DIGITALA STRATEGIER, PULL MARKETING, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 29 FEBRUARI

SEO konsult eller SEO-byrå? 3 skäl till att anlita en byrå

SEO är en viktig del av bolagets övergripande marknadsföringsstrategi. Genom att göra ditt företag synligt på Google kommer ni i kontakt med potentiella kunder när de är ute efter att köpa. SEO är ett brett område där många sorts faktorer måste optimeras, samtidigt som en SEO konsult måste säkerställa att man ligger i linje med all annan marknadsföring i bolaget. Som en konsekvens är vi övertygade om att rena konsulttjänster som begränsar sig till en marknadsföringskanal inte kan tillämpa ett helhetstänk på samma sätt som en byrå. Således kommer rollen “SEO konsult” försvinna. Kvar kommer istället finnas proaktiva byråer som erbjuder en mix av spetskompetens, strategisk kunskap, content marketing, kommunikation och utförandet av strategisk SEO.

GO MO

Att endast anlita en SEO konsult kan vara begränsande

GO MO Group är en B2B-marknadsföringsbyrå som specialiserar sig på att implementera bevisat effektiva SEO-strategier för sina kunder. Medan en SEO konsult kan ge resultat på sökmotorer kan vi som byrå erbjuda expertis inom flera områden än SEO som webbutveckling och leadsgenerering. Samtidigt som det investeras tiofaldigt mycket mer på sökmotorannonsering (SEA) än sökmotoroptimering (SEO) så finns det data som visar att kunders beteende premierar organiska resultat, vilka uppnås av effektiv SEO snarare än annonsering i sökmotorerna. Denna obalans antyder att efterfrågan för SEO kommer fortsätta växa, varför GO MO valt att fokusera på SEO och Pull-marketing.

Där en renodlad SEO konsult kan bättra på hemsidans ranking på sökmotorerna är detta bara en del i den digitala strategin. En digital partner med översikt på hela den digitala marknadsföringen kan utöver detta öka samspelet mellan de olika delarna så hela marknadsföringen fungerar som en omnichannel. Detta innebär att kanalerna som finns stärker varandra och fungerar i tandem. Därmed optimeras kundupplevelsen då det inte spelar roll var och hur kunden interagerar med varumärket. Med en byrå får man inte bara en SEO konsult i Göteborg, utan flera experter som flätar samman hela marknadsföringsstrategin.

SEO-konsultation och marknadsföringsbudget

Företag vi träffar har (äntligen) börjat förstå vikten av att investera i en SEO konsult, och det är inte längre ovanligt att företag väljer att lägg en större del av sin marknadsföringsbudget på sökmotoroptimering. Man har alltså insett vilka affärsmöjligheter som finns i att ha en bra placering bland sökresultaten på Google. Trots att man insett vikten av att arbeta med strategisk SEO är det få företag utöver riktiga jättar som kan lösa detta på egen hand. Man saknar helt enkelt kompetensen och kapaciteten för att arbeta med SEO på ett hållbart sätt som genererar resultat, därför är det många som letar byrå eller en SEO konsult för sökmotoroptimering.

1. Vi har kapaciteten för långsiktig SEO

Förändringar får inte ske snabbare på utsidan än på insidan. Komplexiteten i B2B-köpprocesser fortsätter öka, med alltmer självständiga köpare. För att uppnå optimala resultat från sökmotoroptimeringen – inte minst i förlängningen – krävs ett kontinuerligt arbete. GO MO Group har investerat kraftigt i att effektivisera och öka vår produktionskapacitet, något en SEO konsult inte har resurserna för. Google premierar hemsidor med nytt och uppdaterat innehåll, så hemsidor med diversifierat innehåll hamnar högre upp i sökresultaten. Företag måste därför regelbundet publicera innehåll som bloggar, pressmeddelanden, socialt engagemang, osv. Det går inte heller att fuska med detta, så för att producera en tillräcklig mängd kvalitativt innehåll så krävs ett team. En ensam SEO konsult som säger sig kunna leverera detta låter rätt orimligt.

Vi har byggt en organisation som klarar utmaningarna med kompetensbrist som annars lätt förekommer i marknadsföringsbranschen. Exempelvis har vi runt 30 experter som bara jobbar med SEO, tillsammans med andra experter på sina respektive områden kan vi bygga team med precis rätt kompetenser i precis rätt storlek. Med oss får du alltså inte bara en SEO konsult i Göteborg utan ett helt team med expertkunskap.

2. Vi har kunskapen och teamet för att stänga gapet mellan marknadsföring och försäljning

För att sökmotoroptimeringen ska ge resultat krävs rätt kunskap och fokus. Genom datadrivna strategier kan vi vara säkra på att investeringen genererar affärer och får positiv ROI. Strategierna vi tar fram är alltid skräddarsydda, och de fokuserar på att ge positiv avkastning för kunden.

All trafik är inte bra trafik. Det är inte värt att lägga energi och resurser på en SEO konsult som får dig att ranka högt för sökord som dina kunder inte använder eller som är irrelevanta för din verksamhet. Genom att implementera beprövade analysmetoder kan vi generera och följa upp på er digitala närvaro för att säkerställa att samtliga aktiviteter bidrar till relevant trafik.

Digital marknadsföring är som sagt en stor del av den digitala strategin, och många delar måste fungera i samspel. På samma sätt måste marknadsföringen och säljprocessen vara sammanvävd, så att marknadsföringsaktiviteter skapar konkreta leads. Risken med en SEO konsult är att det bara blir glass och ballonger utan att ni når ut till rätt köpare, till skillnad från att anlita en byrå med ett stort team av experter på flera områden.

3. Vi använder data för att generera resultat

Digital marknadsföring har inneburit en datarevolution. Masskommunikation i traditionella kanaler innebär att företagen offrar precisionen i vilka som mottar kommunikationen mot att nå en stor mängd människor. För digitala marknadsförare finns det data över hur de når ut till en högst relevant målgrupp, samt verktyg för att genomföra detta.

Trots att många företag förstår logiken i att använda data i sitt beslutsfattande misslyckas många med att implementera datadriven marknadsföring. Anledningen till detta är ofta en företagskultur som motverkar att implementera förändringar, även om det finns data som visar att det går att få bättre resultat. Då är det en stor fördel att komma in som en extern och ofärgad part.

Välj GO MO Group som din byrå eller SEO konsult i Göteborg & Stockholm

Är du ute efter en SEO konsult i Göteborg eller Stockholm som kan använda digital marknadsföring som ett verktyg för tillväxt? Utöver våra kollegor i Indien har vi vårt huvudkontor med lokala digitala strateger och SEO-konsulter. På det sättet kan vi erbjuda lokal expertis om den svenska marknaden, samtidigt har vi möjlighet att skala upp och möta behoven som en stor global spelare har på sina digitala konsulter.