Tillbaka

Digitala Strategier, Nyheter, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | augusti 27, 2018

SEO har 10 år av tillväxt kvar – potential för tillverkningsindustrin

De närmaste åren ser vi en tydlig ökad trend för vikten av SEO. Idag som i framtiden handlar om att optimera kundupplevelsen med hjälp av data. Vi genomgår gyllene tider med enorma affärsmöjligheter för flertalet branscher, där traditionell B2B sticker ut. Detta visar även en studie utförd av konsultbyrån BearingPoint (digital leaders in Sweden 2018). Studien visar att tillverkningsindustrin ligger sämst till inom digitalisering och digital marknadsföring – därmed är möjligheterna och hävstångseffekten störst inom samma industri.

seo-gomogroup

HÖG TID ATT AGERA OCH KAPITALISERA:

Det är därför paradoxalt att se erfarna marknadsförare och vassa entreprenörer sticka huvudet i sanden och helt ignorera den kraft som digital pull-marketing/SEO har och vilka konkurrensfördelar det kan skapa. Vår bestämda mening är att det är hög tid för bolag som väntat på att branschkollegor skall agera, att träda fram och omvärdera sina marknadsföringsbudgetar. Det är hög tid att agera och kapitalisera. Siffrorna visar sitt tydliga språk och det som tidigare sågs som modigt är idag ett måste för att inte konkurreras ut.

SEO som marknadsföringskanal, yrke och industri har enligt vår bedömning ca 10 år av  kraftig tillväxt kvar, innan tillväxttakten avtar. Detta beror delvis på konsumenters sökbeteende men framförallt den enormt starka databas och tillit Google lyckats skapa och skapar.

Marknaden mognar och tillväxten planar ut i digitalt mogna länder. Den kritiska massan är nådd för länge sedan och sökmotorer(Google) är konsumenternas förstahandsval vid undersökning. Tittar man historiskt på marknadsföring och dess kanaler så ser man tydligt ökade investeringar i kanaler allt eftersom de mognar och planar ut. Vi kan till exempel titta på traditionell och analog varumärkesannonsering där guldålder för ROI var som högst var under 60 – 80-talet, men investeringarna i dessa kanaler nådde sin topp några årtionden senare (både totalt och som en procentandel av ekonomiska utgifter). Det finns inte någon kanal på internet som driver i närheten så bra trafik som Google gör. Idag är det Google eller inget. Vi kan inte sia i framtiden och säkert veta att Google som bolag kommer vara lika dominerande om tio år, men pull-marketing som strategi och SEO som marknadsföringskanal är här för att stanna.

MANEGEN ÄR KRATTAD:

Följande data styrker åsikten om att digital pull-marketing/SEO mognar och planar ut:

1. Världsdominans och tillväxt för Google övergår nu till med limiterad tillväxt – finns inte mycket mer utrymme att växa. Tillväxten i Google sökningar world-wide sjunker vilket framförallt är sant i de flesta utvecklade länder som till exempel Sverige, där vi gör ca 50,000,000 Google Sökningar per dygn, och Google äger ca 96,5% av den Svenska marknaden. Googles moderbolag Alphabet är en gigantisk koncern med många affärsben att stå på, samtliga ben genererar data eller insikter för sökmotorn “Search” och vise versa (se nedan bild).

Alphabet Google corporate structure

2. Google är en sökmotor som bara blir smartare och smartare. Databasen är full med relevant data. AI (Machine Learning) utvecklar kontinuerligt databasen för att förstå vad den sökande vill ha och förstår kontext. Idag behöver besökaren inte alltid klicka vidare då Google ger oss mer fullständiga resultat och svar på våra frågor. Sedan bidrar ny teknologi och nya beteenden till att klickfrekvens på organiska resultat minskar, speciellt på mobil.

Exempel på Google-sökning för väder i Göteborg

Finns ingen behov av att klicka på länken www.klart.se när min fråga blir besvarad direkt av Google

3. Mindre möjligheter för mindre hemsidor och nystartade företag då några få stora spelare dominerar en stadigt ökande andel av Googles toppresultat. Större bolag kommer att investera mer i SEO och därmed kommer det vara svårare för mindre företag med mindre budget att konkurrera. De stora företagen kommer att vara dominerande även i denna mediekanal (fördjupad läsning).

KLASSISK S-KURVA:

Sammanfattningsvis: potentialen är enorm, tröskeln höjs för de bolag som är ”late adopters” och SEO kommer i framtiden att bli än svårare att utöva, dyrare än idag. Dock kommer etablerade bolag genomföra mycket större investeringar i SEO på en mer mogen marknad.

Diffusion of innovation model, Everett Rogers

Grafen visar “Diffusion of innovations model”. Marknaden har mognat och även ”late-majority” samt ”laggards” (”eftersläntrarna” på Svenska) har anslutit sig till det Google-sökande släktet. Inträdesbarriärer för att slåss med Google är enormt hög – marknaden stagnerar och drivs fram via världsdominans.

Vi på GO MO har specialiserat oss på B2B Pull-marketing och SEO inom tillverkningsindustrin – inom denna sektorn så träffar vi vanligtvis ca 100 marknadschefer varje år. Det är väldigt få av dessa som insett realiteten att tröskeln nu höjs och att det finns ett högt pris att betala för att vara ”för sent” ute och missa potentialen av attkapitalisera på en affär som under många år etablerats till att snart bli en standard.

Vi upplever att vi ofta hamnar otroligt rätt och i ett strategiskt läge där vi kan addera enorma värden till våra kunder via våra insikter. Självklart förstår vi att kunden (tyvärr) inte kan mogna och röra sig lika snabbt som till exempel ett start-up – men vi kan definitivt kapitalisera på en nu mer mogen kanal, nämligen: SEO.

SLUTSATS:

Vi vill övertyga marknadsförare i B2B att se på SEO/Pull-marketing på ett hållbart och långsiktigt sätt samt att investera i att ha koll på omvärlden och dra fördelar av data – gör man detta på ett optimalt sätt så skapar man effektiv digital tillväxt. Man skapar fördelar gentemot konkurrenter och optimera kundupplevelsen.

*The diffusion of innovations according to Jon. With successive groups of consumers adopting the new technology (shown in blue), its market share (yellow) will eventually reach the saturation level. In mathematics, the yellow curve is known as the error function. The curve is broken into sections of adopters.
Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.