Tillbaka

Digitala Strategier, SEO, Whitepaper | LÄSTID: 3 MINUTER | september 4, 2017

3 viktigaste faktorerna för digital framgång: ladda ner White-Paper

Digital utveckling som leder till framgång

Det första man måste inse är att majoriteten av dagens kunder finns online. Det andra är att världen är ständigt föränderlig och att den digitala utvecklingen sker väldigt snabbt.

Detta innebär stenhårda krav för att kunna delta, så den stora utmaningen är inte bara hur man kan vara med, utan hur man vinner!

Att hålla sig kvar vid det gamla och traditionella leder ofrånkomligt till misslyckande. Om man förstår att det finns potential och affärsmöjligheter gäller det att inte vara rädd och att ha viljan att driva
igenom besluten.

Förändring är inget att vara rädd för! Tvärtom gäller det att kontinuerligt omvärdera och omprioritera så att man ständigt är först på bollen.

VAD ÄR DIGITAL UTVECKLING

Den digitala världen och den digitala utvecklingen är och bör vara datadriven. Data innebär att man kan mäta, utvärdera och ta beslut på ett annat sätt än förut. Om detta görs på rätt
sätt blir det en stor tillgång för bolaget.

Vi har tagit fram tre faktorer som vi anser är fundamentala för hur man lyckas med digital marknadsföring.

1. Marknadsfrågor måste bli ledningsfrågor

I den traditionella företagsmodellen skapar man behov genom att köpa annonsutrymme. Kostnaden stannar mestadels inom marknadsavdelningen och landar på marknadsföringsbudgeten.

Den digitala utvecklingen inom marknadsföringen berör hela verksamheten, och det blir frågan om att ta strategiska beslut som påverkar alla delar av bolaget. Detta sker i ledningsgruppen.

Nu är det inte längre en kostnad, utan en investering. Vilka verktyg ska man använda sig av för att nå bolagets tillväxtmål?

Ledningsgruppens mål kan brytas ned och en strategi kan utarbetas för hur dessa mål uppnås. Kopplat med en kostnadsbudget kan man mäta och tydligt visa vad marknadsarbetet ska leda till.

2. Kompetens och engagemang inom företaget

Organisationer som är vana vid förändring är bättre på att anpassa sig till det rådande klimatet.

Det hela börjar med att hitta ett sätt att övertyga ledningen med hjälp av grundläggande data. Ofta kommer detta i första skedet från en entreprenörssjäl med marknadsansvar som har insett att den digitala
arenan innebär outnyttjad potential.

Här gäller att bolaget har kompetens nog att ta det vidare, vilket inte alltid är fallet, och vilket kan komma att bli mycket dyrbart när en konkurrent som har förstått det hela tar över.

I en ideal värld har man all denna kunskap internt, men så är oftast inte fallet. Vad gör man då? Komplettera marknadsföringsavdelningen med spetskompetens – hyr in kompetens. Utbilda ledningsgruppen inom digitaliseringens
utveckling. Läs artiklar och gå på seminarier. Det behöver inte vara komplicerat att öka kunskapsnivån.

DIGITAL UTVECKLING 2018 ÄR DATADRIVEN

3. Börja ta datadrivna beslut

Allt digitalt är mätbart! Inget behov av att lita på en annonsbyrå/försäljare, chansa på vad du tror är en bra annons och hoppas på det bästa.

Genom att definiera mål och vad kampanjen ska uppnå och hur det mäts (KPI:er) tar man ett steg mot datadrivna beslut.

Bestäm hur ni ska gå tillväga (strategin).

Genomför kampanjen, mät och följ upp. Det kan ske t.ex. genom kostnad per lead, kostnad per affär, CPM.

Investeringen kan alltså göras baserad på konkreta data och väl underbyggda fakta. Tillgången till denna information och förmågan att förstå den gör att onödiga risker kan försvinna vad
gäller den digitala tillväxten.

Fyll i följande uppgifter och ladda ner vårt white paper för att läsa mer.

  Om författaren
  Gabriel Ghavami
  Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
  Kontakta mig
  Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

  Meet the marketer

  Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

  Relaterade insikter

  Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.