag med interna marknadsföringsavdelningar går det ibland att göra vissa delar själva och anlita den externa hjälp inom något specifikt område. Däremot är SEO inte en engångsinsats, det är ett pågående projekt. Det är viktigt att se SEO som en del i den större marknadsföringsstrategin. Dagens CMO:er har ofta hårda krav på att kunna påvisa positiv ROMI på bolagets marknadsföringsinsatser. Då passar det inte alltid att ta in en SEO-konsult som levererar och sen försvinner, där en byrå istället arbetar mot och rapporterar resultat.

Vad gör en SEO-konsult?

Det finns många verktyg som kan förbättra SEO-faktorer, och SEO är ett brett område inom digital marknadsföring. Bolag kan behöva assistans med olika delar av SEO-processen, alltså kan uppdragen för en SEO-konsult variera kraftigt. Vissa SEO-uppdrag kan vara begränsade till framtagandet av strategiunderlag, i vilket bolaget får insikter kring marknaden och sökbeteenden som sökordstrender etc. Företag som har en datadriven organisation med analytisk kompetens in-house kan istället behöva hjälp med själva utförandet – textproduktion, webbutveckling eller införandet av tillbakalänknigar. En SEO-konsult kan arbeta länge med en kund då SEO tar mycket tid och energi innan det ger resultat, men när grunden är lagd blir hemsidan till en tillgång som driver affärer till synes automatiskt.