MOBILANPASSA
DIN HEMSIDA/

Vi förädlar inte bara din digitala närvaro, utan hela din affär! Vi hittar gemensamt nya lösningar och affärsmöjligheter där mobilen blir mer än bara en kanal. Vi skapar nya affärer via den mobila kanalen och hjälper dig att sätta din produkt eller tjänst i händerna på dina kunder.
/

VARFÖR EN MOBILANPASSAD HEMSIDA?

Mobil hemsida, eller mobil webbplats, är benämningen på en hemsida som är optimerad i både layout och innehåll för användning via en mobil enhet.

Ännu en anledning till att skaffa en mobil hemsida är att många smartphones har webbläsare som inte stödjer flash-filer, det vill säga att hemsidan inte visas alls vid mobilsökning.

HUR FUNGERAR DET NÄR VI

MOBILANPASSAR DIN HEMSIDA?

Den mobila hemsidan existerar parallellt med din nuvarande hemsida. En mobil hemsida känner av om användaren går in via en mobiltelefon och laddar då automatiskt mobilsidan i stället för den ordinarie hemsidan.

Sedan våren 2012 är GO MO Group marknadsledande. Vi har utfört över 250 mobila projekt sedanoch anser oss kunna anpassa våra tjänster i enlighet med våra kunders interna kompetens och plånbok. Vår ambition är att maximera våra kunders försäljning genom att effektivisera deras digitala mobila kommunikation med slutkund.

SEPARAT MOBIL HEMSIDA ELLER
RESPONSIVE DESIGN?

Om du tycker att det är svårt att välja om du ska satsa på en separat mobil hemsida (m.site) eller en Responsive Design kan det vara bra att ställa för- och nackdelar mot varandra:

FÖRDELAR MOBIL

– Kan anpassas för mobila användare
– Ska vara den mest mobilvänliga versionen av hemsidan
– Enklare och billigare att designa
– Separat mobil digital strategi

NACKDELAR MOBIL

– Återkommande underhållsarbete
– Högre kostnader för att uppdatera
innehållet på flera hemsidor
– Kan komma att behöva göras om för
att passa framtida webbläsare

FÖRDELAR RESPONSIVE

– Mycket flexibel – en responsiv hemsida
fungerar på alla enheter, vilket innebär att
endast en hemsida behöver skapas och
underhållas
– Kan innebära bättre ROI eftersom de flesta
responsiva hemsidor inte kommer att kräva
så omfattande underhåll för att fungera i
framtida webbläsare.

NACKDELAR RESPONSIVE

– Högre startkostnad
– Konverteras inte lika bra
– Svårt att tillämpa one-size-fits all
– Separat Mobil digital strategi går ej att
tillämpa

CASE: KUND AB/

UTMANING:  Berätta om caset AJ Produkter. Berätta om caset AJ Pro-dukter.Berätta om caset AJ Produkter.Berätta om caset AJ Produkter. Berätta omcaset AJ Produkter.Berätta om caset AJ Produkter.Berätta om caset AJ Produkter.

 

LÖSNING:  Berätta om lösningen. Berätta om lösningen.Berätta om lösningen.Berätta om lösningen.Berätta om lösningen.Berätta om lösnin-gen.

40%

av dina kunder
besöker er hemsida
via en mobiltelefon.

RING OSS

(+46) 031 13 10 10

address

Skalholtsgatan 10 B
SE 164 40 KISTA