DIBS E-handelsindex 2012 visar att handel via mobiler blivit en viktig del av e-handeln 2013-06-03

I Stockholm har hela 28% av konsumenterna e-handlat med smarta mobiler. I övriga städer har 13% av konsumenterna handlat med mobiler, medan ännu bara 9% av dem som anger att de bor på landsorten. l hela landet är det fler män (16%) än kvinnor (13%) som handlar med mobiler.
Konsumenter som prövat att handla med mobilen har gjort det till ett naturligt inslag i sina vanor. I snitt gjorde de 5,1 köp under de senaste sex månaderna. Männen handlar något oftare (5,4) än kvinnorna (4,8). På landsorten har färre prövat, men de som börjat gör det nästan lika ofta som stockholmare (4,2 jämfört med 5,2).
Detta kan jämföras med Danmark där 19% av konsumenterna och Norge där18% av konsumenterna börjat med mobil handel. I Danmark gjorde dessa konsumenter i snitt 5,5 köp under de senaste sex månaderna. Motsvarande siffra för Norge var 5,7.

mobil ehandel utveckling

 

LÄS HELA RAPPORTEN: DIBS mobil ehandel stat GO MO Group

mm

Online Marketing & Digital Strategy +46 (0) 703 555 843 pd@gomogroup.com