DIGITALA STRATEGIER, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 23 JANUARI

Utveckla en vinnande digital strategi genom agila processer

Digitala strategier måste ständigt ses över 

Att finnas online är enkelt, men existens behöver inte betyda relevans. Företagare använder sig av en rad olika strategier för att uppnå sina resultat och se till att hela organisationen arbetar mot samma mål. Digitala strategier är de strategier som styr företagets digitala initiativ; att ha en effektiv digital strategi är numera ett måste för i princip alla bolag. Att inte ha en digital närvaro kan ofta likställas med att inte finnas alls. Bruset är enormt på digitala plattformar, exempelvis sker 75 % av ett Facebookinläggs engagemang under de fem första timmarna – alltså måste bolag kontinuerligt uppdatera sina aktiviteter.

Det går fort i hockey – likaså på digitala plattformar.

Vad betyder då detta? 

Marknadsföring måste vara agil och snabbt kunna anpassas efter nya insikter. På GO MO har vi tagit lärdom från tillverkningsindustrins minimum viable product i våra strategiarbeten. Genom att arbeta datadrivet och kontinuerligt utvärdera våra satsningar och sedan uppdatera dem kan vi satsa stort och nå resultat snabbt. Vi kallar detta minimum viable service planning.

Minimum viable service enables a agile digital marketing strategy

Vad är en digital strategi?

En digital strategi innefattar bland annat företagets digitala marknadsföring, med sökmotoroptimering (SEO), sociala medier och sökmotorannonsering i fronten. Dessa är speciellt viktiga i B2B-företags digitala strategi då B2B-köpprocesserna i regel är komplicerade med långa ledtider och djupare undersökning av alternativ. Att tidigt synas i potentiella köpares sökprocess innebär att det egna varumärket får en auktoritär position vilket bidragar till att köpare väljer ens produkter och tjänster.

Likt andra strategier bör en digital strategi utgå från företagets målgrupp, och utnyttja organisationens vision, mål och möjligheter. En fördel med digitala initiativ är att de har fullt mätbara resultat. På så sätt kan bolagen justera sin strategi efter vad som fungerar för just deras utbud.

Mät rätt

Att få resultat i de digitala kanalerna kräver att alla delar av den digitala strategin samspelar. Målen med den digitala marknadsföringen måste vara i linje med de övergripande affärsmålen – tillväxten påverkas inte av antalet besökare till hemsidan, utan av vad detta kan leda till. Endast när trafiken konverteras till leads, och i förlängningen en ökad försäljning, ger den digitala marknadsföringen resultat på riktigt.

För att den digitala marknadsföringsstrategin ska ge positiv avkastning måste den täcka alla aspeketer av de digitala kanalerna. En kedja är bara lika stark som den svagaste länken – i våra kunduppdrag brukar arbetslagen bestå av runt sex personer som är experter var sitt område för att samtliga delar av strategin ska vara optimala. Där SEO- och SEA-aktiviteter drar trafik till sidan, så säkerställer webbutvecklare att den fungerar som den ska, en designer hanterar optimering av kundupplevelsen (UX), och en content-writer ser till att innehållet på hemsidan är relevant och av hög kvalitet.

Olika behov för digitala strategier i olika medier

Digitala strategier måste verka för att tillgodose behoven av användarna i alla de digitala kanalerna, och det är här det blir mer komplicerat. Besökare som använder en dator tenderar kunna hantera en större mängd av information än någon som använder hemsidan på telefonen. Detta samtidigt som båda är måna om att all information och funktionalitet finns tillgängligt för dem. Företagets kommunikation och val av kanaler måste anpassas efter hur användare hittar hemsidan. Då de allra flesta köpprocesser börjar med en Googlesökning så krävs det en SEO-strategi för att synas på sökmotorerna.

Vikten av digitala strategier idag

Vad som är best practice – bästa praxis – i digital strategi för B2B-företag förändras snabbt. Digitala strategier bör därför ta denna konstanta utveckling i beaktande och vara anpassningsbara efter nya förutsättningar. Vi ser en tydlig trend av att strategier som grundas i Pull-marketing med ett tydligt fokus på SEO också är de strategier som presterar bra över tid. En strategi baserad på Pull-marketing innebär att ni placerar er så att ni syns för de som letar efter tjänster eller produkter som era. Ert utbud matchas med dess efterfråga, helt enkelt.

Investeringar i er digitala närvaro bör alltså fokusera på att synas där era kunder söker efter information. Således hjälper ni era kunder att hitta er hemsida, oavsett om det sker genom om köpt sökmotorannonsering (SEA) eller att få en hög ranking organiskt genom SEO. Ni kan redan nu testa att söka på era affärsområden. Använd sådana söktermer ni tror era kunder skulle använda, och se hur långt upp i resultaten ni hamnar jämfört med era konkurrenter. Ju längre upp ni visas, desto mer trafik till er sida.

Parametrar att beakta i skapandet av digitala strategier

Digitala strategier varierar från fall till fall, i implementering och utformning. Därför skräddarsyr vi varje strategi efter den specifika uppdragsgivarens förutsättningar och målbild. Däremot finns det generaliseringar och trender vi brukar följa när vi blir anlitade för att ta fram en digital strategi, allt efter vad vår data visar.

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå som tror starkt på Pull-marketing, och det tänket ligger som grunden till lösningar vi tar fram för våra kunder. Vi baserar detta på data från tidigare uppdrag, där vi ser att Pull-marketing genererar heta leads med hög konverteringsgrad – detta genom att Pull-marketing gör att rätt kunder nås på rätt sätt. Då SEO är någonting som kräver kontinuerligt arbete brukar detta efterfrågas från B2B-bolag som inte själva besitter just den kompetensen.

Ta fram en digital strategi

En och samma digitala strategi kan inte fungera för alla bolag – inte heller kan en strategi ligga statisk för evigt. Att ta fram en digital strategi måste alltså innefatta att planera hur strategin kan förändras efter nya insikter. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kunders strategiers efter de senaste trenderna och fastställer de senaste utvecklingarna med våra kunder på veckobasis.