Få webb-shoppar och företag har lyckats vara lönsamma via den ”nya” mobila digitala kanalen

Undersökningar* visar att anledningen till låga konverteringar av mobila affärer beror på dåligt anpassade mobila hemsidor och mobila webb­­­­shopar, Appar eller responsiv-e-handelssiter.

digital strategi mobil Funderar du på att starta webbshop eller tittar på en mobil lösning för Er hemsida?

Fösta steget är då att utvärdera kundernas köpprocess och beteenden för att skapa “nya” affärer och med affärsnytta som fokus.

För att lyckas med din mobila webbshop, eller responsiv-webbshop är det viktigt att skilja på den ”traditionella” webbkonsumtionen via en stationär dator, gentemot det mobila konsumtionsmönstret.

Tekniska lösningarna

Dom tekniska lösningarna är många, wordpress webb shoppar och responsiv-hemsidor är en lösning som fungerar utmärkt och är enkelt att hantera in-house, men en mobil webbshop utvecklat i HTML/CSS gör lösningen mer komplett över olika enheter.

För optimal framgång bör man anpassa den tekniska lösningen utefter den mobila digitala strategin men valt.

Undersökning visar att minst 50 % misslyckas med sin mobila webb

Inte många företag har lyckats att vara lönsamma via den mobila digitala kanalen. Undersökning visar att minst 50 % misslyckas, och den primära anledningen är dålig eller låg kvalité på den mobila webben (mobil hemsida, mobil e-handel/mobil webbshop eller App) och bristen på en konkret digital strategi där mobilt internetbruk via små skärmar spelar en allt viktigare roll.

Räkna hem den mobila affären

Med tanke på den viktiga roll som mobiltelefonen (eller Smartphonen) spelar i våra liv, så utgör en mobil strategi både en hög risk och enormt potential till hög avkastning (ROI).

Mobiltelefonen och mobila enheter finns alltid tillhands, vilket innebär en högre sannolikhet att ditt budskap kommer att öppnas och läsas samt enkelt integreras. Men det innebär också att den “mobila konsumenten” inte kommer att tolerera marknadsföring som inte passar målgruppens preferenser.

Digitala marknadsförare gör ofta kritiska misstag som:

  • att ignorera statistik och data som enkelt finns tillgänglig via bla Google Analytics, det viktigaste här är att titta på den mobila statistiken och se hur den skiljer sig från övrig data och matcha mobil digitala strategi utefter data.
  • att misslyckas med urskiljning mellan olika kanaler och medier samt med att på korrekt sätt analysera data för att utefter det välja teknisk lösning (inte tvärtom, välja strategi efter teknisk förutsättning).
  • att skapa alltför komplicerade tekniska lösningar utan korrekt digital strategi som leder till att den mobila hemsidan (webb shop)överges.

Mobilt köp-beteende

Den mobila webben är ett kraftfullt verktyg för detaljhandlare då man kan vara med och via den mobila kanalen engagera konsumenter, påverka köpbeslut och öka intäkterna över kanalerna.

Ett allt mer vanligt (men nytt) mobilt köp-beteende är att först söka efter geografiskt läge för att sedan besöka butikens webbsida för produktinformation (dvs man söker på ”Billig cykel Borås”, för att utefter sökresultat välja leverantör), dock lämnar 8 av 10 en icke mobilanpassad sida inom 5 sekunder.

Lösningar som mobil e-handel, mobila optimerade webbsidor, mobil annonsering och/eller lägesbaserade erbjudanden ökar i popularitet bland konsumenter. Andra lösningar som mobil plånbok och mobil video utgör endast för 4 % av mobila intäkter.

mobil e-handel design

mm

Online Marketing & Digital Strategy +46 (0) 703 555 843 pd@gomogroup.com