Digitala Strategier, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | 23 januari

Utveckla en vinnande digital strategi genom agila processer

Digitala strategier måste ständigt ses över 

Att finnas online är enkelt, men existens behöver inte betyda relevans. Företagare använder sig av en rad olika strategier för att uppnå sina resultat och se till att hela organisationen arbetar mot samma mål. Digitala strategier är de strategier som styr företagets digitala initiativ; att ha en effektiv digital strategi är numera ett måste för i princip alla bolag. Att inte ha en digital närvaro kan ofta likställas med att inte finnas alls. Bruset är enormt på digitala plattformar, exempelvis sker 75 % av ett Facebookinläggs engagemang under de fem första timmarna – alltså måste bolag kontinuerligt uppdatera sina aktiviteter.

Det går fort i hockey – likaså på digitala plattformar. 

Vad betyder då detta? 

Makrnadsföring måste vara agil och snabbt kunna anpassas efter nya insikter. På GO MO har vi tagit lärdom från tillverkningsindustrins minimum viable product i våra strategiarbeten. Genom att arbeta datadrivet och kontinuerligt utvärdera våra satsningar och sedan uppdatera dem kan vi satsa stort och nå resultat snabbt. Vi kallar detta minimum viable service planning.

Minimum viable service enables a agile digital marketing strategy

En digital strategi innefattar som sagt bolagets digitala initiativ. Detta innefattar bland annat företagets digitala marknadsföringsstrategi, med sökmotoroptimering (SEO), sociala medier och sökmotorannonsering i fronten. Dessa är speciellt viktiga i B2B-företags digitala strategi då B2B-köpprocesserna i regel är komplicerade med långa ledtider och djupare undersökning av alternativ. Att tidigt synas i potentiella köpares sökprocess innebär att det egna varumärket får en auktoritär position, vilket är en bidragande faktor till att köpare väljer ens produkter och tjänster. Detta gäller självklart de initiativ som är direkt relaterade till bolagets marknadsföring, men även i annat – optimering av kundupplevelse (UX) på hemsidan, e-handelsfunktioner eller mobilanpassning av kanaler.

Likt andra strategier bör en digital strategi utgå från organisationens vision, mål och möjligheter. En fördel med digitala initiativ är att en digital strategi som implementerats har fullt mätbara resultat. På så sätt kan bolagen justera sin digitala strategi efter vad som fungerar för just deras utbud. 

Olika behov för digitala strategier i olika medier

Digitala strategier måste verka för att tillgodose behoven av användarna i alla de digitala kanalerna, och det är här det blir mer komplicerat. Besökare som använder en dator tenderar kunna hantera en större mängd av information än någon som använder hemsidan på telefonen. Detta samtidigt som båda är måna om att all information och funktionalitet finns tillgängligt för dem. En digital strategi måste även anpassas efter hur användare hittar hemsidan. Då de allra flesta köpprocesser börjar med en Googlesökning så krävs det en SEO-strategi för att synas på sökmotorerna. 

Vikten av digitala strategier idag

Vad som är best practice – bästa praxis – i digital strategi för B2B-företag förändras snabbt. Digitala strategier bör därför ta denna konstanta utveckling i beaktande och vara anpassningsbara efter nya förutsättningar. Vi ser en tydlig trend av att strategier som grundas i Pull-marketing med ett tydligt fokus på SEO också är de strategier som presterar bra över tid. En strategi baserad på Pull-marketing innebär att ni placerar er så att ni syns för de som letar efter tjänster eller produkter som era. Ert utbud matchas med dess efterfråga, helt enkelt. 

Investeringar i er digitala närvaro bör alltså fokusera på att synas där era kunder söker efter information. Således hjälper ni era kunder att hitta er hemsida, oavsett om det sker genom om köpt sökmotorannonsering (SEA) eller att få en hög ranking organiskt genom SEO. Ni kan redan nu testa att söka på era affärsområden. Använd sådana söktermer ni tror era kunder skulle använda, och se hur långt upp i resultaten ni hamnar jämfört med era konkurrenter. Ju längre upp ni visas, desto mer trafik till er sida. 

Parametrar att beakta i skapandet av digitala strategier 

Digitala strategier varierar från fall till fall, i implementering och utformning, varför vi skräddarsyr varje strategi efter den specifika uppdragsgivarens förutsättningar och målbild. Däremot finns det generaliseringar och trender vi brukar följa i framtagandet av en digital strategi för marknadsföring, allt efter vad vår data visar. 

GO MO Group är en digital marknadsföringsbyrå som tror starkt på Pull-marketing, och det tänket ligger som grunden till lösningar vi tar fram för våra kunder. Vi baserar detta på data från tidigare uppdrag, där vi ser att Pull-marketing genererar heta leads med hög konverteringsgrad – detta genom att Pull-marketing gör att rätt kunder nås på rätt sätt. Då SEO är någonting som kräver kontinuerligt arbete brukar detta efterfrågas från B2B-bolag som inte själva besitter just den kompetensen. 

Hur kan vi hjälpa er skapa en digital strategi?

En och samma digitala strategi kan inte fungera för alla bolag – inte heller kan en strategi ligga statisk för evigt. Då vi bland annat är en digital strategi-byrå håller vi koll på de senaste trenderna, och använder oss av detta för att planera aktiviteter som fungerar för varje kund. Vi börjar med att göra en utförlig nulägesanalys där vi undersöker nuläget och sätter upp ett mål. Målbilden utgår dels från kundens ambitioner, dels från de resurser och hinder som finns mellan nuläget och det önskade läget. Många faktorer spelar in i planeringen, en effektiv digital strategi i Stockholm kan se annorlunda ut än en i en småstad, exempelvis. Likaså skiljer det sig mellan branscher och företagsstorlek. Vi låter siffrorna prata för sig själva, läs några av våra kundcase på vår hemsida.