Tillbaka

Nyheter | LÄSTID: 4 MINUTER | januari 31, 2023

Tankeledarskap i B2B-marknadsföring: Hur man skapar dominerande konkurrensfördelar och vinner marknadsandelar

Gabriel Ghavami: Inom B2B-handel tror jag att det kommer ske en stor förändring. 2023 kommer att vara ett viktigt år där vi väntar oss en helt ny syn på kommunikation. Jag och vi på GO MO Group har länge pratat om ett ”Paradigmskifte inom B2B Sales” men jag är övertygad om att det nu kommer ske på ett mycket tydligare sätt.

Den ekonomiska nedgången, tillsammans med teknologiska framsteg som utmanar befintliga processer (AI som ChatGPT 3 och snart 4 samt Googles Sparrow), gör det svårare än någonsin för företag att fånga beslutsfattarnas uppmärksamhet. På GO MO vill vi vara en föregångare inom NeXT commerce, där tankeledarskap och en kundfokuserad strategi är avgörande för att nå framgång med nuvarande och potentiella kunder.

Gabriel Ghavami om tankeledarskap inom B2B marknadsföring

Tankeledarskap eller Thought Leadership som grundstrategi för att vinna kundens respekt. Genom att etablera sig som en ledande expert inom sitt område kan en organisation skapa förtroende hos sina kunder och intressenter, samt öka sin konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter.

Strategiskt implementerad Thought Leadership-strategi bidra till att skapa långsiktiga affärsmöjligheter och öka förtroendet för en organisation. Enligt Edelman Trust Barometer ökar förtroendet för en organisation när dess ledare är väl synliga och kända inom sitt område. Även Harvard Business Review trycker på att Thought Leadership är viktigare än någonsin eftersom det hjälper till att skapa en starkare relation mellan organisationen och dess kunder. Samtidigt menar McKinsey & Company att Thought Leadership ökar värdet för både kunden och organisationen.

För att effektivt implementera en Thought Leadership-strategi är det viktigt att:

  • Engagera sig i branschgrupper och debatten, delta i event för att bygga relationer samt visa expertis.
    • Inför detta engagemang bör du (på riktigt) identifiera specifika områden där din organisation har unik kompetens och kan erbjuda värde till sina kunder samt övriga intressenter.
  • Skapa brilliant innehåll som demonstrerar organisationens kunskap och erfarenhet inom området medartiklar, rapporter och blogginlägg.
    • Transparens i kommunikationen vinner över luddiga generaliseringar.
    • Använda digitala kanaler för att snabbt sprida innehållet och nå en bredare målgrupp.

Mer på “Hur” man kan implementera en strategi kring Tankeledarskap och 6 steg för att nå tankeledarskap eller Thought Leadership (2019).

Genom att erbjuda NeXT Practice B2B handel vill vi utmana dagens kommunikation och marknadsföring i grunden. Detta inkluderar att ta till vara på de möjligheter som digitala kanaler och teknologi erbjuder, samt att utveckla vår expertis inom vårt område för att kunna erbjuda våra kunder en strategisk partner som de kan lita på. Det handlar om att skapa en unik position för oss själva och våra kunder, med fokus på att skapa långsiktiga relationer. Således kan vi positionera våra uppdragsgivare i en vinnande position för att uppnå lönsam tillväxt.

GO MO Groups erbjudande

Vårt erbjudande är att erbjuda en kombination av datadriven analys, optimering av användarupplevelse (UX), innehåll och sökmotoroptimering (SEO/Pull-marketing) av högsta kvalitet och på en global nivå. Vi strävar efter att bli en integrerad del av våra uppdragsgivares ledningsgrupp och arbeta tillsammans för att skapa en stark position som en tankeledare.

Målet är att vara med och leda utvecklingen av hela industrin vilket leder till att våra uppdragsgivare ser oss som en pålitlig rådgivare och strategisk partner i sin tillväxtstrategi. Vi bygger en stark position genom att vara dela våra erfarenheter och de värderingar som vårt bolag står för.

Källor:
Thought Leadership som en effektiv affärsstrategi” (2019) GO MO Group
”Edelman Trust Barometer” (2018), Edelman
”Why Thought Leadership Is More Important Than Ever” (2020), Harvard Business Review
”The power of thought leadership” (2018), McKinsey & Company

Kontakt:
gg@gomogroup.com
+46(0) 702 451 251

Kontakta mig
Gabriel Ghavami CEO, Founder Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.