Content Marknadsföring, Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 2 MINUTER | 24 juni

GO MO erbjuder tjänster inom Content Marketing i Stockholm & Göteborg

Marknadsföringselementet eller spridningen av ditt Content

En optimal Digital strategi innehåller många olika delar som behövs justeras korrekt för att uppnå resultat; skapa närvaro och synas online. en av grundpelarna är “content” eller innehåll. Det tråkiga beskedet är att det sällan räcker med att endast skapa innehåll, utan det r först då Marknadsföringselementet eller spridningen av ditt innehåll på relevanta och korrekta webb-portaler (socialt, bloggar, egen hemsida etc…) börjar. För att skapa effekt måste man välja en bra strategi för att nå ut med sitt innehåll. Ett sätt är genom Content Amplification (eller förstärkning av innehåll) Se bilden nedan.

GO MO Group erbjuder Content marketing i Stockholm och Göteborg

Content Marketing-begreppet innebär kort; att skapa innehåll, distribuera det och se till att det når rätt målgrupp.

Målet är i regel att generera försäljning och stärka varumärket.

En välplanerad strategi måste vara målinriktad och ta hänsyn till vilken målgrupp innehållet riktar sig till samt vad de har för behov eller preferenser. Målet är i regel att generera försäljning och stärka varumärket. För att väcka och behålla uppmärksamheten hos målgruppen måste innehållet som publiceras vara relevant och av värde för dem som nås av det.

Content-marketing-Stockholm-624x352

Marknadsföring med hjälp av Content är naturligtvis ett komplement och en del av en större marknadsföringsstrategi. Genom att analysera syftet med innehållet och hur det kan stärka varumärket kan målen med marknadsföringen uppnås. Målet med att bedriva content marketing i Stockholm eller i andra städer är inte bara att skapa relevant innehåll, utan även att se till att det hittas av sökmotorer. Knepet är att välja rätt innehåll, använda rätt kanal, publicera i rätt tid och se till att når målgruppen.

För att innehållet ska hittas av sökmotorer är det viktigt att det optimeras för sökmotorerna och det finns flera sätt att göra det på. Att använda sökordsfraser, bilder, bloggar, bakåtlänkar, sociala medier med mera på rätt sätt är några av strategierna.För detta krävs dock kunskap. Då kan det vara en bra idé att vända sig till ett SEO-företag som är experter på just detta.

GO MO Group är ett perfekt val av ett SEO-företag har med målsättningen av att öka sina kunders synlighet online och på så sätt öka deras försäljning och övriga resultat. Detta görs inte bara med hjälp av innehåll utan är ett helhetsarbete som även handlar om att skapa en bra användarupplevelse, som till exempel kan innebära att ge hemsidor en responsiv design så att designen på hemsidorna anpassas efter den enhet eller skärmstorlek de visas på.

Arbetet med Content är ett pågående process som ständigt måste analyseras och uppdateras för att fungera och vara relevant för målgrupp(en). GO MO Group erbjuder SEO-tjänster med Content i fokus.  GO MO Group är ett SEO företag i Göteborg och Stockholm.

Våra SEO-resultat har överträffat alla förväntningar och vi är ständigt på jakt efter nya sätt att utrusta våra kunder för att på bästa sätt kunna möta alla digitala utmaningar.

Vi är i grunden en webbyrå med gedigen kunskap inom webbutveckling i WordPress. Vi vill vara det självklara valet vid behov av en komplett webb och SEO-byrå i Göteborg eller Stockholm. 

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte.”