Referens: TÜV Nord/

case1

ANALYS

case2

SEO

case3

HEMSIDA

ad

AD WORDS

Typ av företag: Medelstort B2B-företag

 

seo-case-gomogroup

 

Utmaning

 

Kunden har olika arbetsområden och därmed olika typer av konkurrens för respektive område. Innan vårt samarbete påbörjades
hade de enbart arbetat med Adwords och rankade mindre bra i de organiska sökresultaten.

 

Resultat

 

• Organisk trafik uppmäts till 300% jämfört med förgående år (och innan vi inleddedde samarbetet).

• Organisk trafik står numer för över 30% av kundens totala trafikflöde. Innan vi startade samarbetet var siffran 17%.

• Kunden har en snygg och lätthanterlig hemsida som besökarna uppskattar, men framförallt en hemsida som de själva kan arbeta i och uppdatera på ett enkelt sätt.

 

Vad gjorde vi?

 

Vi började med att driva relevant trafik till kundens hemsida via SEO. Efter att besökarantalet stigit med över 60% på 6 månader beslutade vi tillsammans att se över hemsidan och dess e-handelsfunktion. Vi utvecklade hemsidan via en Woocommerce-plattform, arbetade fram en behaglig digital profil och integrerade sedan en e-handelslösning. Efter lansering beslutade vi att arbeta med Adwords för e-handeln.

 

Varför?

 

Kundens hemsida är deras viktgaste marknadsföringskanal. Att arbeta med att driva relevant trafik via SEO och att utveckla en framtidssäker plattform var för oss en självklarhet för att bidra till ökade intäkter.

 

Seo-strategi

Kunden vill äga sin fråga samtidigt som vi vill prioritera ROI framför rankning. I de a fall handlade det därför om att ranka generella sökord, men även ranka sökord som i sin tur driver affärer. Via content som vi löpande publicerar på kundens hemsida kan vi öka relevans och keyword density. Kunden får även skräddarsydda månatliga rapporter för både Adwords och SEO.

Vill du veta mer om SEO? Kontakta mig!

Reza Ghazizadeh
Client Success Manager, Partner

+46 (0) 709 847 391
rg@gomogroup.com

“Vi har arbetat med GO MO för att öka vår digitala närvaro på några av våra marknader. Deras kunskap om sök och analys har varit av högsta kvalitet och har starkt bidragit till att öka vår synlighet. Ett stort plus med GO MO är att de är mycket lyhörda och hela tiden jobbar för att prestera ett ännu bättre resultat.
Jag ger mina starka rekommendationer.”

Lars
SEM / SEO Specialist
AJ Produkter

KONTAKTA OSS