Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 3 MINUTER | 08 februari

SEO-uppdateringar som kommer förändra marknadschefens arbetssätt

Hur har SEO förändrats under det senaste året? Vilken typ av SEO fungerar 2016 och framåt?

Och hur ska man arbeta framöver för att utnyttja dessa förändringar till sin fördel? Det är två frågor vi ställt oss, och i den här texten tänkte vi förklara vad vi kommit fram till.

SEO-analys-arbetsprocess-sökmotoroptimering-1024x249

1 – RELATIONER ÖVER INNEHÅLL

Att bara skapa innehåll räcker inte längre för att hålla sina följare lojala. Det blir allt viktigare att istället skapa innehåll som följarna faktiskt bryr sig om, vilket kan åstadkommas genom att kopplas samman med kända bloggare och trendsättare inom sin bransch. Men det här betyder inte nödvändigtvis att du behöver många varumärkesambassadörer, utan fokusera istället på ett samarbete med någon eller några få personer som verkligen har något att tillföra.

Be din SEO-leverantör skapa relevant innehåll:

Länkar som man ”förtjänat”, dvs. länkar som inte manipulerats utan tillkommit organiskt på grund av att man skapat ett innehåll värt att länka till, har blivit allt viktigare. Kvalitativa och relevanta blogginlägg är det vanligaste sättet att skapa den här typen av länkar.

Det vi på GO MO Group märker är att våra kunders digitala engagemang går upp så snart de anlitat oss som SEO-leverantör. Ett aktivt val av en pro-aktiv leverantör ger våra kunder just den ”knuffen” som behövs… Vi ser oss själva som en partner och inte en tjänste-leverantör och det tror vi märks i relationerna!

2 – MER FOKUS PÅ ROI

Fokus hos många företag har skiftat från att ligga på att ranka vissa sökord, till att handla om vilken ROI man kan förvänta sig efter satsningar på SEO och annan digital marknadsföring.

Man vill helt enkelt veta hur mycket pengar ansträngningarna är värda. Men även om intresset för ROI har blivit större, vet många företag fortfarande inte hur de ska bära sig åt för att mäta dessa siffror på ett effektivt sätt.
Vi på GO MO Group börjar alla case med att utföra noggrann nulägesanlys och konstatera möjligheter men även hot… I vissa fall avråder vi kunder till att arbeta med SEO ifall vi inte kan se en positiv ROI inom rimlig tid.

3 – VIKTEN AV ATT SPRIDA SITT VARUMÄRKE

Skärmavbild-2015-10-08-kl.-14.44.11-1024x807Vi jobbar med Content Amplification i alla våra projekt vilket är en helt oslagbar strategi för att få ut ditt innehåll.
Att skapa ett innehåll (eller Content) är bara början, man måste se till att få bra och relevant spridning på sitt innehåll för att det skall ge en bra SEO-effekt.

Google lägger större och större vikt vid omnämningar istället för direkta länkar, eftersom att dessa är svårare att manipulera. Utvecklingen pekar på en framtid där en omnämning kommer att väga precis lika mycket som en länk.

4 – SEO BLIR EN NATURLIG DEL AV MARKNADSFÖRINGEN

För oss företagare innebär digitaliseringen nya möjligheter, men även enorma utmaningar. Traditionella affärsmodeller blir snabbt ineffektiva och därmed inaktuella.

Om man inte vill hamna på efterkälken, så måste all kommunikation anpassas till dagens konsument och framförallt till den media och teknik som konsumeras.

Kommunicerar vi inte på konsumentens villkor så är vi inte längre med i matchen.

SEO, och all annan digital marknadsföring smälter ihop och blir en gemensam ansträngning för att promota verksamheten (äntligen börjar företag förstå vikten av digitaliseringen). Som en konsekvens kommer konsulttjänster som begränsar sig till att bara arbeta med SEO förmodligen att försvinna i framtiden. Kvar kommer istället byråer som erbjuder en mix av SEO och marknadsföring att finnas.


ÖVRIGT:

Nedläggningen av Google+

Många experter har framhållit vikten av att som företagare ha ett Google+ konto, och då speciellt Google Authorship. Men detta har visat sig vara fel väg att gå, då Google redan lagt ner Authorship-programmet och kommer att avsluta satsningarna på Google+. Istället kommer Google+ att delas in i tre olika delar, varav Streams kommer att fungera som det nya nyhetsflödet.

Som ett resultat kommer många företagare förmodligen gå tillbaka till andra sociala plattformar som Facebook. För SEO betyder detta troligtvis att mer vikt kommer att läggas vid dessa andra sociala kanaler.

Optimering för mobil trafik

Att optimera den mobila hemsidan har alltså blivit ett måste.

Mobilt börjar bli uttjatat, men ack så viktigt för din SEO (och dina kundrelationer).
Google har satt större vikt vid mobilanpassade hemsidor till den punkt där man till och med straffas om man gör det svårt för mobila användare. Google rullade ut Mobilegeddon under april 2015.